Genius 52UV

GENIUS 52UV

Pro kreativitu je možnost používání širokého sortimentu nesavých potiskovaných materiálů (mimo jiné například plastů jako PVC, PC, PS, ABS, PET) v akcidenčním, obalovém a etiketovém tisku skutečnou výzvou. Poptávka se čím dál tím víc zaměřuje na plastové folie. Na této, doposud výhradně sítotiskové doméně, je dnes ofsetový tisk schopen stále větším podílem participovat díky bezvodé a UV technologii. Dokonce i pro sítotiskaře otevírá tato technologie s vyšší flexibilitou další nové trhy. V lukrativním obalovém tisku, v němž je vyžadována nejvyšší úroveň kvality, je možné hospodárně vyrábět řadu tiskovin bezpečně v průběhu jednoho procesu. To znamená: možnost tisknout bez šablonování, ve čtyřech nebo pěti barvách pomocí osvědčeného krátkého barevníku na materiály do tloušťky až 0,8 mm.

28139 151
A to umí (pouze) Genius 52UV! Odborný tisk napsal o stroji Genius 52UV: “Nový ofsetový tisk je bezvodý a bez válců“. A ne bezdůvodně! Neboť odpadá řada těžko zvladatelných parametrů konvenčního ofsetového tisku, jako například: není nutno seřizovat zóny barevnice, válce vlhčících jednotek a barevníků ani regulovat rovnováhu barva voda.

KBA má dlouholetou zkušenost s krátkými bezvodými barevníky, jejichž barevnice nemají žádné zónové šrouby. To podporuje stabilitu procesu a standardizovaného tisku - při výměně všech tiskových desek během několika minut, při pouhých cca. 10 arších rozjezdové makulatury a při maximálním výkonu 8.000 výtisků za hodinu na archy ve formátu 360 x 520 mm. Tento stroj s vysokým stupněm automatizace pro zjednodušení obsluhy, obsluhovaný jedním pracovníkem je určen pro tisk malých a středních nákladů při extrémně rychlých výměnách zakázek. Obsluha zvládá stroj Genius 52UV pomocí několika málo srozumitelných a jednoduše ztvárněných maskách dotykového displeje v té nejkratší době.

Vymoženosti

Ohromná hospodárnost a efektivita díky minimalizaci časové náročnosti a nákladů:

 • Plánovatelné doby tisku když jsou k dispozici tiskové desky.
 • Výměna zakázek maximálně za 7 minut.
 • Rozjezdová makulatura jen zhruba deset archů.
 • Přenos barvy 1:1 v důsledku stejných průměrů válců znamená tisk bez šablonování.
 • Stabilně vysoká kvalita tisku od prvního po poslední výtisk při tisku s krátkým barevníkem Anilox. Barevnost je udržována stabilní pomocí regulace teploty v celé šířce tiskového archu.
 • Excelentní stabilita soutisku díky jednomu uchopení chytači.
 • Do výroby je možné rychle a krátkodobě vložit novou zakázku.
 • Z důvodu potřeby méně než 12 m2 prostoru snížené výrobní náklady (nízké náklady na výrobní prostor).
 • Nové obchodní příležitosti díky flexibilnímu používání extrémně obtížných potiskovaných materiálů.

28139 158
Stroj Genius 52UV je velice hospodárný při tisku malých a středně velkých nákladů. Markantní výhodou je nízká náročnost přípravy spojená s krátkými dobami příprav až do schváleného tisku. V porovnání s ostatními stroji dosáhne rychleji správného vybarvení. A to se pozitivně projeví obzvláště při velmi častých výměnách zakázek.

Obsluha a ovládání

Geniálně jednoduchý: kompaktní konstrukce, snadná obsluha jedním pracovníkem

K jednoduchému zacházení se strojem Genius 52UV patří také poloautomatická výměna tiskových desek na jedno zmačknutí tlačítka posuvného displeje: desky samotné se v přesném rejstříku vyseknou a naohýbají v externím vysekávacím a ohýbacím zařízení. Tiskař potom zasune desky pro novou zakázku do příslušných šachet, i když jsou při tom uzavřeny kryty stroje. Tiskové desky se na formový válec upevní automaticky v rejstříku (jsou použitelné již použité tiskové desky opakovaných zakázek). Na konci zakázky se použité tiskové desky vysunou automaticky po zmačknutí tlačítka do příslušných šachet a ručně se z nich odeberou. To vše maximálně do sedmi minut. Ostatně: používat je možné analogové i digitální tiskové desky pro bezvodý ofset.

Vedení archů

 

Charakteristiky stroje Genius 52UV:
kompaktní uspořádání tiskových jednotek do tvaru V:

1 systém komorové rakle
2 rastrový válec
3 navalovací válec
4 formový válec
5 ofsetový válec s gumovým potahem
6 centrální protitlakový válec
Standardem jsou čtyři tiskové jednotky; pátou tiskovou jednotku (pro přímou barvu nebo lakování inline přímo v tiskovém stroji) je možno dostat jako opci.

 

 

S každou otáčkou rastrového válce, opatřeného keramickou vrstvou, se na navalovací válec přenáší tenká vrstva barvy. Pro dosahování stále stejného výsledku tisku se přebytečná barva stírá z rastrového válce raklí. Pro zajištění stability tiskového procesu je jak formový válec, tak rastrový válec temperován.

Čtyř, nebo pětibarevný tisk se provádí UV barvami okamžitě úplně vytvrzovanými UV zářením ve výkonném integrovaném UV sušáku, umístěném ve vykladači stroje. A proto může okamžitě po vytištění a bez dalších prostojů následovat další zpracování (jako například laminování nebo výsek).

Barevník

Počítá se výsledek: Vysoká kvalita tisku bez kolísání barevnosti

26594
Kvalita je zásadně dána předtiskovou přípravou. Špatný výsledek předtiskové přípravy nemůže vést k dobrému výsledku při tisku, protože zde nepomůžou žádné další triky. Krátké barevníky ve spojení s bezvodým ofsetem zaručují při precizní práci v předtiskové přípravě dosažení jak přesné optické hustoty, tak brilance i v největších detailech. Další rozhodující výhodou technologie, která nepracuje se zónami barevnice, je kdykoliv reprodukovatelná kvalita tisku.

Tisk bez šablonování

Rozhodujícím charakteristickým prvkem stroje Genius 52UV je kompaktní uspořádání čtyř nebo pěti tiskových jednotek do tvaru písmene V okolo centrálního protitlakového válce se čtyřnásobným obvodem. Každý arch je potištěn v rejstříku bez předávek chytačů, čímž jsou odstraněny nepřesnosti v soutisku. Identické průměry rastrového válce, navalovacího válce, formového válce a ofsetového válce s gumovým potahem zaručují to, že tisková forma nešablonuje.

Množství barvy je řízeno teplotou

Navalování barvy pomocí rastrového válce a komorové rakle umožňuje rychle dosáhnout (i u takzvaných obtížných tiskových forem) optimálního vybarvení. Optickou hustotu je možné elegantně snižovat nebo zvyšovat regulací teploty rastrového válce.

Technická data

Všeobecně

Způsob tisku

bezvodý ofsetový tisk

Tiskové jednotky

5

Barvy

UV vytvrzované barvy

Potiskovatelné materiály:

od 0,1 do 0,8 mm, (v závislosti na materiálu), PVC, ABS, PS, PE, PET, PC, a pod., jakož i karton a papír.

Tiskový výkon

Max. 8. 000 archů/h (v závislosti na potiskovaném materiálu)


Výška stohu

Nakladač archů

600 mm (max.)

Vykladač archů

400 mm (max.)


Formáty

Max. formát archu

360 x 520 mm

Min. formát archu

210 x 297 mm

Max. formát tisku

350 x 500 mm

Chytačový okraj

10 mm


Tiskové desky


(bezvodé, analogové nebo digitální)

Formát / tloušťka

404 x 540 x 0,3 mm

Výměna tiskových desek

poloautomatická, v rejstříku, kompletní výměna tiskových desek kratší než 5 minut


Délka x šířka x výška


3.825 x 3.278 x 1.906 mm

Potřebný prostor

cca. 12 m2

Celková hmotnost

6,2 Tun

Spotřeba vzduchu

1500 l/min (7 bar)


Elektrické připojení

Zatížení přípojky

3 x 400 V / 230 V (±10%), TN-S-net, 50 Hz

Elektrické údaje

50 kVA

Ampéry

84 A

Záložní jištění

100 A

Productvideos: Genius 52UV

 • Genius 52UV @ Wifac
 • Genius 52UV (de)
 • Genius 52UV (en)
 • Genius 52UV (it)
 • Genius 52UV (frz)