Rapida 106

Nakladač a nakládání

Nakladač DriveTronic

 • Čtyřmi servomotory ovládané, kontinuální, bezstupňové zvedání stohu s automatickým uzpůsobením zvedání (papír/karton).
 • Odelektrizovaný vzduch rozfuku na zadní hraně archu.
 • Automatické nastavování formátu.
 • Automatická regulace polohy postranní hrany stohu papíru.
 • Snímání přední hrany stohu papíru s automatickou regulací výšky nakládací hlavy.
 • Korekce šikmo nakládaných archů na nakládací hlavě v průběhu produkce.

27699-021
Nakládací stůl s přísavnými podtlakovými pásy.

 • Nakládací stůl ze strukturovaného nerezového plechu s antistatickou úpravou, s 1 sacím pásem a vícekomorovým podtlakovým systémem.
 • Elektronicky ovládané zpomalování archů pro realizaci optimální rychlosti příchodu archu na čelní náložky.

Podávání archů

 • Kyvný předchytač zrychluje pohyb archu na obvodovou rychlost podávacího bubnu s jednoduchým obvodem.
 • Motorické dálkové seřizování nakládací linie, jednotlivých náložek a výšky krycích náložek se zařízením DriveTronic Infeed.

28873-014 01
Dotykový displej

 • Dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu, sloužícími bezpečnému a intuitivnímu ovládání stroje.

Pneumatická tažná náložka.

 • Proces dotahování archu bez špinění.
 • Systém několika podtlakových komor umožňující úpravu nastavení podle různých materiálů.
 • Automatické nastavování formátu.

DriveTronic Stranová náložka (SIS)

 • Nakládání bez tažné náložky umožňuje stranově vyrovnávat archy bez seřizování (úspora přípravných časů).
 • Vysoká přesnost vyrovnání polohy archu v důsledku dlouhé klidové fáze archu na nakládací linii.

28872-017
Kontrola dvojitých archů

 • Ultrazvuková kontrola dvojitých archů
 • Kapacitivní kontrola dvojitých archů pro nehomogenní materiály.
 • Elektro-mechanická kontrola dvojitých archů. 
 • Několikanásobná kontrola archů.
 • Optická kontrola šikmo nakládaných archů a stranové náložky.
 • Optická kontrola čelních náložek s elektropneumatickou závorou nakládání archů přesahujících přes náložky.
 • Magnetická závora proti cizím předmětům.

Tisková jednotka

28844-016
Princip konstrukce

 • Vysoká odolnost proti zkřížení a výborná stabilita díky jednodílnému monolitu současně s nízkou hmotností.
 • Výtečně klidný chod a vynikající přesnost je zajištěna průchozím ozubeným soukolím.
 • Stavebnicová konstrukce jednotek; poloha tiskových válců "7 hodin".
 • Nerezové ovrstvení plášťů tiskových válců.
 • Precizní odval tlaku mezi formovým a ofsetovým válcem v důsledku chodu po smykových nákružcích a uložení tiskových válců bez vůlí.
 • Automatické čistící prvky smykových nákružků.
 • Centrální mazání nejdůležitějších mazaných míst stroje.

Systém univerzálních chytačů.

 • Při změně tloušťky potiskovaných materiálů není potřeba žádná úprava.
 • Keramickou vrstvou opatřené pohyblivé čelisti chytačů pro pevné uchopení archů.
 • Dosedací plochy pevné části chytačů s elastickými vložkami s povrchovou strukturou.
 • Samostatně vyměnitelné dosedací plochy jednotlivých pevných i pohyblivých částí chytačů.

28847-018
Vedení archu papíru

 • Tiskové válce a předávací bubny s dvojnásobným obvodem zajišťují bezpečný průchod strojem pro potiskované archy různých tlouštěk.
 • Šetrné vedení archů strojem na vzduchovém polštáři s pomocí přífukových trubic, Venturiho plechů a hřebenových sacích prvků.
 • Automatické nastavování tloušťky potiskovaného materiálu.
 • Dvoustupňové pneumatické přistavování a odstavování tlaku.

Plně automatická výměna tiskových desek (FAPC).

 • Souběžně ve 3 cyklech.
 • Celková doba výměny při tisku bez obracení: 3 min
 • Celková doba výměny při tisku rub a líc: 6 min

Souběžná výměna tiskových desek (DriveTronic SPC)

 • Souběžně ve 1 cyklu.
 • Pohon formových válců samostatnými frikčními pohony.
 • Výměna tiskových desek souběžně s jinými kroky přípravy.
 • Celková doba výměny: 1 min

Seřizování soutisku - rejstříků

 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku.
 • Diagonální rejstřík je realizován vykřižováním předávacího bubnu.
 • Kamera ErgoTronic ACR pro automatickou, přesnou kontrolu a seřizování soutisku.

Barevník

28853-019
Barevnice typu ColorTronic

 • Zónové rakle pravítka barevnice a duktor s keramickou vrstvou.
 • Dálkové seřizování zónových raklí barevnice.
 • Vysoká reprodukovatelnost v důsledku dávkování barvy, které nepodléhá otěru.
 • Rychlostně kompenzovaný počet otáček duktoru pro stejnoměrný přenos barvy.

Barevník

 • Rychle reagující barevník s jedním proudem přívodu barvy.
 • Dálkové seřizování taktu lízače a zablokování lízače.
 • Přerušení rozvalování barvy v barevníku při odstavení tlaku udržuje barevný profil na válcích barevníku.
 • Dálkové plynulé nastavování okamžiku nasazení stranového roztěru za chodu stroje.
 • Dálkové zapínání stranového roztěru navalovacích válců barevníku.
 • Příprava na roztěracích válcích a duktoru na temperování barevníku.
 • V důsledku individualizovaného odpojování a zapojování barevníků snižuje opotřebovávání válců a minimalizuje časy příprav.

28871-017 01
Vlhčící jednotka

 • Rychlostně kompenzovaná kontinuální vlhčící jednotka Varidamp pro stabilní rovnováhu barvy a vody.
 • Diferenční pohon, který zabraňuje vytváření pecek, je zapojitelný za chodu stroje.

Kombinované mycích zařízení gumových ofsetových potahů a protitlakových válců

 • Používání suché, nebo předem konfekčně upravené mycí textilie Prepac® v rolích.
 • Zobrazování spotřeby mycí textilie.
 • Individuální programování a centralizované ovládání mycích programů.
 • Mycí zařízení s několika okruhy mycích prostředků pro střídavé používání různých druhů barev.

28844-018 01
Zařízení na mytí válců barevníku

 • Individuální programování a centralizované ovládání mycích programů.
 • Mycí zařízení s několika mycími prostředky pro střídavé používání různých druhů barev.

Vyjetí tisku/barvy do papíru

 • Cílené vyjetí zbytku barvy z tiskové desky a ofsetového potahu do papíru.
 • Zkrácení dob mytí ofsetových gumových potahů.
 • Zvýšení stability produkce při používání tenkých materiálů.

Obracení archů

Tříbubnové obracecí zařízení.

 • Osvědčené obracecí zařízení s bubny o obvodech 1-2-1 pro přesný rejstřík obracení.
 • Speciální systém chytačů obracecího bubnu pro širokou škálu jak jednostranně, tak i oboustranně potiskovaných materiálů.
 • Maximální produkční výkon jak při jednostranném potisku (18.000 archů/h), tak také při tisku na obracení (15.000 archů/h).
 • Plně automatická změna druhu provozu: 2 min

28849-003
Vedení archu papíru

 • Ohleduplné vedení archů strojem na vzduchovém polštáři s pomocí přífukových trubic a Venturiho plechů.
 • Vyhlazování archu otočnými savkami sloužící preciznímu předávání archů.
 • Barvu odpuzující ovrstvení plášťů tiskových válců s dlouhou životností - za obracecím zařízením.
 • Automatické nastavování polohy sacích kroužků brzdy archů ve vykladači pro rychlou výměnu zakázek při tisku rub a líc.

Kontrola dvojitých archů

 • Kamery pod obracecí jednotkou a ve vykladači pro komfortní hlídání a přesné seřizování průchodu archů strojem.
 • Optická kontrola chybějících archů.

Lakovací jednotka

28835-007
Systém komorové rakle

 • Systém komorové rakle pro konstantní a stejnoměrný nános laku.
 • Nejvyšší životnost stíracích raklí v důsledku regulace přítlaku Hydrocomp.
 • Rastrové válce lehké konstrukce pro rychlou a snadnou výměnu válců obsluhou stroje.

Zásobování lakem

 • Systém zásobování lakem se dvěma oddělenými cirkulačními okruhy pro disperzní a UV laky.
 • Centrální ovládání plně automatického čištění těchto systémů pro disperzní a UV laky.
 • Excelentní výsledek mytí a čištění pro okamžité opakované použití daného lakovacího systému.

Výměna lakovací formy

 • Automatizovaná výměna lakovacích forem.
 • Doba výměny: 2 min
 • Změna nastavení (pří)tlaku na dálku.
 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku.

Sušící systémy

28830-034
VariDry IR/ TL

 • Dvojitý karbonový zářič a výkonnou hustotou IR záření 60 W/cm.
 • Výměna lamp (zářičů) bez použití nářadí.
 • Automatická regulace teploty ve stohu a automatická regulace sušáku.
 • Použitelné jako koncové sušení, mezisušení nebo i v sušící jednotce.

VariDry UV

 • Kompaktní model sušáku s výkonnou hustotou UV v hodnotě 160 W/ cm (plynule regulovatelnou).
 • Výměna lamp (zářičů) bez použití nářadí.
 • Automatická regulace teploty ve stohu a řízení sušáku WashTronic pro zvýšení produktivity a maximální životnost UV-lamp.
 • Víceúčelová zástrčka umožňuje libovolné používání jako koncový sušák, nebo mezisušák.

Vykladač

28521-011
Vedení archu papíru

 • Rychlostně kompenzovaná vačka otevírání chytačů pro vykládání různých potiskovaných materiálů.
 • Šetrné vedení archů s pomocí přífukových trubic a větrákových můstků.
 • Zabezpečení rizikového prostoru světelnými závorami.

Dotykový displej

 • Dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu, sloužícími bezpečnému a intuitivnímu ovládání stroje.

Poprašovací zařízení

 • Rychlostně kompenzované dávkování poprašovacího prášku v rozměru závislém na formátu.

Brzda archů

 • Sací podtlakový válec brzdy archů s předřazenými savkami a s nastavitelným počtem otáček pro jemné vykládání archů do stohu.
 • Automatická změna nastavení formátu (ASP).
 • Individuální seřizování vzduchu sacích kroužků brzdy archů.

Systém odsávání

 • Zamezení zdravotně škodlivého vlivu ozónu a těkavých organických sloučenin (VOC).

Prodloužení vykladače

 • Zvýšení produktivity v důsledku krátkých dob sušení.
 • Optimalizované vedení archů strojem pro vysoké rychlosti.
 • Prodloužení vykladače, která jsou k dispozici: 1.400 mm, 2.400 mm, 3.800 mm

Systémy pro nonstop provoz

27766 L
Nakladač

 • Nonstop zařízení s jednotlivými tyčemi pro zajištění nepřerušované produkce při výměně stohů.
 • Plně automatická mříž pro Nonstop provoz s čidly hlídaným zvedáním stohu a spojováním stohů.
 • Zavážení a vyvážení stohu ze stroje je možné ze tří stran.

Vykladač

 • Nonstop provoz je možný při plné tiskové rychlosti.
 • 28824-025
  Klesající roleta zajíždí do stohu automaticky ve směru pohybu archů.
 • Zvedací a zpětný pohyb hlavního a pomocného stohu je hlídán čidly.

Logistika PileTronic

 • Propojení systému řízení stroje s Nonstop systémem a přiváděním palet do sítě pro zefektivnění tisku.
 • K dispozici jsou vyzkoušené logistické stavební prvky.
 • Vytváření detailů podle specifických přání zákazníka.
 • Možnost přivádění papíru bez palet.

Ovládací pult a řízení workflow

28592-16
Ovládací pult ErgoTronic Professional

 • 19“ TFT dotykový displej pro ergonomické ovládání a obsluhu všech funkcí stroje.
 • USB-rozhraní pro rychlou výměnu dat o zakázkách.
 • Dálkově ovládané dávkování barev ColorTronic se znázorněním otevření zón barevnic světelným sloupcem na pultu.
 • Motorické seřizování výšky ovládacího pultu a úpravy sklonu pultu pro odkládání archů.
 • Zásobování elektrický proudem se záložním zdrojem pro zajištění definovaného dojetí komponent stroje při výpadku elektrického proudu.
 • Integrovaný modul pro údržbu na dálku.

Funkce ovládacího pultu

 • Program výměny zakázek pro automatické přednastavování zakázky.
 • Ukládání všech relevantních parametrů nastavení stroje pro opakované zakázky specificky podle dané zakázky.
 • Přednastavení formátu a tloušťky potiskovaného materiálu.
 • Přednastavení všech pro potiskovaný materiál specifických nastavení vzduchu.
 • Přednastavení dávkování barvy ColorTronic specificky podle dané zakázky.
 • Dálkové seřizování rejstříků.
 • Přednastavení a aktivace funkcí mytí stroje.
 • Ovládání všech periferních zařízení.
 • Hlášení pro údržbu

LogoTronic - modul pro digitalizovanou správu pracovních postupů propojenou v síti.

 • Přednastavení zón barevnice pomocí CIP3 dat.

LogoTronic Professional

 • Rozsáhlý správní systém pro tiskové stroje KBA:
 • Rozhraní CIP4/ JDF k manažerskému informačnímu systému MIS.
 • Správa zakázek
 • Přednastavení tiskového stroje
 • Kmenová data včetně centrální databáze barev.
 • Systém přehledu o tisku PressWatch pro grafické znázornění celkové produkce.
 • Systém hlídání výkonů SpeedWatch pro grafické znázornění průběhu tisku zakázky.
 • Vytváření protokolů.

Technická data

Formát archu

Max. (Standard / Obracení)

740 x 1,060 / 740 x 1,060 mm

Min. (Standard / Obracení)

340 x 480 / 400 x 480 mm


Formát tisku

Max. (Standard)

730 x 1.050 mm

Max. (před obracením)

720 x 1.050 mm


Potiskovatelné materiály1)

Standard

0,06 – 0,7 mm

s výbavou pro potisk tenkých materiálů

0,04 mm

s výbavou pro karton

1,2 mm

s výbavou pro mikrovlnnou lepenku

1,6 mm

Stroj s obracením

0,8 mm


Produkční výkon2)

Max. do 8 tiskových jednotek

18.000 archů/h

Stroj s obracením do
8 tisk. jednotek při jednostr. tisku.

18.000 archů/h

Stroj s obracením
do 8 tiskových jednotek na obracení.

15.000 archů/h


Výška stohu3

Nakladač

1.300 mm

Vykladač

1.200 mm


Formát desek a ofsetových potahů

Formát tiskových desek:

795 x 1.060 mm

Začátek (hrany) kopie

36 mm

Formát ofsetového potahu

860 x 1.070 mm

1) Pro potiskovatelnost materiálu je rozhodující jeho tuhost/ohebnost.
2) V závislosti na vnitropodnikových předpokladech, použitých tiskových barvách a potiskovaných materiálech.
3) Od podlahy/ bez Nonstop provozu.

Productvideos: Rapida 106

 • Rapida 106 - DriveTronic
 • Rapida 106 - mistr světa v přípravných časech
 • Rapida 106 - hospodárná v akcidenčním tisku
 • Rapida 106 - obalový tisk
 • Rapida 106 - zvláštní způsoby použití
 • Rapida 106 - možnosti zušlechťování
 • Rapida 106 - QualiTronic
 • Rapida 106 - digitální propojení do sítě
 • Rapida 106 - nakládání bez tažné náložky (SIS)
 • Rapida 106
 • KBA Rapida 106 - Prospekt (de)

  uložit do košíku
  Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • KBA Rapida 106 Drivetronic SPC - Prospekt (de)

  uložit do košíku
  Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4