Rapida 185 / 205

Nakladač a nakládání

28508-008
Nakladač DriveTronic

 • Čtyřmi servomotory ovládané, kontinuální, bezstupňové zvedání stohu s automatickým uzpůsobením zvedání (papír/karton).
 • Odelektrizovaný vzduch rozfuku na zadní hraně archu.
 • Automatická změna nastavení formátu.
 • Automatická regulace polohy postranní hrany stohu papíru.
 • Snímání přední hrany stohu papíru s automatickou regulací výšky nakládací hlavy.
 • Korekce šikmo nakládaných archů na nakládací hlavě v průběhu produkce.

Nakládací stůl s přísavnými podtlakovými pásy.

 • Nakládací stůl ze strukturovaného nerezového plechu s antistatickou úpravou, se 2 sacími pásy a vícekomorovým podtlakovým systémem.
 • Elektronicky řízené zpomalování archů pro realizaci optimální rychlosti příchodu archů na čelní náložky.

Podávání archů

 • Urychluje arch na strojní rychlost.
 • Motorické dálkové seřizování nakládací linie a výšky krycích náložek.

Dotykový displej

 • Dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu, sloužícími bezpečnému a intuitivnímu ovládání stroje.

Pneumatická tažná náložka.

 • Proces dotahování archu bez špinění.
 • Systém několika podtlakových komor umožňující nastavení podle různých materiálů.
 • Automatické nastavování formátu.

Kontrola dvojitých archů

 • Ultrazvuková kontrola dvojitých archů
 • Opčně: Kapacitivní kontrola dvojitých archů pro nehomogenní materiály.
 • Kontrola tloušťky šupiny (balíku).
 • Optická kontrola šikmo nakládaných archů a stranové náložky
 • Optická kontrola čelních náložek s elektropneumatickou závorou nakládání archů přesahujících přes náložky.
 • Magnetická závora proti cizím předmětům.

Tisková jednotka

gussbox
Princip konstrukce

 • Vysoká odolnost proti zkřížení a výborná stabilita díky jednodílnému monolitu současně s nízkou hmotností.
 • Výtečně klidný chod a vynikající přesnost je zajištěna průchozím ozubeným soukolím.
 • Stavebnicová konstrukce jednotek; poloha tiskových válců "7 hodin".
 • Nerezové ovrstvení plášťů tiskových válců.
 • Precizní odval tlaku mezi formovým a ofsetovým válcem v důsledku chodu po smykových  nákružcích a
 • Uložení tiskových válců bez vůlí.
 • Automatické čistící prvky smykových nákružků.
 • Centrální mazání nejdůležitějších mazaných míst stroje.

 

28508-037
Vedení archu papíru

 • Tiskové válce a předávací bubny s dvojnásobným obvodem zajišťují bezpečný průchod strojem pro potiskované archy různých tlouštěk.
 • Šetrné vedení archů strojem na vzduchovém polštáři s pomocí přífukových trubic, Venturiho plechů a hřebenových sacích prvků.

Systém univerzálních chytačů.

 • Při změně tloušťky potiskovaných materiálů není potřeba žádná úprava.
 • Pohyblivé části chytačů, opatřené keramickou vrstvou a drážkované pevné části chytačů se zalitými pružnými plastovými vložkami pro dosažení velkého tření a malého opotřebení.
 • Samostatně vyměnitelné dosedací plochy jednotlivých pevných i pohyblivých částí chytačů.

Plně automatická výměna tiskových desek (FAPC).

 • Souběžně ve 2 cyklech.
 • 3-dílná zadní upínací lišta tiskových desek.

Seřizování soutisku - rejstříků

 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku.
 • Diagonální rejstřík je realizován vykřižováním předávacího bubnu.
 • Opčně: Kamera ErgoTronic ACR pro automatickou, přesnou kontrolu a seřizování soutisku.

Barevník

25961
Barevnice typu ColorTronic

 • Zónové rakle pravítka barevnice a duktor s keramickou vrstvou.
 • Dálkové seřizování zónových raklí barevnice.
 • Vysoká reprodukovatelnost v důsledku dávkování barvy, které nepodléhá otěru.
 • Rychlostně kompenzovaný počet otáček duktoru pro stejnoměrný přenos barvy.

 

 

 

Walzen 205
Barevník

 • Rychle reagující barevník s jedním proudem přívodu barvy.
 • Dálkové seřizování taktu lízače a zablokování lízače.
 • Přerušení rozvalování barvy v barevníku při odstavení tlaku udržuje barevný profil na válcích barevníku.
 • Dálkové plynulé nastavování okamžiku nasazení stranového roztěru za chodu stroje.
 • Dálkové zapínání stranového roztěru navalovacích válců barevníku.
 • Příprava na roztěracích válcích pro temperování barevníku.
 • V důsledku individualizovaného odpojování a zapojování barevníků snižuje opotřebovávání válců a minimalizuje časy příprav.

Vlhčící jednotka

 • Rychlostně kompenzovaná kontinuální vlhčící jednotka Varidamp pro stabilní rovnováhu barvy a vody.
 • Diferenční pohon, který zabraňuje vytváření pecek, je zapojitelný za chodu stroje.

Zařízení na mytí válců barevníku

 • Individuální programování a centralizované ovládání mycích programů.
 • Mycí zařízení s několika mycími prostředky pro střídavé používání barev.

Kombinované mycích zařízení gumových ofsetových potahů, protitlakových a formových válců.

 • Zobrazování spotřeby mycí textilie.
 • Individuální programování a centralizované ovládání mycích programů. 
 • Mycí zařízení s několika okruhy mycích prostředků pro střídavé používání různých druhů barev.

Vyjetí tisku/barvy do papíru

 • Cílené vyjetí zbytku barvy z tiskové desky a ofsetového potahu do papíru.
 • Zkrácení dob mytí ofsetových gumových potahů.
 • Zvýšení stability produkce při používání tenkých materiálů.

Lakovací jednotka

28508-042
Systém komorové rakle

 • Systém komorové rakle pro konstantní a stejnoměrný nános laku.
 • Opčně: Zařízení (jeřáb) na výměnu rastrových válců pro rychlou a snadnou výměnu válců obsluhou stroje.

Zásobování lakem

 • Systém zásobování lakem se dvěma oddělenými cirkulačními okruhy pro disperzní a UV laky.
 • Centrální ovládání plně automatického čištění těchto systémů pro disperzní a UV laky.
 • Excelentní výsledek mytí a čištění pro okamžité opakované použití daného lakovacího systému.

Výměna lakovací formy

 • Automatizovaná výměna lakovacích forem.
 • Změna nastavení (pří)tlaku na dálku.
 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku.

Sušící systémy

28508-044
Sušáky na bázi IR a horkého vzduchu

 • Výkonná hustota IR záření 60 W/cm.
 • Výměna lamp (zářičů) bez použití nářadí.
 • Automatická regulace teploty ve stohu a automatická regulace sušáku.
 • Použitelné jako koncové sušení, mezisušení nebo i v sušící jednotce.

UV-sušáky Grafix

 • UV lampy (zářiče) s výkonnou hustotou UV v hodnotě 160 W/ cm (plynule regulovatelnou).
 • Výměna lamp (zářičů) bez použití nářadí.
 • Automatická regulace teploty ve stohu a řízení sušáku WashTronic pro vyšší produktivitu a maximální životnost UV lamp.

Vykladač

28508-029
Vedení archu papíru

 • Rychlostně kompenzovaná vačka otevírání chytačů pro vykládání různých potiskovaných materiálů.
 • Šetrné vedení archů s pomocí přífukových trubic a větrákových můstků.
 • Rizikový prostor je zajištěn světelnou závorou.

Dotykový displej

 • Dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu, sloužícími bezpečnému a intuitivnímu ovládání stroje.

Sací válec (brzda archů)

 • Sací podtlakový válec brzdy archů s předřazenými savkami a s nastavitelným počtem otáček pro jemné vykládání archů do stohu.
 • Automatická změna nastavení formátu.
 • Individuální seřizování vzduchu sacích kroužků brzdy archů.

Poprašovací zařízení

 • Rychlostně kompenzované dávkování poprašovacího prášku v rozměru závislém na formátu.

Systém odsávání

 • Ve spojení s potrubím pro odvádění odpadního vzduchu poskytnutého zákazníkem k zamezení zdravotně škodlivého zatížení ozonem a těkavými organickými sloučeninami (VOC).

Sušící jednotka

 • Použití podstavce jedné tiskové jednotky jako sušícího úseku.
 • Zvýšení produktivity v důsledku krátkých dob sušení.
 • Menší a stabilnější odstup sušáku od povrchu potištěného materiálu pro větší efektivitu využívání energie.

Systémy pro nonstop provoz

Nakladač

 • Opčně: Nonstop zařízení s jednotlivými tyčemi pro rychlou manuální výměnu stohů.
 • Opčně: Plně automatický s mříží pro Nonstop provoz a s čidly hlídaným zvedáním stohu a spojováním stohů.
 • Zavážení a vyvážení stohu ze stroje je možné ze tří stran.

Vykladač

 • Nonstop provoz je možný při plné tiskové rychlosti.
 • Opčně: Klesající Nonstop roleta zajíždí do stohu automaticky ve směru pohybu archů.
 • Zvedací a zpětný pohyb hlavního a pomocného stohu je hlídán čidly.

Opčně: Logistika

 • Propojení systému řízení stroje s Nonstop systémem a přiváděním palet do sítě pro zefektivnění tisku.
 • K dispozici jsou vyzkoušené logistické stavební prvky.
 • Vytváření detailů podle specifických přání uživatele.
 • Možnost přivádění papíru bez palet.

Ovládací pult a řízení workflow

28508-034
Ovládací pult ErgoTronic Professional

 • 19“ TFT dotykový displej pro ergonomické ovládání a obsluhu všech funkcí stroje.
 • USB-rozhraní pro rychlou výměnu dat o zakázkách.
 • Dálkově ovládané dávkování barev ColorTronic se znázorněním otevření zón barevnic světelným sloupcem na pultu.
 • Motorické seřizování výšky ovládacího pultu a úpravy sklonu pultu pro odkládání archů.
 • Zásobování elektrický proudem se záložním zdrojem pro zajištění definovaného dojetí komponent stroje při výpadku elektrického proudu.
 • Integrovaný modul pro údržbu na dálku.

Funkce ovládacího pultu

 • Program výměny zakázek pro automatické přednastavování zakázky.
 • Ukládání všech relevantních parametrů nastavení stroje pro opakované zakázky specificky podle dané zakázky.
 • Přednastavení formátu a tloušťky potiskovaného materiálu.
 • Přednastavení všech pro potiskovaný materiál specifických nastavení vzduchu.
 • Přednastavení dávkování barvy ColorTronic specificky podle dané zakázky.
 • Dálkové seřizování rejstříků.
 • Přednastavení a aktivace funkcí mytí stroje.
 • Ovládání všech periferních zařízení (kromě logistiky / sušáků jiných výrobců).
 • Hlášení pro údržbu

LogoTronic - modul pro digitalizovanou správu pracovních postupů propojenou v síti.

 • Počáteční řešení pro flexibilní pracovní postup:
 • Software CIPLink, pro přepočet dat CIP3 k účelům automatického přednastavení zón barevnice na tiskovém stroji.

LogoTronic Professional

 • Rozsáhlý správní systém pro tiskové stroje KBA:
 • Rozhraní CIP4/ JDF k manažerskému informačnímu systému MIS.
 • Správa zakázek
 • Přednastavení tiskového stroje
 • Kmenová data včetně centrální databáze barev.
 • Systém přehledu o tisku PressWatch pro grafické znázornění celkové produkce.
 • Systém hlídání výkonů SpeedWatch pro grafické znázornění průběhu tisku zakázky.
 • Vytváření protokolů.

Technická data

 

Rapida 185

Rapida 205

Formát archu

maximálně

1.300 x 1.850 mm

1.510 x 2.050 mm

minimálně

900 x 1.350 mm

900 x 1.350 mm


Formát tisku

maximálně

1.290 x 1.850 mm

1.490 x 2.050 mm


Potiskovatelné materiály1

Standard

0,1 - 0,6 mm

0,1 - 0,6 mm

s výbavou pro potisk kartonu

do 1,2 mm

do 1,2 mm

s výbavou pro potisk mikrovlny

do 1,6 mm

do 1,6 mm


Produkční výkon2

do 6 tisk. jednotek

11.000 archů/h

9.000 archů/h


Výška stohu3

Nakladač

1.400 mm

1.400 mm

Vykladač

1.100 mm

1.100 mm


Formát desek a ofsetových potahů

Formát tiskových desek:

1.425 x 1.860 mm

1.560 x 2.060 mm

Začátek (hrany) kopie

72 mm

44 mm

Formát ofsetového potahu

1.600 x 1.890 mm

1.655 x 2.090 mm

1) Pro potiskovatelnost materiálu je spolurozhodující jeho tuhost/ohebnost.

2) V závislosti na vnitropodnikových podmínkách, předpokladech, použitých tiskových barvách.

3)Od podlahy/ bez Nonstop provozu.

Productvideos: Rapida 185 / 205

 • Rapida 185 / 205
 • Rapida 185 / 205 - nakladač a nakládání
 • Rapida 185 / 205 - tiskové jednotky a barevníky
 • Rapida 185 / 205 - lakování a sušení
 • Rapida 185 / 205 - regulace kvality a více
 • Rapida 185 / 205 - digitální propojení do sítě
 • Rapida 185 / 205 - různorodost používání
 • KBA Rapida 185-205 - Prospekt (de)

  uložit do košíku
  Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4