Rapida 75

Nakladač a nakládání

28516-002
Nakladač

 • Nový, vysoce výkonný nakladač KBA pro široké spektrum potiskovaných materiálů.
 • Nový design nakladače s odhlučněním pro dosažení nízkých emisí hluku.
 • Nová nakládací hlava.
 • Nakládací stůl se dvěma sacími pásy a samostatně ovladatelnými sacími komorami.
 • Automatické nastavování formátu.
 • Zařízení pro nonstop provoz.

 

Podávání archů

 • Kyvný předchytač a podávací buben s jednoduchým obvodem.
 • Při změně tloušťky potiskovaných materiálů není potřeba žádná úprava výšky krycích náložek.
 • Diagonální změna nastavení nakládací linie ±0,3 mm.
 • Pneumatická tažná náložka pro vyrovnávání archu bez mazání.
 • Akustická kontrola nastavování formátu.
 • Ultrazvuková a elektro-mechanická kontrola dvojitých archů.
 • Fotoelektrická kontrola čelních náložek
 • Elektropneumatická závora (ke kontrole dvojitých archů a čelních náložek) při naložení archu přes čelní náložky.

Tisková jednotka

27824-010
Princip konstrukce

 • Vysoká stabilita a kompaktní konstrukce.
 • Výtečně klidný chod a vynikající přesnost je zajištěna průchozím ozubeným soukolím.
 • Stavebnicová konstrukce jednotek s polohou tiskových válců "7 hodin".
 • Nerezové ovrstvení plášťů tiskových válců.
 • Precizní odval tlaku v důsledku chodu po smykových nákružcích a uložení tiskových válců bez vůlí.
 • Dvoustupňové pneumatické přistavování a odstavování tlaku.
 • Mechanické čistící prvky smykových nákružků.
 • Centrální mazání nejdůležitějších mazaných míst stroje.
 • Perforování a vysekávání v tiskovém stroji současně s tiskem.

 

Vedení archu papíru

 • Tiskové válce a předávací bubny s dvojnásobným obvodem pro potisk archů v širokém rozsahu tlouštěk.
 • Optimalizovaná poloha tiskových válců vůči sobě pro plochý průchod archů, zabraňující mazání archů.
 • Automatické nastavování tloušťky potiskovaného materiálu.
 • Vedení archů na vzduchovém polštáři.
 • Pro zajištění bezpečnosti tiskového procesu sloužící kontrola průchodu archů.
 • Stabilnější systém chytačů pro všechny tloušťky potiskovaných materiálů.
 • Předávací bubny bez plášťů/krytů.
 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku.
 • ACR-Automatický rejstřík jako opce.

Automatizovaná výměna tiskových desek

27824 032
Poloautomatická (automatizovaná) výměna tiskových desek (SAPC).

 • Automatické upínání a napínání tiskové desky.
 • Dělená zadní upínací lišta.
 • Doba výměny na jednu tiskovou jednotku je kratší než 1 minuta.

Barevník a vlhčící zařízení

27824 023
Barevník

 • Dálkově seřizované zónové rakle pravítka barevnice a duktor s keramickou vrstvou.
 • Vysoká reprodukovatelnost v důsledku dávkování barvy, které nepodléhá otěru.
 • Rychlostně kompenzovaný počet otáček duktoru pro stejnoměrný přenos barvy.
 • Rychle reagující barevník s jedním proudem přívodu barvy.
 • Plynulá změna nastavení momentu nasazení stranového roztěru.
 • Rychlé seřízení stranového roztěru navalovacích válců.
 • Příprava na roztěracích válcích pro temperování barevníku.

Vlhčící jednotka

 • Rychlostně kompenzovaná kontinuální vlhčící jednotka.
 • Diferenční pohon zamezující tvorbě nečistot (pecek).

Mycí zařízení

27824 029
Mycí zařízení

 • Individuální programování a centralizované ovládání mycích programů. 
 • Mycí zařízení gumových ofsetových potahů a protitlakových válců se suchou textilií.
 • Dva samostatné systémy pro mytí ofsetových potahů a protitlakových válců.
 • Hlášení, že dochází mycí textilie a ukazatel spotřeby mycího roztoku.
 • Souběžné mytí ofsetových potahů a protitlakových válců pro zkracování přípravných časů.

Vykladač

27824 012
Vykladač

 • Ohleduplné vedení archů větrákovými můstky.
 • Nová brzda archů.
 • Paletový vykladač s možností vyvážení stohu ze stroje do tří stran.
 • Rizikový prostor je zajištěn světelnou závorou.
 • Sací válec s nastavitelným počtem otáček a sílou sání pro plynulé vykládání archů do stohu.
 • Prodloužení vykladače, které je k dispozici: 1.410 mm pro šetrné sušení.
 • Nonstop zařízení s mříží pro výměnu stohů bez zastavení stroje.
 • Automatické nastavování formátu.

Obracení archů

Tříbubnové zařízení na obracení archů
Osvědčené tříbubnové obracecí zařízení s bubny dvojnásobného obvodu, pro širokou škálu potiskovaných materiálů.

 • Patentovaný systém chytačů obracecího bubnu pro udržení velké přesnosti soutisku.
 • Vyhlazování archu systémem speciálních chytačů na zadní hraně archu.
 • Maximální produkční rychlost 15.000 archů/h při jednostranném i oboustranném tisku.
 • Plně automatická změna druhu provozu během maximálně 2 minut.
 • Barvu odpuzující ovrstvení tiskových válců za obracecím zařízením s dlouhou životností.
 • Nové šetrné vedení archů na vzduchovém polštáři.

Lakovací jednotka a sušení

27824 035 01
Lakování

 • Osvědčená komorová rakle systému Harris & Bruno.
 • Dlouhá životnost stíracích raklí v důsledku regulace přítlaku Hydrocomp.
 • Rastrové válce lehké konstrukce pro rychlou a ergonomickou výměnu.
 • Plně automatický systém zásobování lakem.
 • Plně automatický systém čištění/mytí (1-2 min.)
 • Výměna laku na bázi disperze cca. 1–2 min.
 • Je možné používat lakovací desky.
 • Automatizovaná výměna lakovacích desek s nastavováním rejstříku.

 

Sušáky na bázi IR a horkého vzduchu do prodloužení vykladače.

 • Dvojitý křemíkový zářič a výkonnou hustotou IR záření 60 W/cm.
 • Automatická regulace teploty ve stohu a automatická regulace sušáku.
 • Systém sušáků s IR zářiči a horkým vzduchem.
 • Ovládání z multifunkčního displeje sušáku.

 

Sušáky na bázi IR a horkého vzduchu do vykladače.

 • Systém IR a horkovzdušných sušáků.
 • Automatická regulace teploty ve stohu a automatická regulace sušáku.
 • Ovládání a seřizování vykladače z dotykového displeje.

Ovládací pult, kvalita a životní prostředí

28516-010
Ovládací pult ErgoTronic

 • Ergonomické ovládání všech funkcí stroje z dotykového displeje.
 • Definované zpomalení stroje v případě výpadku elektrické energie.
 • Přednastavení dávkování barvy specificky podle dané zakázky.
 • Dálkové ovládání rejstříků, ACR jako opce.
 • Ukládání všech relevantních parametrů nastavení stroje pro opakované zakázky.
 • Rozhraní CIP 4 pro přednastavení zón barevnice.
 • Program pro výměnu zakázek (Tlačítko "příprava").


Dotykový displej vykladače

 • Dálkové seřizování barevnosti a rejstříků z dotykového displeje na vykladači - bez ovládacího pultu.
 • Ideální řešení pro stroje se dvěma tiskovými jednotkami, nebo v případě nedostatku prostoru.
 • Přehledné, intuitivní ovládání všech automatizovaných funkcí stroje.

Kontrola kvality
Kvalita tisku podle norem FOGRA.

DensiTronic  systém měření a regulace barevnosti na bázi optické hustoty.

 • Automatické měření a regulace optické hustoty.
 • Měřící hlavu je možno pro samostatná měření uvnitř archu sejmout z držáku.

 

28516-011
Techkon SpectroDrive

 • Poloautomatické měření a regulace optické hustoty.
 • Měřící hlavu je možno pro samostatná měření uvnitř archu sejmout z držáku.
 • Volná možnost volby polohy kontrolního proužku na tiskovém archu.
 • Velmi nízká spotřeba elektrické energie (o 50% méně než srovnatelné stroje). 

Technická data

Formát archu

Max. (Standard / Opce)

530 x 750/605 x 750 mm

Min. (Standard / Opce)

330 x 330/350 x 330 mm

Formát tisku

Max. (Standard / Opce)

510 x 735/585 x 735 mm

Potiskovatelné materiály:

Tloušťka papíru (Standard / Opce)

0,04 – 0,6 / 0,04 - 0,8 mm

produkční výkon

Max. Standard

15 000 archů/h

Max. Opce

16.000 archů/h

Max. od 7 tiskových jednotek

13.000 archů/h

Productvideos: Rapida 75

 • Rapida 75
 • Rapida 75 - Nakladač a nakládání
 • Rapida 75 - Tiskový válec
 • Rapida 75 - Mycí zařízení
 • Rapida 75 - Výměna tiskových desek
 • Rapida 75 - Barevník a vlhčící zařízení
 • Rapida 75 - Lakovací jednotka
 • Rapida 75 - Vykladač
 • Rapida 75 - Provozní koncept
 • Rapida 75 - Měřící a regulační technika