Rapida 105 PRO

Nakladač a nakládání

Nakladač DriveTronic

Perfektní management stohu

Technologie DriveTronic je celosvětově jedinečná. Na nakladači DriveTronic se automaticky aplikuje množství továrních hodnot přednastavení pro nastavení formátu a vzduchu. Data o přednastavení se posílají pomocí programu výměny zakázek Job Access z ovládacího pultu ErgoTronic přímo do digitálně řízených komponent stroje. Kompletní proces přípravy na nakladači probíhá souběžně se všemi dalšími kroky přípravy zakázky. Rapida 105 PRO tedy disponuje identickou technologií jako Rapida 106.

Nakladač DriveTronic

 • Vysoce výkonná nakládací hlava s jednoduchým ovládáním
 • Pohybové funkce nakladače řízené 4 servomotory
 • Kontinuální, bezkrokové zvedání stohu s automatickým uzpůsobením zvedání (papír/karton)
 • Automatické, rychlostně kompenzované nastavení vzduchu
 • Odelektrizovaný vzduch rozfuku na zadní hraně archu
 • Automatické nastavování formátu
 • Automatická regulace polohy postranní hrany stohu papíru
 • Snímání přední hrany stohu papíru s automatickou regulací výšky nakládací hlavy
 • Automatická korekce šikmo nakládaných archů na nakládací hlavě v průběhu produkce
 • Funkce rychlého spuštění

Nakládací stůl s podtlakovými pásy

 • Jeden centrální podtlakový pás bez kartáčkové konzole
 • Elektronicky ovládané zpomalování archů
 • 4 podtlakové komory s individuálním nastavením podtlaku

Pneumatická tažná náložka

 • Proces dotahování archu bez špinění
 • Systém několika podtlakových komor umožňující úpravu nastavení podle různých materiálů
 • Začleněna do systému automatického nastavení formátu

Podávání archů

 • Všechna nastavení lze přednastavit
 • Centralizované seřizování rovnoběžnosti a zešikmení linie čelních náložek
 • Centrální seřizování výšky krycích náložek
 • Dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu, sloužícími bezpečnému a intuitivnímu ovládání stroje

Kontrola dvojitých archů

 • Ultrazvuková kontrola dvojitých archů také pro nehomogenní materiály
 • Několikanásobná kontrola archů
 • Optická kontrola šikmo nakládaných archů a stranové náložky
 • Optická kontrola čelních náložek s elektropneumatickou závorou nakládání archů přesahujících přes náložky
 • Mechanická závora proti cizím předmětům

Nonstop zařízení v nakladači

 • Plně automatický Nonstop nakladač s nožovým systémem v kombinaci s KBA PileTronic
 • Nonstop zařízení s jednotlivými tyčemi pro zajištění nepřerušované produkce při výměně stohů
 • Zavážení a vyvážení stohu ze stroje je možné do tří stran.

Tisková jednotka

Vedení archů 

 • Ohleduplné vedení archů strojem na vzduchovém polštáři s pomocí přífuků a Venturiho plechů
 • Automatické nastavování tloušťky potiskovaného materiálu
 • Demontovatelné vodící plechy

Systém univerzálních chytačů 

 • Při změně tloušťky potiskovaných materiálů není potřeba žádná úprava
 • Zušlechtěné špičky chytačů a strukturované dosedací plochy chytačových kamenů pro velkou pevnost uchopení
 • Samostatně vyměnitelné špičky chytačů a chytačové kameny
 • Větší průměr chytačových hřídelí

Seřizování soutisku 

 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního soutisku
 • Diagonální soutisk je realizován vykřivováním předávacího bubnu.
 • Kamera ErgoTronic ACR pro automatickou, přesnou kontrolu a seřizování soutisku

Obracení archů 

 • Osvědčené tříbubnové obracení archů pro přesný rejstřík
 • Speciální systém chytačů obracecích bubnů pro širokou škálu potiskovaných materiálů
 • Plně automatická změna provozního režimu z lícového tisku na tisk líc/rub za méně než 2 minuty
 • Otočné savky na zásobníkovém bubnu pro vypínání zadní hrany archu
 • Systém videokamer pro sledování průchodu archu pod obracecím bubnem a ve stoupajícím úseku vykladače

Vedení archů za obracením

 • Pláště KBA na protitlakových válcích
 • Ovrstvení obvodových segmentů předávacích bubnů specifickou vrstvou Anti-Marking-Coat proti obtahování
 • Vedení archů strojem pomocí Venturiho plechů
 • Hodnoty nastavení vzduchu pro opakované zakázky lze nastavit a uložit na ovládacím pultu ErgoTronic.
 • Optická kontrola chybějících archů
 • Systém videokamer pro sledování průchodu archu ve vykladači

Existující konfigurace s obracením archů

 • Všechny varianty (bez lakovací jednotky) až po 10 tiskových jednotek
 • Speciální konfigurace na vyžádání

Barevník

Barevník s technologií DriveTronic

Nezávislá příprava díky samostatnému pohonu

Rapida 105 PRO je nyní k dispozici s DriveTronic SRW (Simultaneous Roller Wash – Simultánní mytí válců). Barevníky, standardně vybavené odstavováním roztěracích válců, lze vybavit pohonem DriveTronic. Tím pak probíhá mytí barevníku zcela samostatně a samozřejmě i simultánně s ostatními procesy přípravy. U barevníků, které se nepoužívají, je možné tento proces přípravy odložit na dobu, kdy je stroj v produkci. To je u časté výměny barev optimální pro snížení času přípravy.

 

DriveTronic SRW (Simultaneous Roller Wash – Simultánní mytí válců)

 • Barevník s technologií samostatného pohonu
 • Simultánní mytí válců během jiných procesů přípravy (kromě výměny desek)
 • Nezávislé mytí válců i během produkce
 • Extrémní zkrácení přípravných časů

 

Barevnice ColorTronic

 • Ovrstvení EasyClean odpuzující barvu
 • Snížení času čištění až o 50%
 • Zónové rakle se špičkami z tvrdokovu a duktor s keramickou vrstvou
 • Dálkové seřizování zónových raklí barevnice
 • Vysoká reprodukovatelnost díky dávkování barvy, které nepodléhá otěru
 • Rychlostně kompenzované otáčky duktoru

 

Barevník

 • Rychle reagující barevník
 • Dálkové seřizování taktu lízače a zablokování lízače z ovládacího pultu
 • Přerušení toku barvy při odstavení tlaku
 • Automatické nastavování okamžiku nasazení stranového roztěru z ovládacího pultu
 • Stranový roztěr navalovacích válců barevníku
 • Temperování duktoru a roztěracích válců
 • Díky individualizovaného odpojování a zapojování barevníků z ovládacího pultu se značně snižuje opotřebovávání válců
 • Simultánní mytí barevníku a ofsetových gumových potahů

 

Vlhčící jednotka

 • Nová, rychlostně kompenzovaná kontinuální vlhčící jednotka Varidamp pro stabilní rovnováhu barvy a vody
 • Vykřížitelný duktor vlhčící jednotky pro uzpůsobení přívodu vlhčícího roztoku v celé šíři stroje
 • Diferenční pohon, který zabraňuje vytváření pecek, zapojitelný z ovládacího pultu za chodu stroje

Výměna desek

Různorodost variant výměny tiskových desek

Řešení pro jakýkoliv požadavek

V závislosti na skladbě zakázek a osazení stroje Vám nová Rapida 105 PRO nabízí i v rámci zkracování časů příprav při výměně zakázek všechny možnosti. Zahrnuje vše, od snadno proveditelné ruční výměny tiskových desek až po plně automatickou výměnu tiskových desek. A již při nejjednodušší variantě zabezpečuje stroj Rapida 105 PRO rychlé a precizní nastavení polohy tiskové desky na formovém válci.

SAPC (Semi Automatic Plate Change)

 • Poloautomatická výměna tiskových desek
 • Pneumatické otevírání a zavírání ochranného krytu formového válce
 • Automatické najetí do polohy pro výměnu tiskových desek
 • Automatické upínání a napínání tiskové desky
 • Dělená zadní upínací lišta

FAPC (Fully Automatic Plate Change)

 • Automatická výměna tiskových desek v celém tiskovém stroji po spuštění programu z ovládacího pultu
 • Výměna tiskových desek synchronizovaně ve 3 cyklech v několika tiskových jednotkách
 • Nový časově optimalizovaný proces výměny tiskových desek trvající 2,8 minuty včetně nastavení rejstříků na nulovou polohu
 • Dělená zadní upínací lišta

Seřizování soutisku

 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního soutisku
 • Diagonální soutisk vykřižováním předávacího bubnu

Mycí zařízení

Mycí zařízení CleanTronic

Rychlé a intenzivní

Procesy mytí v průběhu tisku velkých nákladů nebo při přechodu na novou zakázku jsou zpravidla časově náročné ale pro stabilně vysokou kvalitu tisku prostě neodmyslitelné.

I na to je nová Rapida 105 PRO ideálně připravena. K automatizaci procesu mohou individuálně a podle momentální potřeby přispívat nejrůznější mycí zařízení. Souběžně probíhající procesy mytí a s ohledem na zakázky uzpůsobené, předem volitelné mycí programy dávají perfektní výsledky mytí v nejkratší době.

CleanTronic mytí válců barevníku

 • Individuální programování a centralizované ovládání mycích programů

CleanTronic mytí ofsetových gum a protitlakových válců

 • Výklopná mycí konzole pro kombinované mytí gumových ofsetových potahů a protitlakových válců
 • Individuální programování a centralizované ovládání mycích programů
 • Synchronizované mytí válců barevníku a gumových ofsetových potahů
 • Používání suché, nebo předvlhčené mycí textilie v rolích
 • Zobrazování spotřeby mycí textilie na ovládacím pultu

CleanTronic Multi

 • Mycí zařízení s několika okruhy vedení mycích prostředků pro střídavé používání různých druhů barev
 • Oddělený okruh vedení mycího prostředku pro plně automatický přechod z konvenčních na UV barvy
 • Rychlejší změna systému mezi konvenční a UV technologií
 • Výběr systému a mycího programu na ovládacím pultu

Funkce vyjetí barvy do papíru

 • Cílené vyjetí zbytku barvy z tiskové desky a ofsetového potahu do papíru (počet archů je volitelný)
 • Zkrácení časů potřebných na mytí a snížení spotřeby materiálu

CleanTronic UV

 • Bezpečnostní výbava pro zkrácení čekacích dob před a po mytí tiskových válců při tisku UV barvami
 • Efektivnější časy příprav a zvýšení životnosti UV zářičů

DriveTronic SRW

 • V rámci technologie samostatného pohonu pro mytí válců je k dispozici komplexní systém automatizace procesů mytí

Lakovací jednotka

Nejmodernější technologie lakování ve své třídě

Inline lakování je třešničkou na dortu tiskového procesu. Je jedno, zda se jedná o čistě ochranné lakování nebo o výtvarný prvek v akcidenčním tisku, nebo o lakovací efekt či parciální lakování při tisku těch nejkvalitnějších obalů nebo o rozličné specifické aplikace: lakovací jednotka stroje Rapida 105 PRO obstojí prostě při jakékoliv výzvě. Nejmodernější technologie komorové rakle a rastrovými válci lehké konstrukce, oddělené okruhy různých druhů laku a zapojení do ovládacího pultu vytvářejí z používání hotový požitek.

Systém komorové rakle

 • Hydropneumaticky přistavovaná raklová komora pro zajištění konstantního a stejnoměrného nánosu laku.
 • Rastrové válce lehké konstrukce pro rychlou a snadnou výměnu válců obsluhou stroje.

Zásobování lakem se 100% napojením na ovládací pult

 • Plně automatické mytí pro disperzní laky i UV laky
 • Čas čištění: jednoduchá výměna laku za ca 1-2 minuty (disperze – disperze; UV – UV)
 • Čas čištění: kompletní výměna laku za ca 8-10 minut (disperze – UV)
 • Centralizované řízení z ovládacího pultu

Senzor IVL (Intelligent Viscosity Logic)

 • Regulace hladiny a řízení čerpadel v závislosti na viskozitě laku
 • Již žádné zbytky laku

Výměna lakovací formy

 • Univerzální upínací lišty pro použití lakovacích forem a gumových ofsetových potahů
 • Rychloupínací lišty pro lakovací desky s registračním systémem pro automatizovanou výměnu lakovacích desek (doba výměny: cca 1 min.)
 • Změna nastavení (pří)tlaku na dálku
 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního soutisku z ovládacího pultu

Vykladač

Vykladač AirTronic

Nejlepší ve své třídě

Aerodynamicky perfektně upravený a ze stroje Rapida 106 koncepčně převzatý vykladač je prezentován ve stroji Rapida 105 PRO. Vedení vznášejících se archů slouží u obzvláště širokého spektra potiskovaných materiálů k bezpečnému vyložení archu bez škrábanců – i při vysokých produkčních rychlostech. V zásadě všechna digitální nastavení vykladače AirTronic je možné přednastavit a uložit.

Vedení archu

 • Nahoře uložený vykladač pro plynulé vedení archů
 • Dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu, sloužícími bezpečnému a intuitivnímu ovládání stroje
 • Vedení archů na vzduchovém polštáři Venturiho trysek
 • Rychlostně kompenzovaná vačka otevírání chytačů pro vykládání různých potiskovaných materiálů
 • Přífukové trubice a můstky s větráky pro plynulé odkládání archů do stohu
 • Zabezpečení rizikového prostoru normě vyhovujícími světelnými závorami

Poprašovací zařízení

 • Rychlostně kompenzované dávkování poprašovacího prášku v rozměru závislém na formátu.
 • Integrované odsávání prášku

Brzda archů

 • Podtlakový válec s předřazenými savkami a s nastavitelným počtem otáček pro perfektní vykládání archů do stohu
 • Podtlakové kroužky brzdy archů je možno po párech odstavovat

Brzda archů pro stroje s obracením

 • Dynamická pásková brzda s rychlostně kompenzovanými podtlakovými pásky
 • Maximální využití tiskové plochy při tisku s obracením
 • Automatické nastavení podtlakových pásků na formát
 • Podtlakové hlavy je možné individuálně odstavovat z ovládacího pultu
 • Ovládání sacího výkonu v závislosti na potiskovaném materiálu
 • Snadná výměna podtlakových hlav

Systém odsávání EES (Emission Extraction System)

 • Odsávání znečištěného vzduchu z vykladače

Prodloužení vykladače

 • Prodloužení vykladače o 2.400 mm a 3.800 mm
 • Zvýšení produktivity lakování díky delšímu času sušení ve stroji

Nonstop provoz vykladače

 • Nonstop provoz je možný při plné tiskové rychlosti.
 • Pohyblivá roleta automaticky vyjíždí do prostoru vykladače.
 • Stoupání a klesání hlavního i pomocného stohu je hlídáno čidly.
 • Alternativa: Neklesající nonstop zařízení pro nízké stohy nebo větší počet jednotlivých stohů do jednoho sdruženého stohu

Sušící systémy

Technologie sušáků VariDry

Rozmanitá řešení včetně HR-UV a LED-UV

S neustále stoupajícím výkonem při tisku jsou kladeny čím dál větší nároky na sušení. Nový stroj Rapida 105 PRO se proto vybavuje sušáky rodiny KBA VariDry, které mají vysoký výkon. Jsou tím zajištěny nejlepší výsledky sušení nezávisle na tom, zda se suší konvenčně, nebo UV. Při technologii sušení VariDryBlue je navíc kladen důraz na energetickou efektivitu. Tak se totiž proces tisku stává výrazně ekologičtějším a životní prostředí je chráněno.

VariDry IR/TL

 • Sušáky na bázi IR a horkého vzduchu plynule regulovatelné
 • Použitelné jako koncové sušení, mezisušení nebo i v sušící jednotce
 • Dvojitý karbonový zářič a výkonnou hustotou IR záření 60 W/cm
 • Výměna lamp (zářičů) bez použití nářadí
 • Ovládání sušáku v závislosti na teplotě stohu

VariDry blue

 • Varianta výbavy pro zvýšení energetické efektivity
 • Potencionální úspora energie oproti konvenčním IR/TL sušákům je až 50%
 • Opětovné využití použitého sušícího vzduchu v okruhu prodloužení vykladače
 • Ovládání z ovládacího pultu

VariDry UV

 • Kompaktní model sušáku s výkonnou hustotou UV v hodnotě 160 W/ cm (plynule regulovatelnou).
 • Použitelný jako mezisušák nebo koncový sušák.
 • Výměna lamp (zářičů) bez použití nářadí.
 • Automatické měření teploty ve stohu.
 • Evidence provozních hodin pro každý zářič samostatně nezávisle na pozici, ve které je zasunut.
 • CleanTronic UV pro zkrácení čekacích dob při mytí.

VariDry HR-UV

 • Použití speciálně dotovaných rtuťových zářičů s flexibilní modulární konstrukcí
 • Přesné naladění zářiče na vysoce reaktivní barvy
 • Plynule nastavitelný výkon zářiče od 80 W/cm do 200 W/cm
 • Snížení energetických nákladů díky nastavení výkonu sušení v závislosti na zakázce
 • Vytvrzení až pěti vysoce reaktivních barev vytištěných „mokrá do mokré“ pouze jedním HR-UV modulem
 • Není třeba žádné odsávání zplodin ve vykladači díky použití zářičů, které neprodukují ozón.
 • Snadnější a rychlejší výměna modulů díky spolehlivým přípojkám a rychlospojkám
 • Univerzální design sušících modulů od KBA pro použití různých UV zářičů

VariDry LED-UV

 • UV zářiče flexibilní modulární konstrukce s LED technologií
 • Bezúdržbový systém
 • Vlnová délka přesně naladěná na speciální vysoce reaktivní LED barvy
 • Není nutné zahřívání ani stand-by provoz
 • UV záření lze nastavit na šířku a délku potiskovaného formátu
 • Velmi vysoká životnost
 • Neobsahuje rtuť
 • Minimální vyzařování tepla do potiskovaného materiálu
 • Oblast použití shodná s HR-UV sušáky

Ovládací pult a řízení workflow

Ovládací pult ErgoTronic

Nová a srozumitelná filosofie ovládání

Díky rozsáhlým funkcím ovládacího pultu a přednastavení, ale i snadno srozumitelnému intuitivnímu ovládání a obsluze stroje je práce s novou Rapidou 105 PRO dětskou hrou.

Všechny ovládací funkce jsou přehledně členěny a jsou ovladatelné s orientací na proces prostřednictvím moderních dotykových displejů. Dotykové displeje s tlačítky pro rychlou volbu u nakladače a vykladače poskytují obsluze stroje zvýšený komfort tím, že jsou přímo na stroji. Nová Rapida 105 PRO krom toho disponuje na míru vytvořenými prvky pracovního postupu k začlenění do provozních systémů řízení výroby a manažerských správních systémů.

Ovládací pult ErgoTronic

 • Nástěnný displej pro zobrazení všech nastavení stroje
 • Aktuální obraz pro zařízení QualiTronic ColorControl na nástěnném displeji
 • Dálkově ovládané dávkování barev ColorTronic se znázorněním otevření zón barevnic na ovládacím pultu
 • Možnost připojení na stávající zařízení DensiTronic Professional
 • Náhledový pult s nastavením sklonu
 • Motorické nastavení výšky ovládacího pultu s pamětí
 • USB rozhraní pro rychlou výměnu dat o zakázkách
 • Zásobování elektrickým proudem se záložním zdrojem pro zajištění definovaného dojetí komponent stroje při výpadku elektrického proudu
 • Integrovaný modul údržby na dálku čtyřiadvacetihodinové služby KBA PressSupport 24 Sheetfed s internetovým připojením pro dálkovou údržbu a aktualizaci software

Funkce ovládacího pultu (závislé na výbavě)

 • Program výměny zakázek JobAccess pro automatické přednastavování zakázky
 • Ukládání všech relevantních parametrů nastavení stroje pro opakované zakázky specificky podle dané zakázky
 • Dálkové nastavení soutisku
 • Ovládání všech periferních zařízení
 • Zobrazování hlášení pro údržbu a tisk seznamů údržby
 • Kontinuální zaznamenávání provozních údajů ve spojení s LogoTronic Professional
 • Vytváření a tisk paletového lístku
 • Zobrazení náhledů

Nové funkce TouchTronic

 • Dotykový displej pro intuitivní ovládání všech funkcí stroje
 • Méně rozjezdové makulatury díky novým funkcím stažení barevného profilu
 • Veškeré funkce dosažitelné maximálně na 2 kliknutí
 • Seznam zakázek s náhledy a optimalizační funkce pro vytvoření pořadí zakázek podle dat plošného pokrytí
 • Přehledná práce s přímými barvami

Program výměny zakázek JobAccess

 • Příprava následující zakázky v průběhu běžící produkce
 • Zkrácení přípravného času až o 50 %
 • Automatické provedení všech předem zvolených kroků přípravy v časově optimalizovaném pořadí
 • Přednastavení formátu a tloušťky potiskovaného materiálu
 • Přednastavení všech pro potiskovaný materiál specifických nastavení vzduchu
 • Přednastavení dávkování barvy ColorTronic specificky podle dané zakázky
 • Přednastavení a aktivace funkcí mytí stroje

Ovládací pult ErgoTronic Professional s integrovanou měřicí technikou

Navíc k výbavě ovládacího pultu ErgoTronic:

 • Podtlaková deska jako náhledový pult s pevně nastaveným sklonem
 • ErgoTronic ColorDrive a ColorControl pro měření denzitometrických a Lab hodnot
 • ErgoTronic ACR a ICR pro korekci soutisku
 • Integrace funkce „Instrument Flight“ umožňuje regulaci barevnosti podle vyvážení šedé

CIPLink

 • Přednastavení zón barevnice pomocí CIP3 dat

LogoTronic Professional

 • Rozsáhlý správní systém pro tiskové stroje KBA:
 • Rozhraní CIP3/CIP4 pro připojení k prepressu
 • Rozhraní JDF/JMF nebo XML pro připojení k MIS
 • Správa zakázek
 • Přednastavení tiskového stroje
 • Kmenová data včetně centrální databáze barev
 • PressWatch pro grafické znázornění celkové produkce
 • SpeedWatch pro grafické znázornění průběhu zakázky
 • Automatické vytváření a správa protokolů o kvalitě produkce

Systémy pro nonstop provoz

Logistické systémy

Nonstop směr budoucnost

Obzvláště při zpracování silných potiskovaných materiálů dochází k časté výměně stohu. To znamená zastavit stroj, vyměnit stohy a stroj znovu spustit. To je časově velmi náročné.

Proto se doporučuje použití nonstop řešení. Specifické nonstop systémy od KBA v nakladači a vykladači zajišťují bezproblémovou výměnu stohu a tisk nákladu bez přerušení. Samozřejmě při plné produkční rychlosti. Chcete více? Řešení šitá na míru Vašim výrobním požadavkům jsou pro zařízení KBA PileTronic hračka.

Nonstop provoz v nakladači

 • Nonstop zařízení s jednotlivými tyčemi pro zajištění nepřerušované produkce při výměně stohu
 • Plně automatická mříž pro nonstop provoz s čidly hlídaným zvedáním stohu a spojováním stohů
 • Zavážení a vyvážení stohu je možné do tří stran.

Nonstop provoz ve vykladači

 • Nonstop provoz je možný při plné tiskové rychlosti.
 • Pohyblivá roleta automaticky vyjíždí do prostoru vykladače.
 • Stoupání a klesání hlavního i pomocného stohu je hlídáno čidly.

PileTronic

 • Síťové propojení systému řízení stroje s nonstop systémem a se zavážením palet pro efektivní tisk
 • K dispozici jsou vyzkoušené logistické stavební prvky.
 • Tvorba detailních řešení podle specifických přání zákazníka
 • Možnost zavážení papíru bez palet

Technická data

KBA Rapida 105 PRO

Technická data

Formát archu:

Maximální (lícový tisk/s obracením)                              740 x 1.050 / 740 x 1.050 mm

Speciální formát (lícový tisk)                                        750 x 1.050 mm

Speciální formát (lícový tisk)                                        780 x 1.050 mm

Minimální (lícový tisk/s obracením)                               360 x 520 / 400 x 520 mm

Formát tisku:

Maximální (lícový tisk/s obracením)                              730 x 1.050 / 720 x 1.050 mm

Speciální formát (lícový tisk)                                        740 x 1.050 mm

Speciální formát (lícový tisk)                                        770 x 1.050 mm

Potiskované materiály1):

Standard                                                                     0,06 – 0,7 mm

S výbavou pro potisk kartonu (od cca 450 g/m2)         do 1,2 mm

S výbavou pro potisk mikrovlny                                   do 1,6 mm

Stroj s obracením                                                        do 0,7 mm

Chytačový okraj                                                          10 mm

Produkční výkon2):

Do 9 tiskových jednotek + lakovací jednotka nebo 10 tiskových jednotek                     17.000 archů/h

Stroj s obracením archů a max. 10 tiskovými jednotkami při lícovém tisku                    17.000 archů/h

Stroj s obracením archů a max. 10 tiskovými jednotkami při oboustranném tisku          15.000 archů/h

Výška stohu od podlahy:

Nakladač                                                                     1.250 mm

Vykladač                                                                     1.200 mm

Nakladač v nonstop provozu                                        1.000 mm

Vykladač v nonstop provozu                                         900 mm

Standardní formát desek a ofsetových potahů (délka archu 750 mm):

Formát tiskových desek                                               795 x 1.050 mm

Standardní začátek kopie                                             36 mm

Formát ofsetového potahu                                            860 x 1.060 mm

Speciální formát desek a ofsetových potahů (délka archu 780 mm):

Formát tiskových desek                                               850 x 1.050 mm

Standardní začátek kopie                                             43 mm

Formát ofsetového potahu                                           880 x 1.060 mm

1) Pro potiskovatelnost materiálu je spolurozhodující jeho tuhost/ohebnost.

2) v závislosti na vnitropodnikových podmínkách, použitých tiskových barvách a potiskovaných materiálech