Plate Ident - optické rozeznávání tiskových desek

Plate Ident - optické rozeznávání tiskových desek

Zařízení Plate Ident je systémem, který přímo v tiskovém stroji načítá tiskové desky. Systém čidel přímo zabudovaných v každé tiskové jednotce tiskového stroje umožňuje jak rozeznávat a kontrolovat polohu tiskových desek pro provádění výměny těchto tiskových desek, tak rozeznávat jejich datové matricové kódy, tak i přednastavovat rejstříky.

Použití

Poloha tiskové desky je kontrolována přímo při výměně těchto tiskových desek. V návaznosti na to dojde k vyhodnocení opčně použitelných datových matricových kódů a jejich porovnání s údaji o zakázce. Díky tomu je možné zamezit založení tiskových desek v nesprávné pozici. Podle měřících značek, které mají vztah k tištěnému obrazu, je možné najet s výtažky (tiskovými deskami) pomocí přednastavení soutisku tak, aby byly v rejstříku.

Pracovní postup

Tento systém funguje již při výměně tiskových desek zcela automaticky. Jestliže není tisková deska správně založena, nebo když načtený kód neodpovídá aktuální zakázce, zobrazí se taková informace tiskaři na ovládacím pultu. Po úspěšném a správném založení a upnutí tiskových desek do tiskových jednotek dojde k předběžnému změření rejstříku a všechny tiskové jednotky se přednastaví do optimální polohy (soutisku).

Disponibilita

Plate Ident - optické rozeznávání tiskových desek

 

RA76

RA105

RA106

RA145

Technická data

Měrné políčko

mimo tisknoucí část desky

Doba měření

1 s