Projektový management

Správa projektů

Již ve fázi plánování pro montáž Vašeho archového ofsetového tiskového stroje KBA Rapida Vám je k dispozici Vaše osobní kontaktní osoba v oddělení servisu. K jejím úkolům patří organizace a provedení montáže až po na kvalitu orientované uvedení stroje do provozu v co nejkratší době. Tato kontaktní osoba se při tom řídí podle Vašich individuálních požadavků a stará se o předepsanou přejímku podle daných platných směrnic.

Vaše osobní kontaktní osoba v servisu vám není k dispozici pouze v průběhu montáže nového stroje, ale stará se o Vás i v průběhu záruční doby, a pokud si to přejete, tak i po celou dobu životnosti Vašeho stroje. Stará se o Váš stroj na místě, přijímá Vaše přání a zodpovídá Vaše dotazy tak dlouho a vždy když chcete využít našich výkonů.