Doplňky

Právě včas & optimalizované

Technika i technologie se neustále vyvíjejí. Občas je to hospodářsky smysluplné, aby se existující systémy dovybavily, vylepšily anebo se k nim něco dalšího přidalo. Důvody k tomu mohou být různorodé: Buďto chcete vstoupit na nové trhy, nebo Vaši zákazníci poptávají dodatkové kapacity, anebo chcete rovnou Vy, pomocí dovybavení, zvýšit Vaši efektivitu.

V KBA kontinuálně vyvíjíme další inovace, které Vaše Vybavení mohou vylepšit. Tak můžete technicky zůstat na aktuálním stavu techniky a tisknout na té nejvyšší úrovni. To je naším cílem a na to jsme obzvláště hrdí!

Vedle instalování systémů pro měření a regulaci barevnosti, dodatečného začleňování do pracovního procesu, instalace další tiskové jednotka nebo dovybavení pro tisk UV barvami, existuje ještě celá řada dalších možností.

Aby tyto investice pro Vás nepadly vniveč, vyvinula firma KBA počítač návratnosti investice (počítač amortizace). Naši specialisti pro Vás rádi vypočítají potencionálně možné úspory, dosažitelné různými alternativami modernizace, na základě Vašich specifických údajů.

 

Výhody pro Vás:

  • Zkrácení dob příprav.
  • Snížení makulatury.
  • Zlepšení kvality.
  • Nákladově výhodnější produkce.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Zpracovávání větší škály rozličnějších materiálů.
  • Flexibilnější reakce na přání zákazníků.
  • Stabilní barevnost & inspekce archů přímo v tiskovém stroji inline.

Product information