Performance-Check - kontrola výkonnosti

Efektivní & orientovaná na výkon

Firmou KBA prováděné kontroly výkonnosti zajišťují to, aby kapacity Vašeho tiskového stroje byly řádně využívány a tento stroj fungoval na co nejvyšší úrovni. Profesionální práce našich expertů na Vás udělá dojem.

Přijedou na místo k Vám a provedou přímo tam prověrku technického stavu Vašeho tiskového stroje. Vyptají se Vašich tiskařů, týmu Vaší údržby a vedení Vaší tiskárny. Po analýze z doprovodu produkce předložíme Vašim vedoucím pracovníkům naše návrhy na zlepšení. Tato kontrola výkonnosti je velkolepou možností k tomu, abyste získali objektivní názor o optimalizačním potenciálu, který je možno realizovat.

 

Výhody pro Vás: 

  • Nárůst Vašich tiskových výkonů.
  • Zvýšení kvality tisku.
  • Využití kapacity stroje.
  • Předvedení optimalizačního potenciálu.
  • Minimalizace prostojových časů stroje.
  • Snížení nákladů na základě menšího počtu archů makulatury.
  • Optimalizace průběhu procesů.
  • Smysluplné dovybavení s krátkou dobou amortizace.

Product information