Přemísťování stroje

Flexibilní & profesionální

Chcete se přestěhovat do nové budovy nebo na úplně jiné stanoviště? Potom by mohlo mít smysl, pokusit se Vaše existující tiskové stroje vzít s sebou a vaši novou strojovnu tisku zorganizovat podle ergonomických kritérií úplně nově. Firma KBA nabízí kompletní programy, které pokrývají vše "od začátku do konce" tak, aby Vaše pracovní procesy při tom mohla zoptimalizovat.

Naše týmy expertů KBA mají výrobní zkušenosti, neboť navštívili řadu tiskáren po celém světě. Viděly ty nejlepší z nejlepších praktik při utváření tiskáren a spolupůsobili při jejich vývoji. A tyto zkušenosti můžete využít i Vy, pro Váš vlastní výrobní provoz.

Náš tým k Vám s radostí přijede a provede analýzu toho, jak jsou do Vaší tiskárny dodávány tiskové desky, papír a další materiály i jak se po tisku realizuje vazba, dokončovací zpracování a expedice a zjistí, jak v daném případě mohou být tyto procesy ještě lépe optimalizovány.

Tuto analýzu má smysl provádět v průběhu produkce. My tak můžeme sledovat, jak Váš personál pracuje v aktuálních podmínkách Vašeho prostředí. Přirozeně je také možné provést šetření mimo produkční dobu.

My jsme schopni již po několika málo hodinách rozeznat, jaké pracovní postupy nejlépe pasují k Vaší organizaci práce. V návaznosti na to Vám předložíme plán průběhu optimalizace a jejího financování. Při jednáním s vedením Vaší tiskárny pak upřesníme nejen náklady a doby výpadků produkce, ale i výhody takového přestěhování. Několik nepohodlných dní v průběhu stěhování strojů by vám mohlo na celé roky zjednodušit Vaše pracovní postupy, zlepšit Vaše procesy, snížit Vaše náklady a zvýšit Vaši produktivitu.

 

Základní výkony:

 • Poradenství, plánování a realizace stěhování strojů.
 • Podchycení stavu a prohlídka místa instalace.
 • Demontáž a nová montáž zařízení.
 • Bezpečný transport na místo požadované instalace (včetně pojištění).
 • Instalace, uvedení do provozu a funkční testy.
 • Prověření kvality tisku před demontáží a po opětovném namontování (zkušební tisk).
 • Doprovázení produkce při náběhu výroby.
 • Sestavení předávacího / přejímacího protokolu.

 

Výhody:

 • Preciznost a kvalita výrobce daného zařízení.
 • Bezpečnost a kompetence výrobcem.
 • Efektivní a spolehlivé plánování a koordinace.
 • Individuální řešení.
 • Konkurenceschopné ceny.

 

Další služby

 • Provedení programu kontroly strojů, práce údržby a ošetřování v průběhu stavby stroje.
 • Optimalizace pomocí efektivní modernizace a dodatečného vybavení stroje.
 • Čištění suchým ledem a ultrazvukem.
 • Školení personálu obsluhy stroje.
 • Realizace specifických požadavků zákazníka.

Product information