Servisní smlouvy Basic, Advanced a Full

Servisní programy - transparentní & přesvědčivé

Trhy se mění a Vaše požadavky také. Kvalita, efektivita, rychlost a hospodárnost jsou požadovány všechny společně. Tady pak potřebujete takového partnera, který všechny tyto aspekty suverénně pokryje, chápe Vás a poskytuje Vám taková řešení, která potřebujete právě Vy. KBA kombinuje nejmodernější technologie a servisní péči orientovanou na uživatele k tomu, abyste Vy zůstávali úspěšní a mohli se s jistotou postavit požadavkům a výzvám trhu

 

tabela

Výhody pro Vás:

 • Individuální servisní programy.
 • Konstantní poskytovaný výkon v průběhu celé doby životnosti.
 • Dálková údržba (včetně 24h horké linky verzí Advanced a Full) zdarma.
 • Inspekce stroje (včetně inspekce stroje 1x za rok u verzí Advanced a Full).
 • Preventivní služby pro zabezpečení vašeho tiskového výkonu.
 • Přídavné služby oprav (včetně verzí Advanced a Full).
 • Převzetí veškerých administrativních výdajů.
 • Kvalifikovaní servisní technici.
 • Servis a poradenství z jedné ruky.
 • Je možné začlenit dodatkové služby.
 • Kontrola výkonnosti s následným vyhodnocením a modernizací pro Váš tiskový stroj (možná s každou smlouvou).

Product information