Školení

Další vzdělávání na nejvyšší úrovni - Podrobné & srozumitelné

Neptáte se někdy sami sebe? Využívá Váš personál všechny systémy a nástroje, které jsou mu k dispozici? Zajisté, v průběhu instalace bylo všechno projednáno, personál byl vyškolen a všichni s danými procesy souhlasili. Ale o nějakou dobu později, když už došlo k personálním změnám a Vy máte nové zákazníky s jejich individuálními očekáváními a Vy se ptáte: Využíváme opravdu plně potenciál našich tiskových strojů KBA? A odpověď zní často "ne". Personál se častokrát vrátí ke svým starým zvyklostem a nástroje či pomocné prostředky (s nimiž by bylo možné docílit lepší kontrolu procesu, lepší kvalitu a kratší doby příprav) začne prostě obcházet. Uvažujete o nových trzích? Chtěli byste zvážit krok z akcidenčního tisku do tržního segmentu obalového tisku nebo do rostoucího tržního segmentu potisku fólií? Je jedno, kterým směrem se chcete vydat a růst, my máme trénovaný personál, který může Váš tým odpovídajícím způsobem vyškolit. Pokud se Vám podaří, abyste paletu Vašich produktů a Vaše obchody rozšířili, má to zpravidla pozitivní vliv na Váš obrat a Vaše hospodářské výsledky.

Výhody pro Vás:

  • Optimalizované procesy a vyškolený personál.
  • Výhody díky kompetentnosti Vašeho personálu.
  • Plné využití výkonnostního rozsahu Vašeho tiskového stroje.

 

Nabízená školení:

  • Digitální předtisková příprava.
  • Technologie tiskových technik.
  • Mechanická údržba a ošetřování
  • Elektrická údržba a ošetřování.
  • Zvláštní a doplňovací kurzy.

Product information