Údržba

Preventivní & systematické

Důležitým preventivním opatřením proti dobám prostojů je právě systematická údržba a podchycení provozního stavu Vašeho stroje.

Co znamená prevence? Díky předvídatelné údržbě jste schopni zvyšovat disponibilitu a spolehlivost Vašeho tiskového stroje, dlouhodobě stabilizovat výkonnostní schopnosti Vašeho stroje, ale i snižovat náklady vydávané za servisní techniky a náhradní díly. Nejjednodušším nástrojem k tomu, jak tyto výhody využít, je program kontroly strojů. Při tom je našimi servisními techniky se špičkovou kvalifikací provedena kompletní a systematická analytická prověrka Vašeho stroje od nakladače po vykladač, při které jsou zkontrolovány všechny elektrické a mechanické funkce stroje. Vedle odevzdaných doporučení, která vedou k odstranění případně zjištěných odchylek, jsou námi v průběhu realizace tohoto programu samozřejmě odstraňovány eventuální drobnější nedostatky. A to přirozeně rovnou a pro Vás nákladově neutrálně.

 

Výhody pro Vás:

  • Setrvale vysoká kvalita produkce díky optimálnímu seřízení stroje a optimalizované údržbě stroje po realizaci programu kontroly strojů KBA.
  • Snížení neplánovaných prostojů.
  • Zvýšení disponibility tiskového stroje a v důsledku toho i jeho vyšší produktivita.
  • Zabezpečení investice a vyšší prodejní hodnota v případě prodeje stroje.
  • Odborné provedení nutných kroků údržby stroje v turnusech našimi dílenskými techniky KBA.
  • Výměna sortimentu spotřebních dílů v závislosti na specifikaci stroje za pevnou cenu (maziva, těsnící prostředky, oleje, a vzduchové filtry atd.) tak, jak to odpovídá předpisům pro údržbu KBA.
  • Doporučení preventivních opatření a včasné odhalení problémů se strojem.

Product information