Partneři

Vzhledem k tomu, že pořízení nezanedbatelné části tiskových strojů KBA instalovaných v České republice byla spolufinancována ze strukturálních fondů EU, vznikla na základě opakované spolupráce mezi společnostmi KBA CEE a Optimus Consult & Invest a.s. dohoda o vzájemné podpoře na českém trhu. Smyslem tohoto spojenectví je především snadnější komunikace a rychlejší přístup zájemců či žadatelů o podporu z oblasti polygrafických provozů k aktuálním informacím.

 

Marketing je nedílnou a často možná nejpodstatnější součástí prodeje jakéhokoliv produktu. KBA CEE při přípravě kampaní, prezentací a inzerce dlouhodobě spoléhá na zkušenosti dynamické brněnské agentury Aňo.

 

České Noviny pro grafický průmysl a slovenské Noviny pre grafický priemysel jsou zásadními polygrafickými médii v našem obchodním teritoriu. Je proto jen logické, že oboustranně probíhá čilá odborná spolupráce...

 

Odborný přínos i význam periodika PrintProgress neustále roste. Nejen typografická témata v časopise jsou na trhu unikátní. Také odborný veletrh PrintProgress si již získal pevné místo v polygrafickém kalendáři, proto KBA CEE opakovaně slovenské kolegy v jejich úsilí podporuje.