C16

KBA C16 - Technické vymoženosti

 • Poloautomatická, nebo automatická výměna tiskových desek
 • Automatické a patentované zámky válců KBA RollerTronic 
 • Letmá výměna tiskové formy pomocí technologie
  dotiskové jednotky (imprinteru).
 • Plně automaticky přestavitelné skládací jednotky již pouze s
  jedním třetím lomem až do 65.000 výtisků za hodinu.
 • Jedinečná a patentovaná regulace produktů ve skládací
  jednotce.
 • Promyšlená ergonomie pro příjemnou obsluhu stroje.
 • Automatické přednastavení pomocí KBA LogoTronic  .
 • Opční integrace procesů na bázi dat JDF pomocí systému KBA LogoTronic.
 • Správa zakázek pomocí KBA LogoTronic.

Logistika - zásobování stroje papírem

C16 Papierlogistik

KBA Patras

KBA Patras je robustní, na údržbu nenáročný a velice pružně
konfigurovatelný systém pro transport rolí papíru a přes něj
přesahující logistický systém. Tato modulární stavebnicová
konstrukce vyhovuje od manuálního až po plně automatické
zavážení rolí. Systém KBA Patras je kompatibilní s obvyklými
systémy zavážení rolí a jeho automatizaci je možné realizovat i
dodatečně.

 

Odvíječ KBA Pastomat C

Tento osvědčený, plně automatický odvíječ rolí KBA Pastomat C je konstruován pro hmotnosti rolí do 3,0 t a na průměry rolí až 1.270 mm (50“). Přehledné obrazy displeje na odvíječi a na následujících jednotkách až po skládací jednotku informují o aktuálním provozním stavu a usnadňují personálu obsluhu stroje. Pro průměry rolí do 1.524 mm (60“) je opčně k dispozici také odvíječ Pastomat CL.

28559-0268

Odvíječ KBA Pastoline

Pro tiskové rychlosti strojů do 13 m/s koncipovaný odvíječ KBA
Pastoline může zpracovávat role o hmotnosti až 1,6 t a průměry
rolí až do 1.270 mm (50“). Tento odvíječ má filozofii obsluhy
shodnou s odvíječi Pastomat C a CL. V obou těchto typech
odvíječů rolí je vestavěna velice kompaktní vtahovací jednotka,
s konstrukcí určenou pro snadnou údržbu. Přesto však obsahuje
všechny důležití konstrukční prvky, jako například stolici pro
úpravu stranové polohy pásu papíru - určenou pro přesnou
regulaci polohy hrany pásu papíru. Odvíječe KBA vedou jak s
ohledem na ergonomii, tak s ohledem na hospodárnost.
Jedinečný systém zpětného získávání elektrické energie dodává
při brzdění energii zpět do okruhu a šetří tím náklady.

Tiskové jednotky

Optimální kvalita tisku, krátké doby přestaveb, ergonomická obsluha, vysoká stabilita, nízká náročnost na údržbu a ta nejvyšší flexibilita, to byly parametry, na které byl při konstrukci tiskových jednotek pro stroj C16 kladen důraz. Se svojí robustní konstrukcí, na praxi zaměřenou automatizací (plně automatická výměna tiskových desek, automatické zámky válců...) a s vychytralými detaily (jako například nastavování tloušťky papíru) je tisková jednotka stroje C16 ideálně zkonstruovaná pro výrobu malých, středních a velkých nákladů zakázek ve čtyřiadvacetihodinovém cyklu.

Druckeinheit C16

Kontinuální barevník (bez taktovaného lízače) a kontinuální vlhčící jednotka stroje C16 zvládají i obtížné tiskové formy a nejnáročnější motivy v každém druhu produkce a rychlosti tisknout ve vysoké kvalitě. Čtyři navalovací válce, z části se stranovým roztěrem, slouží k enormně rychlému dosažení rovnováhy barva voda při rozjezdu stroje do plné rychlosti. Velké průměry válců zaručují v průběhu tisku nákladu vysokou stejnoměrnost kvality tisku i syté vytištění plných ploch. Z toho také vyplývá velice nízká tendence k odstřikování tiskové barvy a k jejímu prášení. Zde má tiskový stroj C16 v porovnání s konkurenčními stroji výraznou výhodu. Tiskové jednotky stroje C16 jsou také předurčeny pro tisk bez používání alkoholu, který je z důvodu ochrany životního prostředí stále více preferován.

Jeden přímý frikční pohon (AC) každé tiskové jednotky (to znamená dva pohony v jedné tiskové věži) umožňuje rychlé a přesné dosažení obvodového rejstříku. Proces nastavení přebírají elektromotory, které mají mnohem vyšší přesností seřízení, než mají mechanické seřizovací systémy.

Technologie bez smykových nákružků zamezuje nejen nepotřebnému  opotřebovávání. Umožňuje také optimální seřízení mezery mezi gumovými potahy ofsetových válců podle tloušťky aktuálně potiskovaného papíru. Navíc je díky absenci smykových nákružků menší i rozestup bočnic tiskového stroje, což má příznivý vliv jak na tuhost jeho konstrukce, tak na jeho odolnost vůči vibracím. Výrazně nižší je také zatížení příslušných ložisek. Díky tomu, že smykové nákružky ve stroji nejsou, došlo konečně i k úsporám energie a k prodloužení životnosti všech konstrukčních dílů pohonu.

Automatická výměna tiskových desek

KBA nabízí pro tiskové stroje C16 opčně i ty nejrychlejší automaty pro výměnu tiskových desek, které na trhu jsou k dispozici. Tyto automaty vymění tiskové desky ve všech tiskových jednotkách (ale i jen v jedné tiskové jednotce) v době kratší než jedna minuta. Pro obsluhu stroje je v tiskovém stroji C16 tak jako tak k dispozici velice ergonomický poloautomat na výměnu tiskových desek již ve standardu. S automaty na výměnu tiskových desek od KBA je možné vyrábět z kotoučového materiálu také náklady zakázek výrazně nižší než 10.000 výtisků, které byly doposud vyhrazeny pro archový ofsetový tisk.

Legenda - Tisková jednotka stroje KBA C16

 1. Barevnice
 2. Duktor
 3. Kontinuální lízač
 4. Roztěrací válec
 5. Propojovací válec
 6. Přenášecí válec barevníku
 7. Roztěrací válec
 8. Přenášecí válec barevníku
 9. Roztěrací válec
 10. Roztěrací válec
 11. Navalovací válec se stranovým roztěrem
 12. Navalovací válec
 13. Navalovací válec

Automatický zámek válců

Roller Tronic Walzenschloss

Zámky válců KBA RollerTronic nastavují a seřizují všechny válce barevníku v průběhu dvou minut na zmáčknutí tlačítka automaticky. Díky tomu se neoblíbené, časově náročné a nákladově intenzívní ruční seřizování válců s prostoji trvajícími dlouhé hodiny stává minulostí. Optimálně seřízené válce zabezpečují stejnoměrný přenos barvy po celé šířce válců. Díky systému zámků RollerTronic dochází k výrazně nižšímu opotřebovávání válců a tím se významně prodlužují i cykly ve kterých je válce nutno nákladně znovu pogumovávat. Pomocí systému zámků RollerTronic KBA efektivně působí proti jednostrannému nebo nestejnoměrnému opotřebovávání válců. Korektně seřízené válce redukují náklady na údržbu, snižují spotřebu elektrické energie a zabezpečují neustále optimální podmínky v průběhu tisku nákladu.

Princip fungování automaticky nastavitelného uložení válců:

 1. Tlaková komora pro odstavování válců.
 2. Tlaková komora pro seřízení vůči roztěracímu válci.
 3. Blokovací mechanismus (po automatickém seřízení).
 4. Tlaková komora pro seřízení vůči formovému válci.
 5. Řídící modul tlakové regulace pro ovládání směru seřizování a pro síly přítlaků.

Přínosy zámků RollerTronic:

 • Výrazně snížená náročnost na údržbu.
 • Výrazně redukované náklady na pogumování válců.
 • Lepší energetická efektivita.
 • Větší stabilita procesu.
 • Optimální podmínky tisku.

Nadstavba skládací jednotky

28283-029

Nadstavba skládací jednotky stroje C16 je ve standardu konfigurovaná pro přímý průchod produkce strojem, opčně je možné ji dodat i s obracecími tyčemi. Všechny prvky, které vedou pás papíru, jsou optimálně přístupné, a to včetně skládacích trychtýřů a řezacího zařízení. Modulární stavebnicová konstrukce a v celém stroji používaný systém přímých frikčních pohonů umožňují nadstavbu skládací jednotky vybavit pro specifické výrobní požadavky.

Obracecí tyče s mikropóry jsou již význačným prvkem, kterým se KBA odlišuje od ostatních. U různě širokých dílčích snášených pásů papíru není nutno provádět seřizování, a obracecí tyče navíc fungují s nejvyšší spolehlivostí, minimálním vzduchovým polštářem a velice dobrým vedením snášených pásů papíru.

Nejnovější technologie řezání s motorem poháněnými spodními noži zaručuje velice čistý rozřez snášených pásů papíru, respektive čistý ořez pásu papíru s minimalizovanou tvorbou prachu z papíru. Jednotlivé moduly řezacích zařízení je také možné dodatečné doplňovat o další řezací a perforovací nože.

Skládací jednotka

28284-017

Vysoká produkční rychlost a flexibilita, rychlé přestavby, vysoká přesnost skládání, malá údržba při absolutní spolehlivosti i ergonomická obsluha a ovládání stroje - to jsou požadavky na skládací jednotku, která vyhovuje současnému trendu.

Kompaktní konstrukce a velice dobrá přístupnost k tomu navíc moderní koncepci skládací jednotky s punkturami typu P3 jen potvrzují.

Pomocí nových skládacích jednotek typu P3 je možné skládat více než 30 alternativními způsoby produkty rozličných formátů. K tomu poskytují ergonomicky smysluplné ovládání a obsluhu pomocí výkyvných dotykových displejů přímo u vykládání ze skládací jednotky.

Výhodami KBA jsou servomotorem proveditelné změny nastavení prvního příčného lomu, druhého příčného lomu a třetí lom - skládající se již jen z jednoho modulu. Tím jsou zaručeny enormně krátké doby přestaveb při různých variantách skládání. Polohu podélné i příčné perforace je možné za chodu stroje měnit jak co do hloubky, tak do šířky a na obvodu, aby bylo možné přizpůsobit perforaci a přesnost skládání aktuálním druhům papíru i výrobním podmínkám bez velkých nároků na makulaturu.

Skládací jednotky typu P3 potřebují pro třetí lom pouze jeden modul dokonce až do rychlosti 65.000 produktů za hodinu. To je umožněno krátkými vedeními a širokými stopami tkalounů, které zaručují klidný transport skládaných produktů. Inteligentní regulací produktů v jednotce třetího lomu je zajištěno bezproblémové skládání produktů. Tato jednotka je snadno obsluhovatelná a nevyžaduje provádění žádných ručních zásahů. Skládaný produkt je efektivně a s ohledem na otěr šetrně přibržďován a již ve fázi přibrzďování je přesně uveden do směru skládání a vyrovnán. Nově vyvinutá plně automatická regulace produktů funguje tak, že se sama seřizuje. Funguje nezávisle na produkční rychlosti stroje a tloušťce skládaných produktů velice spolehlivě. Pneumaticky napínaný systém tkalounů efektivně zamezuje vytahování tkalounů a zabezpečuje tak konstantní napnutí tkalounů. Dochází tak k podstatně menšímu opotřebení a tím i ke snížení počtu cyklů údržby.

Technické vymoženosti skládací jednotky P3:

 • Ovládání z dotykového displeje u výstupu ze skládací jednotky.
 • Dotykový displej je použitelný jako plnohodnotný ovládací pult.
 • Až do 65.000 obratů/hodinu jen jeden modul třetího lomu.
 • Inteligentní regulace skládaných produktů.
 • Pneumatické napínání tkalounů a aretační brzdou.
 • Nenáročná na údržbu snadno ovladatelná.

Automatizace

28497-010
Moderně fungující tiskárny se stále více soustřeďují na průběžnou správu celého výrobního procesu - od příjmu zakázek, přes jejich výrobu, až po vlastní expedici hotových zakázek. Protože se v jednotlivých případech používají rozdílné stroje a programy, není vyhovující systém správy výrobního procesu zpravidla možné koupit jako takový již hotový, ale je nutné jej nakonfigurovat a optimalizovat již existujících komponent a/nebo z komponent, které jsou na trhu k dispozici. V systémech. LogoTronic a LogoTronic professional k tomu KBA jednak poskytuje vhodné nástroje, ale navíc i úzce spolupracuje s věhlasnými poskytovateli oborových softwarů. Při tom je možné realizovat integraci propojení do sítě na základě dat ve formátu JDF (Job Definition Format).

 

LogoTronic  -      modul pro digitalizovanou správu výrobního procesu, zapojený v síti.

Ve standardu jsou všechny akcidenční stroje KBA vybaveny základní  verzí systému LogoTronic. Tato verze zaručuje přenos hlavních dat přednastavení do tiskového stroje. Základní verze systému LogoTronic obsahuje modul CIPLink (přenos dat CIP3-/CIP4 pro realizaci přednastavení stroje) a opčně také sestavení protokolu o papíru a barevných datech. Pro zapojení do sítě se používá hardware (Server), který tiskárna již vlastní. Pro realizaci přednastavení jsou přenášeny hodnoty otevření barevných zón, seřízení duktoru a brodícího válce vlhčení.

 

Systém LogoTronic professional

Pro realizaci toku digitálních dat o zakázce a dat přednastavení, pro hlídání vlastní produkce, pro systematické vyhodnocování výrobních dat i pro zapojení systémů PPS či komerčních počítačových systémů je možné ovládací pult stroje doplnit o otevřený výrobní a správní systém LogoTronic professional. Tento mnohokrát osvědčený systém v sobě propojuje výrobní a správní data do vyjádření v nové kvalitě, přičemž na operativní strojní úrovni poskytuje transparentní sběr strojních i provozních dat.

Systém LogoTronic professional je důležitou součástí v komunikaci mezi tiskovými stroji KBA a správním informačním systémem příslušné tiskárny. Zapojení nových strojů KBA do existujícího systému LogoTronic professional s archovými novinovými a akcidenčními tiskovými stroji KBA je možné kdykoliv a vedle synergií vytváří také jednotnou platformu všech tiskových systémů v rámci jedné tiskárny. Přístup do databáze je možné realizovat buďto přímo, nebo opčně prostřednictvím JDF.

 

Systém PressWatch - přehled o tisku

Pomocí komponenty systému LogoTronic nazývané PressWatch má oddělení plánování výroby k dispozici přehled o všech zakázkách zařazených do výroby. V reálném čase jsou znázorňovány údaje jako stavy počítadel, tiskové výkony, údaje o zakázce, stav zpracování zakázky, strojní hlášení a mnoho dalších parametrů.

 

Systém SpeedWatch - hlídání výkonů

Systém SpeedWatch (hlídání výkonů) vytváří rovněž v reálném čase diagram závislosti výkonů na čase, jehož pomocí jsou zdokladovatelné veškeré události a hlášení pro zvolený tiskový stroj. Každou z těchto informací si může každá z oprávněných osob firmy vyžádat prostřednictvím firemního intranetu nebo přes internet.

 

JDFLink se systémem LogoTronic professional

Propojení systému LogoTronic professional prostřednictvím rozhraní JDFLink s nadřízenou nadstavbou JDF má následující výhody:

 • Průběžně automatizovaná správa výrobního procesu (přebírání údajů o zakázkách z oborového software na ovládací pult tiskového stroje, odpadá pracovní sáček zakázky).
 • Přístup k systému LogoTronic professional ze všech připojených pracovních stanic.
 • Zkracování přípravných časů v důsledku existujících dat pro přednastavení z předtiskové přípravy, nebo dat z opakovaných zakázek.
 • Větší podíl efektivního produktivního času tisku na každou směnu.
 • Méně makulatury. 
 • Vyšší efektivita procesu a eliminace chyb díky jednomu jedinečnému záznamu dat.
 • Lepší ekonomická kontrolovatelnost v důsledku přesných strojních a produkčních údajů potřebných pro dodatečnou srovnávací kalkulaci, již žádné další vyplňování denních pracovních lístků.
 • Větší přehlednost díky jednotnému vyvolávání všech údajů o zakázce, hodnotách přednastavení stroje a stroji samotném.
 • Rozsáhlé a naprosto transparentní informace pro pracovníky vedení firmy.

Technická data

Max. produkční rychlost stroje

65.000 obratů/h

Max. rychlost pásu papíru

11,4 m/s

Obvod tiskového válce

546 - 630 mm / (700 mm)

Šířka pásu papíru

1.000 mm

Zpracovatelné plošné hmotnosti papíru

36 - 200*) g/m²

Doba výměny tiskových desek

cca. 1 min. **)

Rychlost zavádění pásu papíru zaváděcím řetězem

40 m/min

 

*) s příčnou řezačkou, **) s automatem na výměnu desek 

 Základní vybavení

 • Odvíječ KBA s vestavěným vtahovacím zařízením.
 • Zařízení na rozprostření pásu papíru do šířky
 • Výměna desek v tiskových věžích.
 • Poloautomat.
 • Mobilní ovládací displej (MOT)
 • Mycí zařízení gumových ofsetových potahů
 • Zařízení pro zásobování barvou - barevné hospodářství.
 • Zařízení na úpravu vlhčícího roztoku.
 • Tanečníkové kompenzační zařízení pásu papíru.
 • Sušák bez/se dodatečným palováním.
 • Sušák beze/s vestavěnou stolicí chladících válců.
 • Nadstavba skládací jednotky.
 • Silikonovací zařízení.
 • Regulace hrany (středu) pásu papíru.
 • Regulace soutisku barev.
 • Regulace rejstříku odseku složky.
 • Podélné lepení.
 • Skládací jednotka s punkturami P3.
 • Děrovačka desek.
 • Ohýbačka tiskových desek a kovových tiskových potahů.

Opera (Standard)

 • Ovládací pult.
 • KBA ErgoTronic dálkové seřizování barevníku, vlhčící jednotky a soutisku. 
 • Koncepce pohonu bez hlavní hřídele (KBA DriveTronic).
 • Výrobní správní systém.
 • Integrace systému KBA LogoTronic.
 • CIP3

Dodatková výbava

 • Systém zavážení rolí
 • KBA Patras - systém správy skladového hospodářství a zavážení rolí
 • Zaváděcí zařízení pásu papíru řetězem až po skládací trychtýř.
 • Funkce změna dotisku.
 • Plně automatická výměna desek.
 • Osvětlení ovládacího pultu.
 • Seřizování výšky ovládacího pultu.
 • Dovlhčovací zařízení.
 • Zařízení pro regulaci optické hustoty.
 • Příčné vedení při paralelní konstrukci.
 • Ocelový podstavec při dvoupatrové konstrukci.
 • Vedlejší skládací trychtýř.
 • Modul pro rozšíření o 2x8 stran.
 • Odsekávací kazeta pro produkci 4 x 4 stran A4
 • Výsekové a perforační zařízení.
 • Lakovací, UV lakovací a gumovací zařízení.
 • Stanice drážkového lomu.
 • Archovací zařízení.
 • Zařízení pro zásobování tlakovým vzduchem.
 • Chladící jednotka.
 • Skládací jednotky P3 bez zavinutého (Delta) a dvojitého paralelního lomu.


Opera (dodatková opční výbava)

 • Výrobní správní systém.
 • Zařízení KBA LogoTronic professional. 
 • Automatické přednastavení stroje.
 • Systém KBA EasyTronic
 • Integrace CIP4

Technické a konstrukční změny výrobce vyhrazeny.

Productvideos: C16

 • C16
 • C16 - Technické vymoženosti
 • C16 - Logistika - zásobování stroje papírem
 • C16 - Tisková jednotka
 • C16 - Výměna tiskových desek
 • C16 - RollerTronic - automatické zámky válců
 • C16 - Sušáky
 • C16 - Nadstavba skládací jednotky
 • C16 - Skládací jednotka
 • C16 - Pohon
 • C16 - Ovládání a řízení
 • C16 - Správa pracovních postupů