C32 - C80

Technické vymoženosti strojů KBA C32 - C80

Krátký přehled technických vymožeností

27591

 • Pro vysokou produktivitu až 50.000 obratů tisk válců/h.
 • Minimalizovaný upínací kanál pro snížení spotřeby papíru a vyšší formátovou flexibilitu.
 • Plně automatická výměna tiskových desek.
 • Automatické zámky válců KBA RollerTronic pro zkrácení údržby a vysokou stabilitu kvality tisku.
 • Kontinuální barevníky (bez lízačů) nejmodernější generace pro zajištění přesného a stejnoměrného nánosu barvy.Technika frikčních pohonů celého stroje KBA, bez hlavní hřídele DriveTronic.
 • Letmo uložené obracecí tyče a trychtýř skládací jednotky pro dosažení optimální přístupnosti.
 • Automaticky přestavitelná skládací jednotka P5 pro všechny nejdůležitější varianty produkce.
 • Jedinečná, variabilní chytačová skládací jednotka V5 určená pro produkci stojících i ležících stránek.
 • Skládací jednotky P5 a V5 s inovativním, napínacím systémem tkalounů pro zajištění malého opotřebení a přesných výsledků skládání.
 • Plně automatická regulace produktů ve 3. lomu pro skládací jednotky P5 a V5.
 • Archovací zařízení, zajišťující maximální produktivitu.
 • Nejmodernější řídící a ovládací technika s inteligentním systémem KBA pro přednastavování typu LogoTronic.
 • Integrace procesů na bázi dat JDF pomocí systému KBA LogoTronic professional.

Logistika - zásobování stroje papírem

27557-078
Elektronické řízení a kontrola jednotlivých procesů na
nejmodernějších ovládacích pultech je rozhodující
součástí systému.

Systém KBA Patras se vyznačuje robustní konstrukcí,
nenáročností na údržbu a atraktivním poměrem ceny a
výkonu. Optimalizace logistického systému zásobování
stroje papírem pomocí systému Patras vede k výrazným
 úsporám nákladů a makulatury.

Modulární stavebnicová konstrukce varianty od
ručního zavážení rolí až po kompletně
automatizovanou logistiku zásobování stroje
papírem zaručuje optimální přizpůsobení stroje
Vašim výrobním požadavkům a prostorovým poměrům.

C48SG-De Jong Prospekt 2012
Vysoce výkonný odvíječ KBA Pastomat s centrálním
 pohonem rolí za dutinky je možné do automatického
logistického systému zásobování stroje papírem bez
 problému začlenit.

Odvíječe KBA disponují zásadně dvěma oddělenými
unašeči rolí, jejichž poloha je nastavitelná servopohony a
zpracovávají role do šířky větší než 2 metry a hmotnosti
vyšší než 6 tun.

Proces realizace slepků pásu papíru po odvinutí pásu z
jedné role je prováděn automaticky za plné produkční
rychlosti stroje. Díky technice pohonu role v odvíječi
Pastomat bez obvodových řemenů je příprava slepku
logicky jednoduchá.

Poloha obou dvou sériově dodávaných samostatných
unašečů rolí odvíječe Pastomat je plynule nastavitelná. Díky
možnosti upínat nejrůznější šíře rolí papíru, je dána i
nejvyšší možná flexibilita stroje při měnících se druzích produkce.

Tisková jednotka

27586-257
Čtyři roztěrací válce opatřené speciální vrstvou, docilují díky
stranovému roztěru obzvláště přesného rozválení barvy.
Všechny roztěrací válce i duktory jsou začleněny do systému
temperování barevníků a zaručují tak udržování stejnoměrné
teploty tiskové barvy a tím i dosažení optimálního výsledku
tisku. Chladící vodní okruhy jsou samostatně regulovatelné.

Čtyři navalovací válce, z nichž jeden disponuje i stranovým
roztěrem, navalují na tiskovou desku barvu i vodu
stejnoměrně a vytvářejí tak spolehlivou prevenci proti
šablonování.  Rychlost otáček motorem poháněného duktoru
je možné regulovat jak z ovládacího pultu velína, tak z pultu
ColorTronic. Jak duktory, tak brodící válce vlhčících jednotek
disponují náběhovými kompenzačními křivkami, které je
možné ukládat do paměti.

28949-147
Velké barevnice s tuhými neohebnými nosníky a přesně
definovanými polohami přistavení je možné pro zásobování
barvami zapojit do centralizovaného barevného hospodářství.
Pravítko barevnice je děleno na šířky jednotlivých zón a ty je
možné z ovládacího pultu ColorTronic také přednastavovat,
respektive seřizovat na dálku. Digitální připojení na
předtiskovou přípravu je pro realizaci přednastavení
standardem.

Vlhčící jednotka je z ekologických i ekonomických důvodů
vybavena pro tisk bez alkoholu. Pogumovaný brodící válec
vlhčící jednotky poháněný elektromotorem zajišťuje při
rozjezdu stroje spolu s chromovým roztěracím válcem vlhčení
(se stranovým roztěrem) určeným pro rozválení vlhčícího
roztoku, a s navalovacím válcem vlhčení (také se stranovým
roztěrem) rychlé dosažení rovnováhy barva/voda. Navalovací
válec vlhčící jednotky kopíruje stejně jako navalovací válce
barevníku polohu formového válce pro při seřizování
diagonálního rejstříku a v průběhu produkce se pneumaticky
přistavuje či odstavuje. Vanička s vlhčícím roztokem si díky
dvojité izolaci stěn a dvěma přívodům vlhčícího roztoku
udržuje konstantní a homogenní teplotu vlhčícího roztoku.
Jak hlídání teploty, tak hlídání hladiny vlhčícího roztoku je
prováděno automaticky.

Výměna tiskových desek

Plattenwechsel

Tiskové stroje KBA s dvojnásobným obvodem jsou
vybaveny pro dosahování maximální produktivity.
 Plně automatická výměna tiskových desek zkracuje
 přípravné časy a prostoje a v akcidenčních tiskových
strojích i novinových tiskových strojích se osvědčila jak
vysokou spolehlivostí, tak nízkou náročností na údržbu.

Díky dvěma samostatným frikčním pohonům AC v
každé tiskové jednotce je možné provádět výměnu
tiskových desek lícního i rubového potisku ve všech
tiskových jednotkách současně. A nejen to. Koncepce
pohonů také umožňuje přesně a rychle nastavit
obvodový rejstřík bez nároků na mechanické seřízení.
Proces nastavení přebírají elektromotory, které mají mnohem vyšší přesností seřízení, než mají mechanické seřizovací systémy.

Díky dvěma pohonům v každé tiskové jednotce jsou síly potřebné pro brždění či zrychlování tiskové jednotky výrazně nižší, než u obvyklých tiskových jednotek, poháněných jedním motorem. Tento technický pokrok současně přináší strojní díly, které jsou mechanicky méně namáhané, a redukuje tím nároky na údržbu. Vodou chlazené tiskové jednotky zabezpečují i při dlouhé životnosti vysokou stabilitu kvality tisku.

Minimalizovaný upínací kanál formového a ofsetového válce umožňuje zmenšit obvody válců a redukuje tak spotřebu papíru a současně zvyšuje kvalitu tisku, protože jsou tím eliminovány nežádoucí vibrace vznikající při vysokých rychlostech.

Ofsetový válec i formový válec s toraxované masívní oceli jsou dynamicky vyvážené a běží bez vůlí v bezúdržbových třířadých ložiscích. Široké smykové nákružky ze speciální oceli zajišťují klidný chod a prodlužují životnost. Ofsetový gumový potah se stejnoměrně napíná dvěma hřídelemi. Seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku z ovládacího pultu zkracuje doby příprav a snižuje makulaturu

Zámky válců

CIMG2792
Zámky válců KBA RollerTronic nastavují a seřizují
všechny válce barevníku v průběhu dvou minut na
zmáčknutí tlačítka automaticky. Díky tomu se neoblíbené,
časově náročné a nákladově intenzívní ruční seřizování
válců s prostoji trvajícími dlouhé hodiny stává minulostí.

Optimálně seřízené válce zabezpečují stejnoměrný
přenos barvy po celé šířce válců. Díky systému zámků
RollerTronic dochází k výrazně nižšímu opotřebovávání
válců a tím se významně prodlužují i cykly ve kterých je
válce nutno nákladně znovu pogumovávat. Pomocí
systému zámků RollerTronic KBA efektivně působí proti
jednostrannému nebo nestejnoměrnému opotřebovávání
válců.

Korektně seřízené válce redukují náklady na údržbu,
snižují spotřebu elektrické energie a zabezpečují
neustále optimální podmínky v průběhu tisku nákladu.

Přínosy zámků RollerTronic:

 • výrazně redukované náklady na údržbu
 • výrazně redukované náklady na pogumování válců
 • lepší energetická efektivita
 • větší stabilita procesu
 • optimální podmínky tisku

Nadstavba skládací jednotky

28643-143
Optimalizované vedení snášených pásů papíru s
podpůrnými válci zlepšuje vedení pásu papíru a
umožňuje lepší přednastavení. S pomocí přibližně
stejně dlouhých snášených pásů papíru je dosahováno
stejnoměrnějších tahů na jednotlivé snášené pásy
papíru. Jednoznačné dráhy zavedení snášených pásů
papíru urychlují přednastavení konstrukčních skupin
nadstavby skládací jednotky i u těch druhů produkce,
které se na tiskovém stroji objeví poprvé.

Patentované obracecí tyče s mikropóry jsou již
význačným prvkem, kterým se KBA odlišuje od
ostatních. Výrazně redukují spotřebu tlakového vzduchu
a šetří tím cennou energii. V případě rozdílných šířek pásů papíru není nutno provádět žádné seřizovací práce. Tyto obracecí tyče se nezašpiňují a nemažou pás papíru a umožňují stabilní vedení snášených pásů papíru, vedených na tenkém vzduchovém polštáři.

23500 16 17-02
V kombinaci s opčně dodávanými přídavnými zařízeními jako zařízení pro parciální podélné řezání (Skip Slitter), šicí zařízení snášených pásů a složek, zařízení pro lepení či zvlhčování v lomech, ale i oddělovací zařízení na výstupu ze skládací jednotky se dosahuje enormní flexibility výrobního procesu i různorodosti produkovaný tiskovin, vyhovující dnešním požadavkům trhu.

Skupiny řezacích zařízení jsou nezávisle na sobě
 nastavitelné pomocí servomotorů z ovládacího pultu a
disponují i přípravou pro odsávání prachu z papíru.
Přesně definovaný bod střihu mezi spodním a vrchním
nožem umožňuje požadovaný efekt nůžkového střihu,
to znamená, že dochází k velmi čistému řezu s malým
opotřebováváním nožů a s tvorbou malé prašnosti
rozřezávaného z papíru.

Elektricky regulované samostatné frikční pohony tažných
válců zabezpečují konstantní tah na pás papíru.
Přednastavování a změny nastavení se provádějí z
ovládacího pultu. Tím se drasticky zkracují časy na
seřizování a přípravu. Ještě než se pás papíru dostane
do nadstavby skládací jednotky, je chladícími válci
ochlazen na pokojovou teplotu. Soustava čtyř nebo pěti
chladících válců KBA dosahuje optimální účinnosti díky
tomu, že pás papíru je veden po velké části obvodu chladících válců. To představuje nižší spotřebu chladící vody a tím i energie. Opčně je možné dodat i horkovzdušné sušáky s integrovanou sestavou chladících válců

Skládací jednotka

23508 18 19 02
Rychlá skládací jednotka s punkturami P5

Tato vysoce výkonná jednotka je konstruována jako
modulární stavebnice. O tom, co pro váš provoz a váš
trh budete potřebovat, rozhodnete vy.

V základní verzi je možné zpracovávat produkci prvního
příčného lomu a třetího lomu jako snášenou produkci
nebo jako dvojprodukci. Zdvojený třetí lom je stejně
jako i převádění z vrchního třetího lomu do vykladače
spodního třetího lomu standardem. Základní výbava
obsahuje rovněž podélnou i příčnou perforaci.
Nejbližším rozšířením možností je samostatný vykladač
příčně složených produktů. Třetí stupeň konstrukční
výbavy umožňuje provádět druhý paralelní příčný lom.
Opčně je k mání také šidí zařízení složek.

Automatizované, bezpečné a jednoduché
přednastavování i přestavba druhů produkce z
ovládacího pultu zkracuje při rozličnosti možných
produkčních variant časy příprav či přestaveb s
jakoukoliv konstrukční výbavou. Se skládací jednotkou P5 můžete pružně reagovat na nové tržní trendy, popřípadě můžete nabídnout vašim zákazníkům zajímavé nové produkční možnosti.

Významnými výhodami jsou servomotorem proveditelné změny nastavení prvního příčného lomu, druhého příčného lomu a třetí lom - skládající se již jen z jednoho modulu. Tím jsou zaručeny ty nejkratší doby přestaveb při různých variantách skládání. Polohu podélné i příčné perforace je možné za chodu stroje měnit jak co do hloubky, tak do šířky a na obvodu, aby bylo možné přizpůsobit perforaci a přesnost skládání aktuálním druhům papíru i výrobním podmínkám bez velkých nároků na makulaturu.

Skládací jednotky typu P5 jsou optimalizovány s krátkými vedeními a širokými stopami tkalounů. Tím je zaručen velice klidný transport produktů. 

Pneumatický systém napínání tkalounů efektivně působí proti vytahování tkalounů a zabezpečuje také konstantní vypnutí tkalounů. Dochází k významnému snížení opotřebení a ke snížení počtu cyklů údržby. Navíc je možné ovlivňovat napnutí tkalounů také v průběhu produkce.

Plně automatická regulace produktů ve třetím lomu, která se osvědčila již ve strojích C16, je nyní k dispozici i u skládacích jednotek typů P5 a V5 v nové generaci strojů KBA s dvojnásobným obvodem. Skládaný produkt je efektivně a s ohledem na otěr šetrně přibržďován a již ve fázi přibržďování je přesně uveden do směru skládání a vyrovnán. Seřizování této plně automatická regulace produktů funguje zcela samovolně, nezávisle na produkční rychlosti stroje a tloušťce produktu velice spolehlivě a poskytuje tím konstantně dobré výsledky skládání i v průběhu změn produkční rychlosti stroje.

Ve skládací jednotce P5 je vzorově zrealizována flexibilita produkce, krátké doby přestaveb, velká přesnost skládání, malá údržba při vysoké spolehlivosti i bezproblémová obsluha.

 

29003-128
Formátově variabilní chytačová skládací jednotka V5

Ti kotoučoví ofsetoví tiskaři, jejichž flexibilita je často
 omezena pevným formátem tiskového stroje, získávají
 s chytačovou skládací jednotkou V5 možnost
zpracovávat z jednoho stroje jak stojící, tak ležící stránky.

Právě proto se řada uživatelů rozhodla pro stoje KBA
s dvojnásobným obvodem. Za Know-how, které se za
skládací jednotkou V5 skrývá, děkuje KBA svým
dlouhodobým zkušenostem ze skládacích jednotek
 hlubotiskových strojů.

Chytačová skládací jednotka V5 tak například umožňuje
přestavbu stroje C72 ze 72 stránek A4 na stojato na
96 stránek přibližně A4 na ležato. A to na tvrdě
konkurenčním trhu poskytuje prvky pro odlišení se od
ostatních. Skládací jednotka V5 je tak smysluplnou
odpovědí na zostřující se konkurenční situaci na
akcidenčním trhu.

Předpokladem pro využívání této variability je nadstavba
skládací jednotky rotačky, vybavená na velký počet
snášených pásů papíru. Nožové válce, umístěné před
skládací jednotkou V5 umožňují odsekávat pás ve
variabilních délkách, např. 620 a 413,3 mm. Přirozeně,
že také skládací jednotka V5 disponuje důležitými
technickými detaily jednotky P5, krom jiného i
konsekventně realizovanou technikou samostatných frikčních pohonů.

Skládací jednotka V5 nabízí šanci lépe vytížit kotoučový tiskový stroj pomocí široké palety produktů namísto cenových ústupků a v důsledku toho pak tento stroj efektivněji provozovat. Díky rozsáhlé nabídce může být tiskárna vůči požadavkům zákazníků flexibilnější a může si tak zajistit specifické postavení na trhu.

Se skládací jednotkou V5 získává akcidenční tiskárna jednotku se spoustou výhod. Nabízí větší manévrovací prostor na tvrdě konkurenčním trhu. V některých případech se pak dokonce stane investice do druhého stroje v ležícím formátu stránek zbytečnou, a to při rozličnosti produkčních možností skládací jednotky zaměřené na danou strukturu zakázek přináší rozhodující nákladovou výhodnost.

Archovací zařízení

Bild-5- Cutter neu-O
Archovací zařízení KBA drasticky snižuje investiční a
výrobní náklady. V archovacím zařízení se používají
výlučně rotující konstrukční prvky. Neexistují zde žádné
vlivy brždění v důsledku změn směru pohybu. Tím je
obzvláště u výroby produktů s malým počtem stránek
možno dosahovat optimálních rychlostí.

Tento konstrukční princip na jednu stranu drasticky
snižuje investiční a výrobní náklady, na druhou stranu
ale přináší enormní nárůst produkčního výkonu. Toto
archovací zařízení představuje ideální doplněk programu
skládacích jednotek firmy KBA.
Optimalizuje výrobu 4, 8, 12 a šestnáctistránkových
produktů díky použití nejmodernější technologie a
výrobních postupů.

Nejdůležitější detaily:

 • Odsek 1/3 nebo 1/4 obvodu.
 • Dva skládací trychtýře posuvné napříč a podél.
 • Variabilní vstupní šíře.
 • Variabilní podélný ořez oproti špičce skládacího trychtýře.
 • Oddělovací zařízení do lopatkových kol čertů

Automatizace

Ovládací pult KBA ErgoTronic

Ovládací pult nové řada C je perfektní souhrou funkcionality a estetiky. Z ovládacího pultu se provádějí všechny pro výrobu důležité povely a to i automatizovaná přestavba skládací jednotky. Přehledné obrazy displeje s textovými informacemi na dotykovém displeji usnadňují obsluze cílené ovládání stroje.

Služba KBA SupportOnline

Pracovníci servisu firmy KBA, kteří jsou dosažitelní kdykoliv 24 hodin denně, poskytují rychlou a efektivní podporu.  Stroj vývojové řady C může s počítačem služby zákazníkům KBA komunikovat po síti nebo po internetu. Dojde-li ke vzniku poruch, jsou jejich příčiny ve většině případů rychle odhaleny a může být provedena rychlá pomoc.

Ovládací pult KBA ColorTronic

Ovládací pult ColorTronic je centrálním pracovištěm a umožňuje optimální seřízení barevnosti. Standardem je systém přednastavování pro přednastavení barevnosti. Rychlou informaci o nastaveném profilu zón barevnice, který může být rychle korigován, poskytuje pásmo světelných diod.

Propojení s předtiskovou přípravou KBA CIPLink

Konvertor CIPLink, který přebírá a převádí CIP-3 data z předtiskové přípravy je součástí systému KBA LogoTronic. Soubory ve formátu CIP-3 se načítají přímo (online) prostřednictvím lokální sítě. Opčně je možné zapojovat i soubory CIP-4.

Systém KBA EasyTronic

Automatický systém přednastavování stroje KBA EasyTronic zvyšuje produktivitu rotačky a současně umožňuje i výrazné snížení makulatury. Patří k němu mimo jiné rychlé ustavení tahů na pás papíru, automatické přednastavení řezací jednotky, obracecích tyčí, rejstříkových válců a skládacího trychtýře při přípravě každé nové zakázky, mytí stroje po dojetí nákladu v závislosti na požadavcích výroby nebo definované rozválení barvy v barevnících.  Opčně je možné přednastavovat veškeré komponenty nadstavby skládací jednotky i skládací jednotky samé podle dat z předtiskové přípravy. Optimalizované rozjetí stroje, přípravu a ukončení produkce je možné realizovat na jediné zmačknutí tlačítka.

Systém KBA LogoTronic

Ve standardu jsou všechny akcidenční stroje KBA vybaveny základní verzí systému LogoTronic. Tato verze zaručuje přenos hlavních dat přednastavení do tiskového stroje. Základní verze systému LogoTronic obsahuje modul CIPLink a opčně také sestavení protokolu o papíru a barevných datech. Pro zapojení do sítě se používá hardware (Server), který tiskárna již vlastní. Pro realizaci přednastavení jsou přenášeny hodnoty otevření barevných zón, seřízení duktoru a brodícího válce vlhčení.

Systém KBA LogoTronic professional

Pro realizaci toku digitálních dat o zakázce a dat přednastavení, pro hlídání vlastní produkce, pro systematické vyhodnocování výrobních dat i pro zapojení systémů PPS či komerčních počítačových systémů je možné ovládací pult stroje doplnit o otevřený výrobní a správní systém LogoTronic professional. Tento mnohokrát osvědčený systém v sobě propojuje výrobní a správní data do vyjádření v nové kvalitě, přičemž na operativní strojní úrovni poskytuje transparentní sběr strojních i provozních dat.

Systém LogoTronic professional je důležitou součástí v komunikaci mezi tiskovými stroji KBA a správním informačním systémem příslušné tiskárny. Zapojení nových strojů KBA do existujícího systému LogoTronic professional s archovými novinovými a akcidenčními tiskovými stroji KBA je možné kdykoliv a vedle synergií vytváří také jednotnou platformu všech tiskových systémů v rámci jedné tiskárny. Přístup do databáze je možné realizovat buďto přímo, nebo opčně prostřednictvím JDF.

Systém PressWatch - přehled o tisku

Pomocí komponenty systému LogoTronic nazývané Press- Watch má oddělení plánování výroby k dispozici přehled o všech zakázkách zařazených do výroby. V reálném čase jsou znázorňovány údaje jako stavy počítadel, tiskové výkony, údaje o zakázce, stav zpracování zakázky, strojní hlášení a mnoho dalších parametrů.

Systém SpeedWatch - hlídání výkonů

Systém SpeedWatch (hlídání výkonů) vytváří rovněž v reálném čase diagram závislosti výkonů na čase, jehož pomocí jsou zdokladovatelné veškeré události a hlášení pro zvolený tiskový stroj. Každou z těchto informací si může každá z oprávněných osob firmy vyžádat prostřednictvím firemního intranetu nebo přes internet.

JDFLink se systémem LogoTronic professional

Propojení systému LogoTronic professional prostřednictvím rozhraní JDFLink s nadřízenou nadstavbou JDF má následující výhody:

 • Průběžně automatizovanou správu pracovního procesu (přebírání údajů o zakázkách z oborového software na ovládací pult tiskového stroje, odpadá pracovní sáček zakázky).

 • Přístup k systému LogoTronic professional ze všech připojených pracovních stanic.

 • Zkracování přípravných časů v důsledku existujících dat pro přednastavení z předtiskové přípravy, nebo dat z opakovaných zakázek.

 • Větší podíl efektivního produktivního času tisku na každou směnu.

 • Méně makulatury. 

 • Vyšší efektivitu a zamezení vzniku chyb v důsledku jediného zadání/podchycení údajů.

 • Lepší ekonomická kontrolovatelnost v důsledku přesných strojních a produkčních údajů potřebných pro dodatečnou srovnávací kalkulaci, již žádné další vyplňování denních pracovních lístků.

 • Větší přehlednost díky jednotnému vyvolávání všech údajů o zakázce, hodnotách přednastavení stroje a stroji samotném.

 • Rozsáhlé a naprosto transparentní informace pro pracovníky vedení firmy.

Technická data

C32

C40

C48

C56

C64

C72

C80

Obvody 1)

1.066 – 1.260 mm

max. šířka pásu papíru

1.000 mm

1.075 mm

1.450 mm

1.680 mm

1.905 mm

1.980 mm

2.280 mm

max. produkční rychlost2)

45.000 obratů/h

1) další obvody a šířky pásů papíru na poptávku

2) opčně 50.000 obratů/h

Základní vybavení

Odvíječ KBA
Vtahovací zařízení KBA
Zařízení na rozprostření pásu papíru do šířky
Tiskové jednotky
Mycí zařízení ofsetových gumových potahů
Zařízení na přípravu vlhčícího roztoku
Tanečníkové kompenzační zařízení pásu papíru
Sušák bez/se dodatečným palováním
Sestava chladících válců KBA
Nadstavba skládací jednotky s obracecími tyčemi
Silikonovací zařízení
Regulace středu pásu papíru
Regulace rejstříku barev
Zařízení pro regulaci barevnosti
Regulace rejstříku odseku složek
Automaticky přestavitelná skládací jednotka P5
Ohýbačka tiskových desek

Opera (Standard)

Produkčně správní systém KBA LogoTronic
Ovládací pult (KBA ErgoTronic)
Dálkové seřizování barevníků, vlhčících jednotek a rejstříků (KBA ColorTronic)
Koncept bez podélné hlavní hřídele (KBA DriveTronic)
Integrace dat CIP-3

Opera (dodatková opční výbava)

Produkčně správní systém KBA LogoTronic professional
Přímý přenos dat online (KBA CIPLink)
Integrace dat JDF popř. CIP-4

Dodatková výbava

Automatický systém zavážení rolí KBA Patras A
Barevné hospodářství
Sušák s integrovaným dodatkovým spalováním
Osvětlení ovládacího pultu
Změna výšky ovládacího pultu
Dovlhčovací zařízení
Příčné vedení v postavení na paralelní chod
Ocelový podstavec u dvoupatrové konstrukce
Patra obracecích tyčí
Vedlejší skládací trychtýř
Podélné lepení
Formátově variabilní skládací jednotka V5
Archovací zařízení
Šicí zařízení
Lakovací a gumovací jednotka
Pluhová jednotka
Zařízení na tlakový vzduch
Chladící jednotka