C32 SG - C56 SG

KBA C32 SG - C56 SG - technické vymoženosti

 • 65.000 obr./h pro vysokou produktivitu a hospodárnost.

 • Technologie Minigap pro redukci netisknoucího proužku.

 • Automatická výměna tiskových desek během cca 2 minut,
  nezávislá na počtu desek.

 • Automatizovaný zámek válců KBA RollerTronic pro nízký
  rozsah údržby.

 • Optimalizované kontinuální barevníky pro dosažení
  exaktního a stejnoměrného nánosu tiskové barvy.

 • Integrovaná logistika zásobování papírem
  KBA Patras M (ruční) nebo KBA Patras A (automatizovaná).

 • Automaticky přestavitelná skládací jednotka P5.

 • Pro obsluhu příznivá ergonomie.

 • Automatické přednastavení pomocí KBA LogoTronic.

 • Opční integrace procesů na bázi dat JDF pomocí systému KBA LogoTronic.

Logistika - zásobování stroje papírem

C48SG Logistik
Modulární stavebnicová konstrukce systému zavážení rolí papíru KBA Patras zaručuje od ručně ovládané verze (Patras M)
až po kompletně automatizovaný logistický systém zavážení
stroje papírem (Patras A) optimální přizpůsobení aktuálním
výrobním požadavkům a prostorovým poměrům. Tím jsou
umožněna podle přání zákazníka optimalizovaná a daným
potřebám vyhovující řešení. Zařízení KBA Patras A zahrnuje
jako opci kompletní automatizaci zásobování papírem - od
dodání a uskladnění rolí papíru, přes poskytnutí podle potřeby
připravených rolí k danému odvíječi a jejich založení do stroje,
až po vyjmutí zbytkových rolí z odvíječe a jejich likvidaci.
Elektronické řízení a kontrola jednotlivých procesů na nejmodernějších ovládacích pultech je důležitou součástí systému.

Systém KBA Patras se vyznačuje robustní konstrukcí, nenáročností na údržbu a atraktivním poměrem ceny a výkonu. Optimalizace logistického systému zásobování stroje papírem pomocí systému Patras vede k výrazným úsporám nákladů a makulatury.

 

Odvíječ KBA Pastomat CL

Vysoce výkonný odvíječ KBA Pastomat CL s centrálním pohonem rolí za dutinky a dělenými rameny unašečů je možné bez problému začlenit do automatického logistického systému zásobování stroje papírem.

Proces realizace slepků pásu papíru po odvinutí pásu z jedné role je prováděn automaticky za plné produkční rychlosti stroje. Díky technice pohonu role v odvíječi Pastomat CL bez obvodových řemenů je příprava slepku logicky jednoduchá.

Poloha obou dvou sériově dodávaných samostatných unašečů rolí odvíječe Pastomat CL je plynule nastavitelná. Díky možnosti upínat nejrůznější šíře rolí papíru, je dána i nejvyšší možná flexibilita stroje při měnících se druzích produkce.

Tisková jednotka

 1. Barevnice
 2. Duktor
 3. Kontinuální lízač
 4. Roztěrací válec
 5. Přenášecí válec (Rilsan)
 6. Přenášecí válec
 7. Zásobníkový válec
 8. Přenášecí válec
 9. Přenášecí válec
 10. Přenášecí válec
 11. Přenášecí válec
 12. Navalovací válec se stranovým roztěrem
 13. Navalovací válec
 14. Navalovací válec
 15. Přenášecí válec
 16. Vyhlazovací stírací válec
 17. Brodící válec
 18. Chromový válec vlhčení se stranovým roztěrem
 19. Navalovací válec vlhčení se stranovým roztěrem
 20. Vanička s vlhčícím roztokem

 

 

Tiskové věže strojů KBA C48 SG a C56 SG bez smykových nákružků v sobě spojují robustní strojírenskou konstrukci s inovativní technikou. Jsou konstruovány pro tvrdé vytížení průmyslovou tiskovou výrobou ve třísměnném provozu. Formové válce i ofsetové přenášecí válce s gumovým potahem zaručují klidný chod stroje a vysokou kvalitu akcidenčního tisku až do rychlostí pásu papíru 15 m/s.

Temperované ofsetové přenášecí válce s gumovým potahem a válce barevníku (CFK) s lehkým chodem zabezpečují stabilní tiskový proces v trvalém tiskovém provozu. Oproti konkurenčním strojům vyšší počet válců barevníku se zvětšeným průměrem umožňuje vyvážený a sytý tisk plných ploch barev. Větší průměry válců navíc představují menší opotřebovávání těchto válců. Totéž platí také pro navalovací válce vlhčení se zvětšeným průměrem ve strojích KBA C48 SG a C56 SG.

 

Automatická výměna tiskových desek

57sec
Stroj C48 SG je vybaven pro maximální produktivitu. Z tohoto důvodu je v něm z pravidla k dispozici plně automatická výměna tiskových desek trvající cca 2 minuty, aby se dosáhlo co nejkratších dob přestaveb a prostojů, opčně je v něm však také k dispozici poloautomatická výměna tiskových desek. Díky koncepci pohonu dvěma motory je možné provádět výměnu tiskových desek ve vrchní a spodní tiskové jednotce tiskové věže současně. Koncepce automatické výměny tiskových desek se s vysokou spolehlivostí osvědčila v praktickém provozu na novinových i akcidenčních tiskových strojích při současné nízké náročnosti na údržbu.

Automatický zámek válců

Roller Tronic Walzenschloss

Zámky válců KBA RollerTronic nastavují a seřizují všechny válce barevníku v průběhu dvou minut na zmáčknutí tlačítka automaticky. Díky tomu se neoblíbené, časově náročné a nákladově intenzívní ruční seřizování válců s prostoji trvajícími dlouhé hodiny stává minulostí. Optimálně seřízené válce zabezpečují stejnoměrný přenos barvy po celé šířce válců. Díky systému zámků RollerTronic dochází k výrazně nižšímu opotřebovávání válců a tím se významně prodlužují
i cykly ve kterých je válce nutno nákladně znovu pogumovávat. Pomocí systému zámků RollerTronic KBA efektivně působí proti jednostrannému nebo nestejnoměrnému opotřebovávání válců. Korektně seřízené válce redukují náklady na údržbu, snižují spotřebu elektrické energie a zabezpečují neustále optimální podmínky v průběhu tisku nákladu.

 

Princip fungování automaticky nastavitelného uložení válců

 1. Tlaková komora pro odstavování válců
 2. Tlaková komora pro seřízení vůči roztěracímu válci
 3. Blokovací mechanismus (po automatickém seřízení)
 4. Tlaková komora pro seřízení vůči formovému válci
 5. Řídící modul tlakové regulace pro ovládání směru seřizování a pro síly přítlaků

Přínosy zámků RollerTronic:

 • Výrazně snížená náročnost na údržbu
 • Výrazně redukované náklady na pogumování válců
 • Lepší energetická efektivita
 • Větší stabilita procesu
 • Optimální podmínky tisku

Nadstavba skládací jednotky

28643-143

Flexibilita nadstavby skládací jednotky má rozhodující vliv na výrobní možnosti a na hospodárnost provozu celého zařízení. V nadstavbě skládací jednotky tiskových strojů s dvojnásobným obvodem je
potiskovaný pás papíru možno řezat na různě široké dílčí snášené pásy papíru. Patentované obracecí tyče s mikropóry jsou již význačným prvkem, kterým se KBA odlišuje od ostatních. Jsou na jedné straně uloženy letmo a umožňují tak neomezený přístup k nim i rychlé zavedení pásu papíru do stroje. Navíc výrazně redukují spotřebu tlakového vzduchu a šetří tím cennou energii. V případě
rozdílných šířek pásů papíru není nutno provádět žádné seřizovací práce. Tyto obracecí tyče se nezašpiňují a nemažou pás papíru a umožňují stabilní vedení snášených pásů papíru, vedených na tenkém vzduchovém polštáři. Lineární rejstříkové válce umožňují optimální regulaci rejstříku odsekávání složek.

Automatizace

28643-122

Moderně fungující tiskárny se stále více soustřeďují na průběžnou správu celého výrobního procesu - od příjmu zakázek, přes jejich výrobu, až po vlastní expedici hotových zakázek. Protože se v jednotlivých případech používají rozdílné stroje a programy, není vyhovující systém správy výrobního procesu zpravidla možné koupit jako takový již hotový, ale je nutné jej nakonfigurovat a optimalizovat již existujících komponent a/nebo z komponent, které jsou na trhu k dispozici. V systémech LogoTronic a LogoTronic professional k tomu KBA jednak poskytuje vhodné nástroje, ale navíc i úzce spolupracuje s věhlasnými poskytovateli oborových softwarů. Při tom je možné realizovat integraci propojení do sítě na základě dat ve formátu JDF (Job Definition Format).

 

LogoTronic  - modul pro digitalizovanou správu výrobního procesu, zapojený v síti.

 

Ve standardu jsou všechny akcidenční stroje KBA vybaveny základní verzí systému LogoTronic. Tato verze zaručuje přenos hlavních dat přednastavení do tiskového stroje. Základní verze systému LogoTronic obsahuje modul CIPLink (přenos dat CIP3-/CIP4 pro realizaci přednastavení stroje) a opčně také sestavení protokolu o papíru a barevných datech. Pro zapojení do sítě se používá hardware (Server), který tiskárna již vlastní. Pro realizaci přednastavení jsou přenášeny hodnoty otevření barevných zón, seřízení duktoru a brodícího válce vlhčení.

 

Systém LogoTronic professional

Pro realizaci toku digitálních dat o zakázce a dat přednastavení, pro hlídání vlastní produkce, pro systematické vyhodnocování výrobních dat i pro zapojení systémů PPS či komerčních počítačových systémů je možné ovládací pult stroje doplnit o otevřený výrobní a správní systém LogoTronic professional. Tento mnohokrát osvědčený systém v sobě propojuje výrobní a správní data do vyjádření v nové kvalitě, přičemž na operativní strojní úrovni poskytuje transparentní sběr strojních i provozních dat.

Systém LogoTronic professional je důležitou součástí v komunikaci mezi tiskovými stroji KBA a správním informačním systémem příslušné tiskárny. Zapojení nových strojů KBA do existujícího systému LogoTronic professional s archovými novinovými a akcidenčními tiskovými stroji KBA je možné kdykoliv a vedle synergií vytváří také jednotnou platformu všech tiskových systémů v rámci jedné tiskárny. Přístup do databáze je možné realizovat buďto přímo, nebo opčně prostřednictvím JDF.

 

Systém PressWatch - přehled o tisku

Pomocí komponenty systému LogoTronic nazývané PressWatch má oddělení plánování výroby k dispozici přehled o všech zakázkách zařazených do výroby. V reálném čase jsou znázorňovány údaje jako stavy počítadel, tiskové výkony, údaje o zakázce, stav zpracování zakázky, strojní hlášení a mnoho dalších parametrů.

 

Systém SpeedWatch - hlídání výkonů

Systém SpeedWatch (hlídání výkonů) vytváří rovněž v reálném čase diagram závislosti výkonů na čase, jehož pomocí jsou zdokladovatelné veškeré události a hlášení pro zvolený tiskový stroj. Každou z těchto informací si může každá z oprávněných osob firmy vyžádat prostřednictvím firemního intranetu nebo přes internet.

 

JDFLink se systémem LogoTronic professional

Propojení systému LogoTronic professional prostřednictvím rozhraní JDFLink s nadřízenou nadstavbou JDF má následující výhody:

 • Průběžně automatizovaná správa výrobního procesu (přebírání údajů o zakázkách z oborového software na ovládací pult tiskového stroje, odpadá pracovní sáček zakázky).
 • Přístup k systému LogoTronic professional ze všech připojených pracovních stanic.
 • Zkracování přípravných časů v důsledku existujících dat pro přednastavení z předtiskové přípravy, nebo dat z opakovaných zakázek.
 • Větší podíl efektivního produktivního času tisku na každou směnu.
 • Méně makulatury. 
 • Vyšší efektivita procesu a eliminace chyb díky jednomu jedinečnému záznamu dat.
 • Lepší ekonomická kontrolovatelnost v důsledku přesných strojních a produkčních údajů potřebných pro dodatečnou srovnávací kalkulaci, již žádné další vyplňování denních pracovních lístků.
 • Větší přehlednost díky jednotnému vyvolávání všech údajů o zakázce, hodnotách přednastavení stroje a stroji samotném.
 • Rozsáhlé a naprosto transparentní informace pro pracovníky vedení firmy.

Technická data

Max. produkční rychlost stroje

65.000 obratů/h

Max. rychlost pásu papíru

16 m/s

Obvod tiskového válce

870 - 940 mm (další obvody na poptávku)

max. šířky pásu papíru

1.320 – 2.280 mm

Zpracovatelné plošné hmotnosti papíru

36 – 130 g/m²

Doba výměny tiskových desek

cca 2 min (s plně automatickou výměnou tiskových desek

Základní vybavení

 • Odvíječ KBA
 • Vtahovací zařízení
 • Zařízení na rozprostření pásu papíru do šířky
 • Tiskové jednotky
 • Plně automatická výměna desek.
 • Mycí zařízení gumových ofsetových potahů
 • Zařízení pro zásobování barvou - barevné hospodářství.
 • Zařízení na úpravu vlhčícího roztoku.
 • Tanečníkové kompenzační zařízení pásu papíru.
 • Sušák bez/s dodatečným palováním  bez/s integrovanou
 • stolicí chladících válců
 • Nadstavba skládací jednotky.
 • Silikonovací zařízení.
 • Regulace hrany (středu) pásu papíru.
 • Regulace soutisku barev.
 • Regulace rejstříku odseku složky.
 • Podélné lepení.
 • Skládací jednotka s punkturami typu P5
 • Ohýbačka tiskových desek a kovových tiskových potahů.

 

Dodatková výbava

 • Systém zavážení rolí KBA Patras
 • Osvětlení ovládacího pultu.
 • Seřizování výšky ovládacího pultu.
 • Dovlhčovací zařízení.
 • Zařízení pro regulaci optické hustoty.
 • Výsekové a perforační zařízení.
 • Lakovací a gumovací jednotka
 • Zařízení pro zásobování tlakovým vzduchem.
 • Chladící jednotka.
 • Opce Opera
 • Produkčně správní systém KBA LogoTronic Professional

Automatické přednastavování stroje KBA EasyTronic

 • KBA C48 SG / C56 SG - Prospekt (de)

  uložit do košíku
  Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4