Dálková údržba

"24 hodin denně, sedm dní v týdnu jsme tu pro Vás" je hlavním rčením expertů servisní centrály KBA ve Würzburgu. Odtud budete v případě poruch, závad či komplexnějších strojních problémů podporováni přímo po telefonu, faxem, e-mailem, videokonferencí nebo prostřednictvím diagnostiky a údržby na dálku. V případě nutných servisních zásahů na místě převezmou naši pracovníci technické podpory rychlé poskytnutí k dispozici specialistů KBA z oddělení mechaniky, elektro, elektroniky nebo technologie tisku. A tak se Váš stroj i v případech nouze zpravidla opět rychle dostane do chodu.


Služba čtyřiadvacetihodinového servisu "KBA PressSupport 24"

Náš speciální servis KBA PressSupport 24 umožňuje čtyřiadvacet hodin denně provádět efektivní diagnostiku po internetu a poskytovat rychlou telefonickou pomoc při řešení problémů. Často je tím možné zamezit nákladným a časově náročným návštěvám a práci servisních techniků na místě samém. Pro čtyřiadvacetihodinovou servisní službu KBA PressSupport 24Web nabízíme případné paušály nebo individuální splátky pro Vaše strojní zařízení. Telefonické hovory jsou přijímány v angličtině nebo v němčině. V případě potřeby jsou k dispozici také tlumočníci pro francouzštinu, španělštinu a italštinu.


Údržba na dálku via VPN

Nejvyšší zabezpečení dat díky speciálnímu hardwarovému kódování poskytuje online spojení mezi Vaším serverem a serverem KBA prostřednictvím sítě Virtual Private Network (VPN). S tímto širokopásmovým řešením může čtyřiadvacetihodinová služba KBA PressSupport 24Web zasahovat nákladově výhodně do Vašeho stroje(ů) a vyměňovat si potřebná data vysokou rychlostí. Pomocí VPN je možné poruchy odstraňovat efektivně.

 

Contakt VPN (Hotline/PressSupport 24Web)

 

Koenig & Bauer AG
Friedrich Koenig Str.4
97080 Würzburg - Germany
Tel.: +49 - (0)931 909 4999
Fax: +49 - (0)931 909 6099
esupport@kba.com