Stěhování a rozšiřování tiskových strojů

Pro stěhování použitých tiskových strojů zní naše motto "co nepasuje, napasuje se." Podle prostorových poměrů Vaší tiskárny Vám vytvoříme pro Vás vyhovující koncepci a nabídku. Postaráme se o všechny podrobnosti od demontáže, přes transport, až po opětovné postavení stroje a uvedení Vašeho stroje do provozu. V případě potřeby mohou naši specialisté Vaši kapacitu také samozřejmě rozšířit pomocí dodatečných tiskových věží, nebo mohou zvýšit flexibilitu produkce Vašeho zařízení tím, že do něj začlení přídavná zařízení jako obracecí tyče výhybek pro vedení snášených pásů papíru (Bay-window), nebo skládací jednotky či nové způsoby zavedení pásu papíru.