Změna šíře pásu papíru

Existuje řada možností, jak snížit výrobní náklady. Momentálně dokonce s relativně malou náročností. Jednou z rovněž efektivních a snadno realizovatelných možností je zúžení potiskovaného pásu papíru- Tím je možné docílit výrazných úspor papíru a barev, které příslušnou investici rychle amortizují.

Pokud pro portfolio Vašich výrobků plánujete jen jednu šíři tisku, je pevná šířka pásu papíru tou nejlepší volbou. Potřebujete-li nadále pro vaše produkty velkou formátovou flexibilitu, je správným řešením variabilní šířka potiskovaného pásu papíru. Přestavba mezi dvěma nestejně širokými pásy papíru může probíhat jak automaticky, tak i ručně.

Experti KBA se postarají o všechny nutné změny v předtiskové přípravě, při zavážení rolí papíru, v tazích na pás papíru, v barevnících a vlhčících jednotkách, formových válcích, nadstavbě skládací jednotky i skládací jednotce. Napasují Váš stroj přesně na Vaše specifická přání.