Údržba odvíječe

Papír je elementární součástí tiskové produkce a bezporuchové zásobování kotoučového tiskového stroje je základním předpokladem dnes nutné produktivity.

Aby tohoto cíle bylo možno spolehlivě dosahovat i po letech provozu stroje, doporučují specialisté servisního oddělení firmy KBA provádět pravidelnou údržbu odvíječů, po příslušné dohodě bez omezování stavu produkční připravenosti.

Díky mnohaletým zkušenostem expertů firmy KBA a díky definovanému balíčku náhradních dílů je pracovní náročnost tohoto úkonu známa a za normálních podmínek není potřeba provádět předchozí inspekci.