Údržba šicích zařízení

Pokud zhodnocujete Vaše produkty šitím drátem a díky tomu jim poskytujete jedinečný vzhled, určitě budete chtít, abyste to mohli provádět ve zvyklé kvalitě a s obvyklou spolehlivostí ještě po letech provozu.  Z tohoto důvodu KBA doporučuje provádět pravidelnou údržbu šicích zařízení. Tento úkon realizujeme v normálním případě za předem pevně sjednanou cenu. Při tom se nejprve provede kontrola a seřízení základního nastavení šicího zařízení. Pro vlastní údržbu šicích zařízení složek a snášených pásů papíru si můžete vybrat ze dvou variant:

Malou údržbu šicích zařízení doporučuje servis KBA provádět v ročním rytmu. Koná se u Vás přímo na místě. Kvalifikovaný servisní technik KBA k tomu potřebuje jen jeden až dva dny, a to včetně závěrečného zkušebního provozu s papírem.

Velká údržba šicího zařízení probíhá ve výrobním závodě KBA ve Frankenthalu a její časová náročnost je 4 - 5 pracovních dnů. Výhodou je, že případně vadné nebo silně opotřebované Díly mohou být okamžitě upraveny nebo opraveny. Na vestavěné náhradní díly a jejich montáž poskytuje servis firmy KBA šestiměsíční záruku.