Třetí lom

Jestliže jsou vytištěné produkty prezentovány v nějaké neobvyklé formě, jako například ve formátu malých časopisů, vzbuzuje to u pozorovatele pozornost. Něco neznámého vždy vzbuzuje pozornost.

Oblíbenou technickou opcí pro zvýšení produktivity je proto dodatečná výbava tak zvaným třetím lomem. Ten pochází vlastně z ilustračního tisku, používá se ale také v novinovém, a semikomerčním tisku stále častěji. Poté, co je pás papíru na poprvé podélně složen na skládacím trychtýři a posléze je opatřen v jednotce příčného lomu prvním příčným lomem, je takový produkt veden tkalouny na skládací stůl. Tam potom následuje druhý podélný lom, respektive třetí lom pomocí taktovaného skládacího nože a k němu příslušejících skládacích válců. Vytištěný produkt se pak zmenší na formát podobná formátu A5. O potřebnou přesnost tohoto lomu na daném produktu a o spokojenost u adresáta se stará vysoká přesnost skládacích jednotek KBA.

 

ke stažení

Třetí lom - Upgrade