Comet 2/2

Comet 2/2

 • Max. 75.000 novin/h ve dvojprodukci
 • Snášená produkce zvyšuje flexibilitu využívání při velkém rozsahu stránek.
 • Kompaktní konstrukce, nejmodernější technická výbava a na obsluhu stroje orientovaný design.
 • Vynikající kvalita tisku jak barvami schnoucími vsakováním, tak heatsetovými barvami, schnoucímu horkem.
 • Frikční pohony KBA DriveTronic bez hlavní hřídele pro každou dvojici protilehlých tiskových jednotek (můstek).
 • Vysoký komfort obsluhy a ovládání i nízká makulatura díky moderní technologii ovládacího pultu a obsluhou a ovládáním orientovaným na konečný produkt.
 • Rozsáhlá opční výbava pro zpracovávání přímo v tiskovém stroji i pro logistické zásobování papírem apod.

Logistika - zásobování stroje papírem

Jako k řadě kotoučových tiskových strojů KBA je možné i ke strojům Comet připojit systém zavážení rolí papíru KBA Patras. Tiskový stroj KBA Comet je standardně vybavován odvíječem KBA Pastoline


KBA Patras - systém správy skladového hospodářství a zavážení rolí

 • Systém zavážení rolí papíru KBA Patras dovoluje realizovat velice flexibilní řešení logistických systémů.
 • Modulární stavebnicová konstrukce od ručně ovládané až po plně automatizovanou.
 • Variant skladování a zásobování papírem podle specifikace zákazníka.
 • Krátká doba amortizace díky signifikantní úspoře nákladů.
 • K systémům KBA Patras A je možné dodávat odvíječe KBA Pastomat C.

Špičková technika - odvíječ KBA Pastoline

Automatický odvíječ KBA Pastoline se systémem frikčního pohonu AC, elektrickým brzděním, dělenými rameny unašečů a pro obsluhu příjemným designem je konstruován pro rychlost pohybu pásu papíru do 13 m/s. Ve standardu je možné do plynule bezestupňově nastavitelných ramen unašečů zakládat role papíru o variabilní šířce pásu papíru (po milimetrových krocích) až do maximální šířky pásu papíru 1.000 mm, do průměru až 1.270 mm a do hmotnosti až 1.300 kg. Odvíječ KBA Pastoline je kompletně začleněn do systému ovládání tiskového stroje a zacházení s ním je poměrně jednoduché. 

Pro různé, z výrobní praxe vycházející výrobní požadavky je možné odvíječe KBA Pastoline vybavovat rozsáhlými variantami opční výbavy. Pro automatické zavádění pásu papíru je opčně k dispozici řetězové zaváděcí zařízení. Při použití speciálních zařízení (například stranové vyrovnávání vnější hrany role papíru vůči odvíjenému pásu papíru) je odvíječ KBA Pastoline velice vhodný pro používání i v semikomerčním tisku.   

Tisková jednotka

Půlvěže tiskových strojů KBA Comet s tiskovými jednotkami bez smykových nákružků umístěnými do tvaru H se vyznačují kompaktní konstrukcí, dobrou přístupností a komfortní obsluhou a ovládáním. K tomu patří i nejvyšší kvalita zpracování a vynikající kvality tisku.


Tisková věž s tiskovými jednotkami uspořádanými do tvaru "H"

 • Technologie tisku guma-guma.
 • Tiskové věže s osmi tiskovými jednotkami jsou konstruovány pro oboustranný čtyřbarevný potisk jednoho pásu papíru, respektive pro oboustranný potisk dvou pásů papíru dvěma barvami s opční možností dalších variant zavedení pásu papíru.
 • Technologie pohonu bez hlavní hřídele KBA DriveTronic s jedním frikčním pohonem AC pro dvojici protilehlých tiskových jednotek. 
 • Velice příjemný způsob obsluhy a ovládání.
 • Seřizování soutisku z ovládacího pultu.
 • Minimalizovaný netisknoucí prostor.


Barevník

 • Kontinuální barevníky bez lízačů a barevnice se spodními pravítky.
 • Krátké doby výměn barev díky snadno použivatelnému zařízení pro vytírání rakle se zavěšenou výměnnou barevnicí.
 • Stabilní, dobrá kvalita tisku i při tisku obtížných motivů nebo velkých nákladů.
 • Seřizování zón barevnice na dálku z ovládacího pultu.
 • Automatické dopouštění černé a případně i pestrých barev z barevného hospodářství (opce).


Vlhčící jednotka

 • Trysková vlhčící jednotka se třemi válci.
 • Individuální jemné dávkování vlhčícího roztoku.
 • Nízká rozjezdová makulatura.
 • Schopnost rychlé reakce.
 • Konstantní dávkování vlhčícího roztoku.
 • Nízká náročnost na údržbu a dobrá přístupnost.
 • Konstrukce šetřící prostor.
 • Opčně: odpojitelné se Shutter pro variabilní šířky pásu papíru.

Nadstavba skládací-jednotky

25209-01 26a

Výrobní flexibilita, dobrá přístupnost a kompaktní robustní konstrukce jsou významnými znaky nadstavby skládací jednotky stroje KBA Comet.

 • Elektricky poháněné tažné válce, seřiditelné na dálku.
 • Servomotorem seříditelný rejstřík odseku složek.
 • Obracecí zařízení pásů papíru s obracecími tyčemi výhybek (Bay-window) i bez nich, nebo s jedním patrem měnícím polohu pásů papíru.(opce)


Zavádění pásu papíru, tahy na pás papíru

 • Zavádění pásu papíru oběžným pásem na straně pohonu, opčně pomocí systému zavádění pásu papíru řetězem.
 • Vtahovací jednotka poháněná elektromotorem.
 • Obsluhu při seřizování a kontrole tahů na pás papíru podporuje kontrolní systém tahů na pás papíru KBA (Basko).
 • Hlídání pásu papíru pomocí fotobuněk.
 • Bezdoteková pneumatická regulace tvaru pásu papíru pro kompenzování efektu rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení.

Jednotka příčného lomu

KBA nabízí pro stroj Comet jak základní verzi jednotky příčného lomu KF 3B  tak více automatizovanou jednotkou příčného lomu KF 3, tedy dva různé typy jednotek příčného lomu se skládacími bubny v poměru 2:3:3, které jsou na nejnovější technické úrovni. Tyto, z hlediska rozměrů a rozhraní, kompatibilní jednotky příčného lomu jsou vybaveny pro výrobu až do 80 stránek formátu Broadsheet, respektive až 160 stránek formátu Tabloid.


Jednotka trychtýřového lomu

 • Elektricky poháněné tažné válce trychtýře, seřiditelné a kontrolovatelné na dálku z ovládacího pultu.
 • Pneumaticky přistavitelná a odstavitelná tažná kolečka.
 • Trychtýř s úhlem 71° se vzduchovým polštářem.


Opce - volitelné vybavení

 • Dva nebo tři trychtýře v balonovém uspořádání.
 • Zařízení pro parciální podélné řezání - Skip Slitter.
 • Zařízení pro podélné lepení.
 • Zařízení pro sešívání snášených pásů papíru (pro výrobu drátem šitých časopisů ve dvojprodukci apod.).
 • Podélná a/nebo příčná perforace například pro perforování útržků na stránkách (Zip'n'Buy) . 

<media 642 - - ""25472 big"> </media>

25472 big

Jednotka příčného lomu KF 3B

 • Vysoká hospodárnost a vysoký produkční výkon.
 • Poháněné tažné válce, jejichž rychlost a předstih jsou regulovatelné přímo na skládací jednotce, nebo z ovládacího pultu.
 • Decentralizovaný nezávislý frikční pohon AC.
 • (použitelný také pro pracovní úkony údržby a přestaveb).
 • Pneumaticky fungující expanzní prvky na snášecím bubnu.
 • Centrální seřizování skládacích klapek.


Jednotka příčného lomu KF 3

 • Vysoký stupeň automatizace zajišťuje rychlou přestavbu funkcí, relevantních pro danou produkci.
 • Plynulé, pneumaticky realizované uzpůsobení průměru snášecího bubnu podle tloušťky zpracovávaného produktu.
 • Nastavení pozitivního nebo negativního přesahu složky (přefalcu) pomocí servomotoru.
 • Elektronická kontrole produktů s počítacím zařízením.


Výhody jednotek příčného lomu KBA

 • Integrace do koncepce frikčních pohonů KBA DriveTronic bez hlavní hřídele. 
 • Provozní bezpečnost a jistota.
 • Přesné skládání.
 • Exaktní vykládání.
 • Komfortní obsluha a ovládání.
 • Příjemné pro údržbu.
 • Vysoké standardy bezpečnosti.
 • Dlouhá životnost.


Přídavná zařízení

 • Skládací zařízení pro 2. podélný lom jako křížový nožový lom (opce).
 • 2. paralelní křížový lom (opce).
 • Zařízení na šití složek (opce).
 • Zařízení pro podélné lepení a změkčování hřbetu složky (opce).

Automatizace

Decentralizace elektrických a elektronických prvků na úrovni daných jednotek a různé opční stavební prvky pro automatizaci umožňují vytvářet vybavení tiskového stroje KBA Comet na míru v závislosti na specifických požadavcích zákazníků jak na obsluhu, tak na ovládání a přednastavení produkce.  

Systém řízení stroje

 • Odvíječ, tiskové jednotky a skládací jednotky se ovládají z decentralizovaných ovládacích stanic přímo na příslušných jednotkách.
 • Ovládací stanice jsou mezi sebou vzájemně, ale i s ovládacím pultem propojeny výkonnými datovými sběrnicovými systémy.


úroveň ovládacího pultu se systémem obsluhy a ovládání a s informačním systémem.

Automatizované funkce tiskového stroje jsou v průběhu produkce prováděny, hlídány a řízeny z ovládacího pultu. Obsluha a ovládání stroje KBA Comet probíhá již v základním vybavení
s orientací na vyráběný produkt. Umožňuje přímo zvolit určitou stránku, to znamená,
že přiřazení zvolené stránky novin k příslušnému
umístění na dvojici protilehlých tiskových jednotek (můstku) tento systém přebírá automaticky.Ovládací úroveň

Propojení s výrobního správního systému s moduly plánování výroby, přednastavení stroje a ovládání je opční výbavou.

 • Rozhraní pro spojení s předtiskovou přípravou (RIPem) pro převzetí digitálních dat přednastavení zón barevnice.
 • Scanner pro přednastavení profilu pravítka barevnice.
 • Přímá výměna dat s obchodními odděleními firmy.

Technická data

Šířka pásu papíru 

max. 1.000 mm

 

 

Obvod tiskového válce 

1.000 – 1.400 mm

 

 

Délky odseku složky 

500 - 700 mm (standard: 500/533,4/546/560/578/598,5/630/700 mm; zvláštní formáty na poptávku)

 

 

Produkční rychlost stroje 

37.500 obr. tisk válců/h

 

75.000 složek./h při nesnášené produkci.

 

při U>1.156 mm max. 35.000 obratů/h

 

při U>1.197 mm max. 32.500 obratů/h

 

 

Tiskové jednotky 

Tiskové jednotky uspořádané v půlvěžích do H (2 - 4 dvojice protilehlých tiskových jednotek - můstků).

 

Na sebe uložené tiskové jednotky uspořádané v půlvěžích do H až do 4 dvojic protilehlých tiskových jednotek (osmivěž).

 

Kontinuální barevníky bez lízačů a barevnice se spodními pravítky.

Technologie pohonu bez hlavní hřídele 

Technologie pohonu KBA DriveTronic s jedním frikčním pohonem AC pro dvojici protilehlých tiskových jednotek. 

 

 

Opce  

Balíček pro semikomerční tisk s horkovzdušným sušákem.

 

 

Odvíječ KBA Pastoline  

 

max. průměr rolí papíru

1.270 mm

max. rychlost lepení

13 m/s

 

 

Jednotka příčného lomu KBA KF 3B / KF 3 

 

Poměry bubnů jednotky příčného lomu.

2:3:3

snášená produkce max.

80 novinových stránek, nebo 160 stránek formátu Tabloid