Commander 6/2

Commander 6/2

 • Vysoká hospodárnost díky malému počtu jednotek, menší nároky ne místo menší personální a investiční náklady, ale i vyšší čistý produkční výkon.
   
 • Devítiválcová satelitní konstrukce zaručuje vynikající soutisk barev. 
   
 • Brilantní barevný tisk pomocí dole položených kontinuálních barevníků.
   
 • Nižší náročnost na obsluhu a údržbu díky menšímu počtu jednotek a s tím spojených zdrojů poruch v oblasti elektroniky a automatizace.
   
 • Technologie samostatných frikčních pohonů KBA DriveTronic s jedním AC pohonem na protitlakový válec skupiny tiskových jednotek optimalizuje flexibilitu a doby příprav.
   
 • Optimální pracovní podmínky díky koncepci galerií orientované na obsluhu.
   
 • Max. produkční výkon (do 45.000 obratů tisk. válců/h), automatizace a ostatní výbava odpovídají úrovni mezinárodně úspěšných strojů KBA Commander v konfiguraci 4/2.

Tiskové jednotky / Barevník

Devítiválcová satelitní konstrukce

Devítiválcová satelitní konstrukce zamezuje i u velice širokých pásů papíru rozpínání písu papíru v závislosti na vlhčení a zaručuje tak vynikající soutisk barev.

KBA nabízí kotoučové stroje 6/2 pro všechny obvyklé novinové formáty (až do max. 2.400 mm šíře pásu papíru) výhradně v devítiválcové satelitní konstrukci (dva na sobě posazené devítiválcové satelity pro oboustranný čtyřbarevný potisk, nepřestavitelné). Devítiválcové satelitní konstrukce jsou z důvodu krátkých vzdáleností papíru mezi tisknoucími místy ve čtyřbarvotisku známé svým vynikajícím soutiskem barev.

Používají se zde tříválcové tryskové vlhčící jednotky a barevnice na plnou nebo třetinovou šířku (odpovídající dvěma stránkám novin vedle sebe) se spodním pravítkem barevnice. Standardně nabízí KBA pro válce barevníku i vlhčící jednotky automatizované zámky válců KBA RollerTronic, které umožňují přesné seřízení válců z ovládacího pultu.


Minigap a pneumatická rychloupínací zařízení

Pro obsluhu příjemná rychloupínací zařízení na formovém válci a Minigap s pneumatickým zámkem ofsetových gumových potahů na přenášecím ofsetovém válci - způsob řešení tisku bez pruhů od KBA pro šířky pásů papíru výrazně nad 2m.

Pro optimalizaci tuhosti v ohybu respektive pro zamezení problémů s vibracemi jsou formové válce s nadměrnými šířkami vybaveny optimalizovanými rychloupínacími zařízeními. Průběžný kanál přes celou šířku válce a pneumatické zařízení na upínání desek s částečně automatizovanou výměnou tiskových desek (opce) podporují krátké doby příprav při změně zakázek i v případě panoramatických stránek. Na ofsetových válcích s gumovým potahem je používána v praxi vyzkoušení technologie Minigap s ofsetovými potahy na kovové podložce, které zaručují vynikající kvalitu tisku při nízké náročnosti na údržbu, krátkých dobách výměn a minimálních šířkách kanálu.

Pro usnadnění manipulace se používají gumové ofsetové potahy třetinové šířky. Upínací kanál prostředního ofsetového gumového potahu je oproti ostatním dvěma vnějším z důvodu stability o 180 stupňů pootočen. Tisk panoramatických stránek je možný bez jakýchkoliv problémů.

Logistika zásobování papírem / Nadstavba skládací jednotky

26284

U tiskového stroje KBA Commander, který má na šířku 6 tiskových desek, se používají vysoce výkonné odvíječe KBA Pastomat CL (v zesíleném provedení) a pro optimální automatizaci logistického systému zásobování stroje papírem se používá KBA Patras A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<media 677 - - ""26298B big"> </media>

26298B big

Na míru šitá řešení nadstavby skládací jednotky a jednotky trychtýřového lomu (tři skládací trychtýře vedle sebe jsou ve standardu), opčně v provedení Cantilever.

Jednotka příčného lomu / Automatizace

26329

Osvědčené klapkové skládací jednotky KF 5 jsou k dispozici stejně jako špičková jednotka příčného lomu KF 7 či kolečková jednotka příčného lomu RF 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

<media 646 - - ""27467-469"> </media>

27467-469

Moderní technologie ovládacího pultu a vysoký stupeň automatizace jsou u vysoce výkonných kotoučových strojů KBA standardem.

Technická data

Šířka pásu papíru (v závislosti na formátu)

       

do 2.520 mm

 

 

Obvod tiskového válce

900 – 1.260 mm

 

 

Max. produkční rychlost stroje

45.000 obr. tisk válců/h

 

 

Tiskové jednotky

Devítiválcové satelity

 

 

Technologie pohonu bez hlavní hřídele 

Technologie pohonu KBA DriveTronic s jedním frikčním pohonem AC na ocelový protitlakový válec (danou skupinu tiskových jednotek). 

 

 

Odvíječ KBA Pastomat CL 

max. průměr rolí papíru*

1.524 mm

max. šířka rolí papíru *

2.520 mm

max. rychlost lepení *

17,2 m/s

max. hmotnost rolí papíru *

6 t

 

 

Jednotka příčného lomu KBA KF 5 

Poměry bubnů jednotky příčného lomu.

2:5:5

snášená produkce max.

120 stránek novin

 

 

Jednotka příčného lomu KBA KF 7 

Poměry bubnů jednotky příčného lomu.

2:7:7

snášená produkce max.

144 stránek novin

 

 

Jednotka příčného lomu KBA RF 3 

Poměry bubnů jednotky příčného lomu.

3:2

snášená produkce max.

160 stránek novin* V závislosti na verzi odvíječe.

Productvideos: Commander 6/2

 • Commander 6/2
 • Commander 6/2 - Výhody
 • Commander 6/2 - Integrovaná logistika zásobování papírem
 • Commander 6/2 - Barevník/Vlhčící jednotka
 • Commander 6/2 - Nadstavba skládací jednotky/Skládací jednotka
 • Commander 6/2 - Pohon/Ovládací pult
 • Commander 6/2 - Shrnutí