Commander CL

Commander CL

28943-045

Tiskový stroj Commander CL, vybavený samostatnými frikčními pohony KBA DriveTronic, ovládacím pultem KBA ErgoTronic a řídící technikou MLC zaručuje díky rozličným opčním variantám výbavy, jako jsou variabilní šířky pásu papíru a horkovzdušné sušáky maximálně flexibilně tisknout jak noviny, tak i semikomerční produkty.

Automatické zámky válců KBA RollerTronic pro regulaci optimálního přítlaku válců na sebe přímo z ovládacího pultu jsou standardem. V důsledku toho dochází k výraznému zkrácení prací údržby na tiskových jednotkách. Stejně jako i špičková Commander CT disponuje i tato klasická verze "C" barevníkem se třemi navalovacími válci určenými pro vysoce kvalitní tisk při nízké rozjezdové makulatuře. Tím dochází k úspoře papíru a CO2 a při současném snížení množství oleje obsaženého v tiskové jednotce o více než 50% je dosaženo pozitivní ekologické bilance. Tiskový stroj Commander CL je možné dodávat opčně s mnoha dalšími vymoženostmi z tiskových strojů CompacT výrobních řad Commander CT a Cortina, které mají na trhu značné úspěchy. K nim patří i rychlé přednastavení pomocí KBA PressNet a ovládání jedním tlačítkem prostřednictvím programů pro snadné spuštění a zastavení - KBA EasyStart a KBA EasyStop.

Inteligentní koncepce nadstaveb skládací jednotky, osvědčené klapkové jednotky příčného lomu KF 3 a KF5, odvíječe Pastomat C a CL ale i takové vymoženosti, jako samostatné řezací zařízení určené pro vysoce kvalitní řezání s malým prášením, to vše nachází své uplatnění i ve strojích KBA Commander CL.

Tisková jednotka

28935-005

Upínání tiskových desek a ofsetových gumových potahů na půlvěžích s tiskovými jednotkami uspořádanými do H.

Osvědčené upínání tiskových desek ručně do drážky umožňuje rychle zakládat tiskové desky v rejstříku bez používání nářadí. Průběžné upínací drážky umožňují i upínání panoramatických tiskových desek. Pro umožnění pozdější přestavby na poloautomatickou, nebo plně automatickou výměnu tiskových desek je formový válec možné předem připravit na použití pneumatického zámku na tiskové desky. Používaný systém upínání gumových ofsetových potahů se dvěma upínacími lištami umožňuje napínat ofsetový potah jak na začátku, tak na konci a tím docílit toho, aby gumový potah na ofsetovém válci perfektně seděl. Pro semikomerční tisk je k dispozici opčně i upínání a napínání na vřetena. Opčně je možné vestavět do stroje mycí zařízení gumových ofsetových potahů.

<media 19819 - - ""F2 Commander CL DE PWHA"> </media>

F2 Commander CL DE PWHA

Rychle reagující barevník.

Takové prvky, jako kontinuální barevník bez taktovaného lízače s barevnicí se spodním pravítkem, barevnice v plné šíři stroje i tři navalovací válce převzaté ze stroje KBA Commander CT, se vyznačují nižším nárůstem tónové hodnoty na tisku, vyšší stabilitou při malých odběrech tiskové barvy, vynikajícím kontrastním vytištěním plných ploch a malou měrou šablonování. Je možné tak docílit většího barevného rozsahu a vyšších optických hustot vytištěných barev. Z důvodu uspořádání válců barevníku se dvěma přímými přívody barva na tiskovou formu barevník velice rychle reaguje a vykazuje malé sklony k prášení barev. Opčně je možné dodávat také automatické zařízení na mytí válců barevníku a temperování barevníků, doporučované KBA pro tisk dlouhých zakázek.

Optimalizované tryskové vlhčící jednotky

Tyto tříválcové tryskové vlhčící jednotky s funkcí čištění trysek jsou vždy vestavěny do stroje v pozici předvlhčování tiskové desky. Přenos vlhčícího roztoku na roztěrací válec vlhčení je realizován pomocí konzoly s tryskami v plné šíři stroje, ve které jsou na každou stránku k dispozici dvě trysky, a každou jednotlivou trysku je možné řídit impulzy individuálně. Pro variabilní šířky pásu papíru jsou tryskové vlhčící jednotky vybaveny opčně zařízeními Shutter, které je možné nastavovat z ovládacího pultu.

Automatizace

38538-023

Moderní technologie ovládacích pultů KBA ErgoTronic patří do základní výbavy stroje, založené na pokrokovém standardním Ethernetu a sběrnici Sercos III pro ovládání pohonů v reálném čase. Ovládání je realizováno prostřednictvím nejmodernější technologie MLC (Motion-Logic Controller) - logického ovládání pohybu. U tiskového stroje KBA Commander CL je kombinována technika ovládání tiskové jednotky, ovládacího pultu a systém řízení s opcemi pro automatizaci, orientovanými na praktické využití.

KBA PressNet

Plánování výroby, přednastavování stroje i kontrola řízení procesu Vám s opčně dodávaným automatizačním nástrojem KBA PressNet půjdou snadno od ruky. Modulární stavebnicové řešení správy pracovního procesu zahrnuje také moduly KBA EasyStart a KBA EasyStop, určené pro automatizované najetí tiskového stroje do plné rychlosti a pro ukončení tisku zakázky, ale i modul KBA EasyReport určený pro automatická hlášení a dokumentaci.