Continent 2/1

Continent 2/1

 • Až 75.000 novin/hodinu ve vysoké kvalitě.
 • Systém pohonů KBA DriveTronic bez hlavní hřídele a decentrální elektronika. 
 • Vysoká kapacita barevnosti díky věžím s osmi tiskovými jednotkami zčásti nebo plně konstruovanými do tvaru H.
 • Vyzrálá, kvalitativně špičková technika skládání a zpracovávání přímo v tiskovém stroji díky opční výbavě.
 • Vysoká produktivita a méně makulatury díky moderní technologii ovládacího pultu.
 • Dobrá přístupnost a rozsáhlá bezpečnostní zařízení pro obsluhu stroje.
 • Výkonné odvíječe rolí s jednoduchou přípravou přelepů.
 • Pro semikomerční produkci horkem schnoucími barvami je k dispozici balíček "Heatset", s modifikovanou skládací jednotkou.
 • Systém zavážení rolí papíru KBA Patras v různých stupních vybavenosti (opce).

Logistika - zásobování stroje papírem

Jako k řadě kotoučových tiskových strojů KBA je možné i ke strojům Continent připojit systém zavážení rolí papíru KBA Patras. Tento systém je standardně vybavován odvíječi KBA Pastoline

KBA Patras - systém správy skladového hospodářství a zavážení rolí

 • Systém zavážení rolí papíru KBA Patras dovoluje realizovat velice flexibilní řešení logistických systémů.
 • Je možné provést optimální uzpůsobení v závislosti na produkčních nárocích a prostorových poměrech.

<media 781 - - ""Pastoline-Rollenwechsler"> </media>

Pastoline-Rollenwechsler

Odvíječ KBA Pastoline

Automatický odvíječ KBA Pastoline se systémem frikčního pohonu AC, elektrickým brzděním, dělenými rameny unašečů a pro obsluhu příjemným designem je konstruován pro rychlost pohybu pásu papíru do 13 m/s. Ve standardu je možné do plynule bezestupňově nastavitelných ramen unašečů zakládat role papíru o variabilní šířce pásu papíru (po milimetrových krocích) až do maximální šířky pásu papíru 1.000 mm, do průměru až 1.270 mm a do hmotnosti až 1.300 kg. Odvíječ KBA Pastoline je kompletně začleněn do systému ovládání tiskového stroje a zacházení s ním je poměrně jednoduché. 

Při použití speciálních zařízení (například stranové vyrovnávání vnější hrany role papíru vůči odvíjenému pásu papíru) je odvíječ KBA Pastoline velice vhodný pro používání i v semikomerčním tisku.

Tisková jednotka

Tiskové jednotky stroje KBA Continent, uspořádané do tvaru H se vyznačují výtečnou kvalitou tisku, nízkou náročností na údržbu, dobrou přístupností a především také optimálním způsobem obsluhy a ovládání.

<media 750 - - ""23292"> </media>

23292

Tisková věž s tiskovými jednotkami uspořádanými do tvaru "H"

 • Technologie tisku guma-guma.
 • Tiskové věže s osmi tiskovými jednotkami jsou konstruovány pro oboustranný čtyřbarevný potisk jednoho pásu papíru, respektive pro oboustranný potisk dvou pásů papíru dvěma barvami s opční možností dalších variant zavedení pásu papíru.
 • Technika frikčních pohonů stroje KBA, bez hlavní hřídele DriveTronic .
 • Kompaktní konstrukce a velice příjemný způsob obsluhy a ovládání stroje.
 • Seřizování soutisku z ovládacího pultu.
 • Rychlá a komfortní výměna tiskových desek.
 • Technologie Minigap pro přenášecí ofsetové válce s gumovým potahem.
 • Vysoké standardy bezpečnosti. 

<media 765 - - ""CNT-06-2"> </media>

 

CNT-06-2

Barevník

 • Kontinuální barevníky bez lízačů a barevnice se spodními pravítky.
 • Lamelová pravítka barevnice na šířku zóny barevnice bez vedlejších účinků.
 • Ergonomická obsluha a ovládání.
 • Krátké doby výměn barev díky jednoduše použitelným sadám pro výměnu barev.
 • Stabilní a dobrá kvalita tisku.
 • Seřizování zón barevnice na dálku z ovládacího pultu.
 • Mycí zařízení válců barevníku (opce).

Vlhčící jednotka

 • Trysková vlhčící jednotka se třemi válci.
 • Dvě trysky na každou stránku novin.
 • Individuální dávkování vlhčícího roztoku z ovládacího pultu s jemným nastavením.
 • Zařízení na úpravu vlhčícího roztoku - filtrování, příprava, chlazení.
 • Nízká rozjezdová makulatura díky rychlé reakci vlhčící jednotky.
 • Konstantní dávkování vlhčícího roztoku.
 • Konstrukce, která šetří prostor a vyznačuje se dobrou přístupností i nízkou náročností na údržbu.

Nadstavba skládací jednotky

CNT-10-2

Velké množství opční výbavy v nadstavbě skládací jednotky připouští enormní produkční paletu. Kompaktní a robustní nadstavba skládací jednotky je jak z důvodu krátkých dob příprav, tak z důvodu ergonomické obsluhy a ovládání dobře přístupná.

 • Elektricky poháněné tažné válce, seřiditelné na dálku.
 • Servomotorem seříditelný rejstřík odseku složek.
 • Obracecí zařízení pásů papíru s obracecími tyčemi výhybek (Bay-window) i bez nich, nebo s jedním patrem měnícím polohu pásů papíru.

 

 

<media 751 - - ""23304"> </media>

23304

Zavádění pásu papíru, tahy na pás papíru

 • Rychlé zavádění pásu papíru pomocí okružního pásu.
 • Vtahovací jednotka poháněná elektromotorem.
 • Základní tah na pás papíru je možné seřídit na odvíječi nebo z ovládacího pultu.
 • Obsluhu při tom podporuje kontrolní systém tahů na pás papíru KBA (Basko).
 • Hlídání přetrhů pásu papíru fotoelektrickými čidly.
 • Bezdoteková regulace tvaru pásu papíru pro kompenzování efektu rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení.

Jednotka příčného lomu

KBA nabízí se strojem Continent jak základní verzi jednotky příčného lomu KF 3B  tak více automatizovanou klapkovou jednotkou příčného lomu KF 3, tedy dva různé typy jednotek příčného lomu se skládacími bubny v poměru 2:3:3, které jsou na nejnovější technické úrovni. Tyto, z hlediska rozměrů a rozhraní, kompatibilní jednotky příčného lomu jsou vybaveny pro výrobu až do 64 stránek formátu Broadsheet, respektive až 128 stránek formátu Tabloid.

Jednotka trychtýřového lomu

 • Pro realizaci perfektního podélného lomu je používán chromovaný trychtýř s úhlem 71°se vzduchovým polštářem.

 • Tažný válec trychtýře má elektrický pohon, tažná kolečka jsou pneumaticky přistavitelná a odstavitelná.

Opce - volitelné vybavení

 • Dva nebo tři trychtýře v balonovém uspořádání.
 • Zařízení pro podélné lepení.
 • Zařízení KBA na sešívání snášených pásů papíru.
 • Podélná a/nebo příčná perforace.

Typy jednotek příčného lomu

<media 780 - - ""P7200547"> </media>

P7200547

Klapková jednotka příčného lomu KF 3B

 • Robustní technická konstrukce se smysluplnou automatizací.
 • Stabilní rámový odlitek zajišťuje klidný chod.

Klapková jednotka příčného lomu KF 3

 • Rychlá přestavba pro výrobu relevantních funkcí díky vysokému stupni automatizace.
 • Průměr snášecího bubnu s punkturami je možné plynule měnit.
 • Nastavení pozitivního nebo negativního přesahu složky (přefalcu) je prováděno z ovládacího pultu.

Výhody jednotek příčného lomu KBA

 • Nezávislý frikční pohon AC, použitelný i pro pracovní úkony údržby a přestaveb.
 • Provozní bezpečnost a jistota i dlouhá životnost.
 • Přesné skládání a exaktní vykládání.
 • Komfortní obsluha a ovládání, příjemné pro údržbu s vysokými bezpečnostními standardy.
 • Skládací zařízení pro 2. podélný lom jako křížový nožový lom (opce).
 • 2. paralelní křížový lom (opce).
 • Zařízení na šití složek (opce).
 • Zařízení pro podélné lepení a změkčování hřbetu složky (opce).

Automatizace

Moderní technologie ovládacího pultu (s bezpočtem volitelných možností automatizace) a decentralizované ovládání na úrovni daných jednotek umožňuje vytvořit pro stroje KBA Continent koncepci obsluhy a ovládání šitou na míru individuálním požadavkům zákazníků.


Decentralizované ovládání

 • Jak odvíječe, tak i tiskové jednotky či skládací jednotky jsou ovládány pomocí decentralizovaných ovládacích stanic.
 • Ovládací stanice se nacházejí vždy přímo u daných jednotek stroje (odvíječů, tiskových jednotek, skládací jednotky atd.).
 • Ovládací stanice jsou mezi sebou vzájemně, ale i s ovládacím pultem propojeny výkonnými datovými sběrnicovými systémy.

<media 757 - - ""26401"> </media>

26401

Úroveň ovládacího pultu

Na konečný produkt orientovaná příprava výroby jako standard:

Na konečný produkt orientovaná příprava výroby i obsluha a ovládání umožňují přímo zvolit určitou stránku, to znamená, že přiřazení zvolené stránky novin k příslušnému umístění na dvojici protilehlých tiskových jednotek (můstku) tento systém přebírá automaticky.

Stroj je ale možné ovládat ve vztahu k jeho jednotlivým částem.
Příslušná jednotku stroje, na které má být provedena úprava, se s podporou grafického znázornění na ovládacím rozhraní přímo navolí.

 

 

 

 

 

 

 

<media 782 - - ""Produktionsplanung"> </media>

Produktionsplanung

Ovládací úroveň s výrobním správním systémem.

Propojení s výrobního správního systému s moduly plánování výroby, přednastavení stroje a ovládání je opční výbavou.

 • Rozhraní pro spojení s předtiskovou přípravou (RIPem) pro převzetí digitálních dat přednastavení zón barevnice.
 • Přímá výměna dat s obchodním, i jinými odděleními podniku.

Údržba a diagnostika na dálku

Přímé spojení se servisním oddělením KBA je zaručeno diagnostickým počítačem s VPN routerem, který je možné dodat jako dodatkovou výbavu.

Technická data

max. šířka pásu papíru 

870 / 1.000 mm

 

 

Obvod tiskového válce 

533 - 700 mm (zvláštní formáty na poptávku) 

 

 

Maximální produkční rychlost (v závislosti na výbavě a formátu) 

75.000 obr. tisk válců/h

 

 

Tiskové jednotky 

Tiskové jednotky uspořádané v půlvěžích do H (2 - 4 dvojice protilehlých tiskových jednotek - můstků).

 

Na sebe uložené tiskové jednotky uspořádané v půlvěžích do H (až do 8 dvojic protilehlých tiskových jednotek - můstků).

 

Kontinuální barevníky bez lízačů a barevnice se spodními pravítky.

 

Trysková vlhčící jednotka se třemi válci.

 

 

Technologie pohonu bez hlavní hřídele 

KBA DriveTronic s frikčními pohony typu AC. 

 

 

Opce 

Balíček pro semikomerční tisk s horkovzdušným sušákem.

 

 

Jednotka příčného lomu KBA KF 3B / KF 3 

 

Poměry bubnů jednotky příčného lomu.

2:3:3

Produkční výkon stroje max.

64 novinových stránek, nebo 128 stránek formátu Tabloid

 

 

Odvíječ KBA Pastoline  

 

max. průměr rolí papíru

1.270 mm

max. rychlost lepení

13 m/s

 

 

Logistický systém KBA Patras 

V různých stupních konstrukčního řešení.