Cortina

Cortina

 • Foto 3 P5114751
  Toto kompaktní zařízení s maximálním produkčním výkonem 80.000 složek/h je možné dodávat v provedení s dvojnásobnou šíří a jednoduchým (4/1) či dvojnásobným obvodem (4/2), ale i jako rotačku ve trojnásobné šíři (6/2).
 • Ergonomická obsluha a instalace ve standardních průmyslových prostorech o stavební výšce kolem 4 metrů pro věž o osmi tiskových jednotkách.
 • Minimální makulatura, neexistující efekt rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení a vynikající, na obsluze z velké míry nezávislá kvalita tisku díky technologii bezvodého ofsetu i technologii navalování barvy bez zónových šroubů barevnice.
 • Kompaktní konstrukce, která je prostorově úsporná a příjemná pro obsluhu.
 • Tisková jednotka bez převodovky a mazání fungující s jedním frikčním pohonem AC na tiskový válec poskytuje ideální předpoklady pro letmou výměnu tiskových desek a pozdější propojení s osvitovou jednotkou tiskových desek.
 • U věží se 16 tiskovými jednotkami (konstrukční výška cca 9 metrů) je možné realizovat letmou výměnu dotisků i při oboustranném čtyřbarevném potisku výrazně hospodárněji než doposud.
 • Dobrá přístupnost při provádění prací údržby díky věži s osmi tiskovými jednotkami StepIn, kterou je možné uprostřed rozdělit a obě části rozjet od sebe.
 • Tiskový stroj KBA Cortina je novinový tiskový stroj šetrný k životnímu prostředí (minimální makulatura, bez vlhčícího prostředku a bez mazání olejem).
 • Jako rotační tiskový stroj, prodaný mnohokrát v provedení 4/2, 6/2 a 4/1 do Německa, Holandska, Francie, Dánska, Finska, Švédska a Švýcarska.

Bezvodý ofsetový tisk

27860

Strojem KBA Cortina byl do novinového tisku úspěšně zaveden tisk technologií bezvodého ofsetu. Vypuštění vlhčících jednotek ve spojení s technologickým vybavením barevníků bez zónových šroubů barevnice (Newsflow) poskytuje významný potenciál pro vyšší hospodárnost za konstantně vysoké kvality tisku. Vynikající vyjádření uživatelů strojů Cortina, kteří se zúčastnili klubu IFRA Color Quality Club 2008 a 2010, dokládají vysoký kvalitativní potenciál této technologie.

Technologické výhody bezvodého ofsetového tisku

 • Úspora papíru díky minimální makulatuře.
 • Stabilnější a lepší kvalita tisku (nižší nárůst tónové hodnoty, rastr o 60 linkách/cm, frekvenčně modulovaný rastr).
 • Bez problémů v oblasti tahů na pás papíru.
 • Bez vlhčící jednotky, bez přípravků do vlhčícího roztoku.
 • Neexistující problémy s rovnováhou barva/voda.
 • U širokých pásů papíru neexistuje efekt rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení.
 • Jednodušší obsluha a ovládání s úsporou personálu.
 • Rychlý přechod z novinového tisku ofsetem na bázi barev schnoucích vsakováním na tisk časopisů barvami schnoucími teplem při vybavení stroje sušákem.
 • Lepší bilance k životnímu prostředí.

Kompaktní konstrukce

DT Cortina

Jedinečná kompaktní konstrukce strojů KBA Cortina o výšce kolem 4 metrů s pouhou jednou ovládací úrovní každé věže s osmi tiskovými jednotkami otevírá lepší možnosti při plánování investic, při členění zakázkové skladby i při vlastní obsluze.

 • Nižší stavební investice a provozní náklady (topení, klimatizace, údržba a podobně).
 • Nižší investiční náklady na tiskový stroj a infrastrukturu.
 • Vysoký komfort obsluhy stroje díky pouze jediné ovládací úrovni na každé věži s osmi tiskovými jednotkami.
 • Flexibilní stavebnicová konstrukce stroje Cortina umožňuje optimálně využívat stavební prostor.
 • Letmá výměna nákladů pro oboustranný čtyřbarevný tisk ve věži s 16 tiskovými jednotkami s jednoduchým, vertikálním vedením pásu papíru. Jedno z takových zařízení tiskne například ve švýcarské firmě Editpresse v blízkosti Lausanne.

Konfigurace

27890A

Tiskový stroj KBA Cortina umožňuje oproti konvenčním kotoučovým tiskovým strojům věžové konstrukce výrazně vyšší kapacitu stránek a barevnosti na m³ obestavěného prostoru. Největší úspora prostoru je dosahována u stroje veze 6/2 v trojnásobné šíři. Díky modulární stavebnicové konstrukci jsou pro předem zadané prostorové poměry dodávány ty nejrozličnější konfigurace stroje bez nebo i se sušáky heatsetových barev.

Díky modulární stavebnicové konstrukci jsou pro příslušné, předem dané prostorové poměry realizovatelné ty nejrůznější konfigurace stroje.

Tiskové jednotky

28029 012

Diskový stroj KBA Cortina je k mání jako stroj s dvojnásobnou šíří jednoduchým i dvojnásobným obvodem tiskových desek, ale i jako kotoučový stroj konfigurace 6/2 pro maximální produkční výkon až do 80.000 složek/h ve dvojprodukci.

 • Kratší doby příprav a vyšší komfort obsluhy a ovládání díky poloautomatické nebo plně automatické výměně tiskových desek s pneumatickým napínáním desek (plný automat jako opce: u něj je doba výměny zhruba dvě minuty, nezávislá na počtu tiskových desek, při menším množství personálu zúčastněném na výměně zakázek).
 • Věž s osmi tiskovými jednotkami StepIn, kterou je možné uprostřed rozdělit a obě části rozjet elektromotorem od sebe, umožňuje dobrý přístup pro čištění a údržbu stroje, nebo například i pro výměnu ofsetových gumových potahů.
 • Nižší náročnost na údržbu a stabilní kvalita tisku je dosahována díky automaticky nastavitelným zámkům válců KBA RollerTronic, technologii uložení válců KBA NipTronic i díky zabudovanému zařízení na mytí ofsetových gumových potahů KBA CleanTronic
 • Konstantně vysoká kvalita tisku díky stejnoměrným podmínkám poskytovaným temperováním (KBA TemperaTronic) formového válce a rastrového válce.
 • Automatický systém rozeznávání tiskových desek KBA Plate-Ident slouží bezchybnému zakládání tiskových desek.

Barevník

27906-028

Barevník stroje KBA Cortina typu Newsflow byl vyvinut pro specifické požadavky bezvodého kotoučového ofsetového tisku, kterým se tisk nákladů zakázek realizuje vysokými rychlostmi.

Se strojem KBA Cortina je poprvé možné tisknout noviny standardně barvami na bázi vsakování nejen rastrem o 60 linkách/cm, ale i frekvenčně modulovaným rastrem. Přirozeně, že je možné používat i lineatury rastrů jinak obvyklé při tisku novin mokrým ofsetovým tiskem.

Navalování tiskových desek barvami je prováděno kontinuálně a nezávisle na motivu pomocí systému komorové rakle, rastrového válce a dvou navalovacích válců. Pro optimální vyhlazení nanášené vrstvy barvy slouží dva dva oscilující roztěrací válce, ale i dva přídavné válce barevníku. Při používání barevníků bez zónových šroubů barevnice se na strojích KBA Cortina neprojevuje z mokrého ofsetu známá problematika emulgace tiskových barev.

 • Konstantní reprodukce barev, méně makulatury při členění zakázek.
 • Průmyslová výroba díky menšímu počtu variabilních vlivů.
 • Neexistují výkyvy barevnosti způsobené v důsledku práce obsluhy stroje.
 • Temperování pro optimalizovaný tisk.
 • Optimální reprodukce v předtiskové přípravě definuje kvalitu tisku.
 • Téměř nenáročné přednastavování stroje.
 • Pneumaticky odklápěcí - pro zajištění lepší přístupnosti.
 • Při vysokých rychlostech nedochází k prášení tiskových barev.

Tisk barvami schnoucími vsakováním anebo teplem, či dokonce hybridními barvami bez výměny barev.

Jedním prvkem, kterým se stroj Cortina odlišuje od ostatních, je možnost bez problémů používat pro výrobu barvy schnoucí vsakováním / teplem, nebo hybridní barvy, protože nedochází k rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení.  Navíc je při této variantě produkce možno tisknout toutéž tiskovou barvou.

Nadstavba skládací jednotky/Skládací jednotka

27903-094

Tiskový stroj Cortina disponuje kompaktním, ale přesto ergonomickým systémem obracecích tyčí s inovativně řešenými krátkými způsoby zavedení pásu papíru, větším komfortem obsluhy a možností rychlé změny způsobu produkce.

Díky tomu, že bylo možno upustit od zón barevnice a vlhčících jednotek, má tento stroj výrazné výhody při častém používání rozdílných šíří potiskovaného pásu papíru:

 • Výrazně snížená náročnost obsluhy a ovládání, například díky systému zavádění papíru řetězem.
 • Krátké dráhy zavádění pásu papíru díky optimalizované prostorové ekonomii.
 • V praxi osvědčené jednotky příčného lomu typů KF 3, respektive KF 5.

Pohon/Automatizace

27901

Tisková jednotka stroje KBA Cortina neobsahuje mechanické převody a není mazána olejem, ale je poháněna jedním frikčním pohonem AC pro každý tiskový válec.  I u ostatních jednotek stroje je technologie bez hlavní hřídele standardem. Tento stroj vykazuje průběžně vysoký stupeň automatizace s nejmodernějším technickým řešením ovládacího pultu.

Systém samostatných frikčních pohonů tiskových válců a barevníků.

 • Komfortní obsluha a ovládání při přípravě a údržbě stroje.
 • Usnadňuje tvorbu obrazu přímo v tiskovém stroji, jestliže je z hlediska hospodárnosti pro osvit tiskových desek na zařízení CTP alternativou přenos obrazu z tiskových dat přímo do tiskového stroje.
 • Zlepšuje bilanci v ohledu k životnímu prostředí (ve stroji není žádný olej).


Modulární stavebnicová koncepce pro automatizaci.

 • Decentralizovaná stanice pro dané procesy s ovládacím displejem na tiskové jednotce.
 • Nejmodernější technologie ovládacích pultů.
 • Opčně možné připojení k nadřazeným systémům pro přednastavování stroje, i pro kontrolu a řízení procesů.

Hlavní technické informace

Kompaktní konstrukce

         

Tisková věž s osmi tiskovými jednotkami vysoká pouze cca. 4 m,
 se 16 tiskovými jednotkami vysoká cca. 9 m.

Tiskové jednotky

Věž s osmi tiskovými jednotkami StepIn
, kterou je možné uprostřed rozdělit a obě části rozjet elektromotorem od sebe. Samostatné frikční pohony tiskových válců a barevníku.
Stroj neobsahuje olej.
Poloautomatická nebo plně automatická výměna desek KBA PlateTronic (Opce).
Automatické zámky válců KBA RollerTronic
.Inovativní technologie uložení válců KBA NipTronic.
Automatické rozeznávání tiskových desek KBA Plate-Ident (opce).
Mycí zařízení ofsetových gumových potahů KBA CleanTronic
.Barevník bez zónových šroubů barevnice.
Bezvodý ofsetový tisk.

Kvalita tisku

Na novinové papíry tisk až rastem 60 linek/cm.
Dobrá kvalita semikomerčního tisku horkem schnoucími barvami bez výměny barev.
Bezproblémová výroba hybridními barvami schnoucími vsakováním/horkem.

Technická data

KBA Cortina 4/2

         

 

Max. produkční rychlost stroje*):

45.000 obr. tisk válců/h

max. šířka pásu papíru:

1.680 mm

Obvod tiskového válce:

900 – 1.197 mm

 

KBA Cortina 4/1

 

Max. produkční rychlost stroje*):

86.000 obr. tisk válců/h

max. šířka pásu papíru:

1.680 mm

Obvod tiskového válce:

470 - 598,5 mm

 

KBA Cortina 6/2

 

Max. produkční rychlost stroje*):

45.000 obr. tisk válců/h

max. šířka pásu papíru:

2.100 mm

Obvod tiskového válce:

900 – 1.156 mm

 

Tiskové jednotky:

věž o 8/16 tiskových jednotkách

 

Odvíječ:

KBA Pastomat C
KBA Pastomat CL

 

Jednotky příčného lomu:

KBA KF 5 a KF 3

 

 


*) Závislá na formátu a jednotce příčného lomu.

Další formáty na poptávku.

Productvideos: Cortina

 • Cortina
 • Cortina - kompaktní konstrukce
 • Cortina - Bezvodý ofsetový tisk
 • Cortina - Barevník bez zónových šroubů barevnice
 • Cortina - Na praxi orientovaná automatizace
 • Cortina - Nadstavba skládací jednotky/Jednotka příčného lomu
 • Cortina - Pohon/Ovládací pult
 • Cortina - Logistický systém zásobování stroje papírem
 • Cortina - Flexibilní produkce
 • Cortina - Semikomerční tisk se sušákem
 • KBA Cortina - Prospekt (de)

  uložit do košíku
  Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • KBA Cortina - Mehr Punkte Mehr Chancen (de)

  uložit do košíku
  Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
  • 0
  • 1