Zásobování papírem

Celkový pohyb rolí papíru, od převzetí z transportu a uskladnění až po založení role papíru do odvíječe KBA i s následující likvidací zbytkových rolí, je možno automatizovat v rámci integrovaného logistického systému firmy KBA. Při tom se do průběžného logistického systému propojuje systém zavážení rolí KBA Patras s pracovištěm pro přípravu slepků EcoSplice a s dalšími vhodnými transportními a manipulačními prvky.


Systém zavážení rolí KBA Patras

KBA Patras je flexibilním a vysoce výkonným transportním systémem rolí papíru, který zaváží role papíru do odvíječe. Modulární konstrukce (od manuálního, přes plně automatizovaný systém zavážení rolí - s transportním stolem, vodícími dráhami a vozíky pod role, až po kompletně integrovaný logistický systém zavážení papíru) umožňuje přizpůsobit se optimálně výrobním požadavkům a prostorovým podmínkám dané situace. V nejvíce automatizovaném stupni probíhá skládání rolí z kamionu, jejich zavážení do skladu, příprava slepků, zavážení rolí k odvíječům a likvidace zbytkových rolí téměř úplně bez ručního zásahu. Se zařízením KBA Patras A se také logistický systém zavážení papíru (z kamionu až po zbytkové dutinky/role) stává kompletně do sítě propojeným výrobním procesem s výraznými úsporami nákladů, času, a makulatury. KBA plánuje a realizuje koncepci logistického systému zavážení rolí vůči zákazníkovi individuálně tak, aby vyhovoval jeho požadavkům a daným provozním podmínkám.


KBA-vybalovací stanice

V individuálně, obsluhou pomocí nožního spínače ovladatelné vybalovací stanici, vybavené poháněnými zvedacími válci, se z rolí papíru rychle a nákladově úsporně odstraní obal těchto rolí. Hmotnosti a čárové kódy zabalených a vybalených rolí, případně také rolí zbavených stržků, respektive rolí s připravenými slepky se pro případné interní vyhodnocování podchycují samostatně.


Příprava slepků - KBA EcoSplice

KBA nabízí v zařízení EcoSplice automaticky fungující zařízení pro přípravu slepků rolí papíru, které je schopné vysokého výkonu. Vedle větší bezpečnosti je při automatické výměně rolí standardizovaným a případně na manuálních chybách nezávislým zařízením pro přípravu slepků rolí zařízení KBA EcoSplice příspěvkem pro komfortnější obsluhu a vyšší hospodárnost.


Typy odvíječů rolí

V závislosti na výkonu stroje, šířce pásu papíru a ostatních specifických požadavcích jsou k dispozici tři druhy odvíječů nejnovější generace. Odvíječ KBA Pastoline je konstruován pro novinové tiskové stroje v jednoduché šíři a pro akcidenční stroje C16 s rychlostí pohybu pásu papíru do 13 m/s. Dělená ramena unašečů upínají role papíru různých šířek v milimetrových krocích až do maximální šířky 1.000 mm, průměru role do 1.270 mm a její hmotnosti do 1.300 kg - pro akcidenční stroje případně až do 1600 kg. Odvíječ KBA Pastomat C je konstruován pro rychlost pásu papíru do 13 m/s, hmotnost rolí do 1.800 kg a (v závislosti na hmotnosti role) až do šířky rolí 1.760 mm. Tento odvíječ je nákladově výhodnou variantou k vysoce výkonnému odvíječi rolí KBA Pastomat CL, který je koncipován pro rychlost pásu papíru do 17,2 m/s, hmotnosti rolí až do 6 t a pro šířky pásu papíru do 2.520 mm. Odvíječ KBA Pastomat CL je možné dodávat pro větší průměry rolí papíru, do max. průměru až 1.524 mm. Význačné pro bezřemenové odvíječe rolí nejnovější generace je nejen pohon, respektive brzdění rolí robustními servomotory prostřednictvím centrálních upínacích prvků role, ale i plynule, elektrickými motory nastavitelné dělené unašeče rolí, které umožňují používat současně role papíru s variabilními šířkami, potřebnými pro tisk různých počtů stránek. Všechny odvíječe Pastomat jsou připraveny pro plně automatizované zavážení rolí papíru včetně likvidace zbytkových rolí, které je možné dodat jako opci. Automatické odvíječe jsou vybaveny decentrálními ovládacími displeji a jsou zcela zaintegrovány do koncepce ovládacího pultu velína tiskového stroje. Při jednoduchém ovládání zaručují bezpečné fungování při velice nízkých nákladech na údržbu.


KBA Pastoline - Brochure (en)

uložit do košíku
Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
KBA Pastomat - Brochure (en)

KBA Pastomat - Brochure (en)

uložit do košíku
Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
 • 0
 • 1
 
KBA Patras - Brochure (en)

KBA Patras - Brochure (en)

uložit do košíku
Zvolte si prosím jazyk, ve kterém si chcete soubor přidat do košíku.
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4