28.08.2017

Pololetní zpráva 2017 Koenig & Bauer Group

Firma roste v oblasti servisu a na trhu digitálního tisku a potisku obalů

  • Významný příchod zakázek ve výši 602 mil. €
  • Obrat 539 mil. € ovlivněný expedicí lehce pod úrovní loňského roku
  • Vysoký stav zakázek ve výši 621 mil. €
  • EBIT 16,3 mil. €
  • Výrazný ohlas zákazníků na nová a dále vylepšená řešení
  • Guidance 2017 potvrzena: obrat až 1,25 miliardy € při EBIT marži kolem 6 %

Po úspěšném startu do jubilejního 200. roku společnosti informuje Koenig & Bauer o pozitivní obchodní činnosti ve druhém čtvrtletí roku 2017. „Úspěchy na veletrzích Print China v Pekingu, interpack v Düsseldorfu a METPACK v Essenu přispěly v porovnání s minulým rokem k výraznému nárůstu příjmu zakázek na trhu potisku obalů kartonáže, plechu, skleněných/dutých předmětů a tisku značení. Kromě tohoto nárůstu a expandujících servisních služeb se pohyboval příchod zakázek ve výši 601,9 mil. € lehce pod hodnotou 618,8 mil. € z loňského roku, která byla ovlivněna zakázkami tisku cenných papírů“, říká CEO Claus Bolza-Schünemann. Při obratu koncernu ovlivněném expedicí ve výši 538,9 mil. €, což je mírně nižší oproti minulému roku, zůstává stav zakázek ve výši 620,5 mil. € i nadále na velmi vysoké úrovni.

EBIT dosáhl 16,3 mil. €. „Hodnota z loňského roku ve výši 20,7 milionu € byla zasažena vysokým dorovnávacím efektem ve 2. čtvrtletí (4,9 mil. €) díky ukončení většího projektu tisku cenných papírů a vyšším obratem“, vysvětluje CFO Dr. Mathias Dähn. Výsledek koncernu ve výši 15,2 mil. € (2016: 17,2 mil. €) odpovídá podílovému výsledku na akcii 0,93 € (předchozí rok: 1,05 €).

„Kromě dále rostoucího servisu přispívají k udržitelně profitabilnímu růstu především naše existující a nová řešení pro potisk, zušlechťování a další zpracování obalů, stejně jako naše průmyslové aplikace digitálního tisku“, říká Dr. Mathias Dähn. Claus Bolza-Schünemann poukazuje na velký zájem zákazníků o nově vyvíjené řešení CS MetalCan pro potisk dvoudílných nápojových plechovek, přičemž se prodej po intenzivních testech plánuje na rok 2018.

Výrazný nárůst zisku u společnosti Sheetfed posiluje hospodářský výsledek koncernu

V segmentu společnosti Sheetfed vzrostl příchod zakázek díky několika servisním zakázkám a objednávkám na zařízení středního formátu o 12,2 % na 326,3 mil. €. Potěšující přínos k růstu představovaly také ploché výsekové automaty pro další zpracování kartonáže a vlnité lepenky. Obrat se zvýšil v porovnání s předcházejícím rokem (291,7 mil. €) o 5,5 % na 307,8 mil. €. Zvýšení obratu s výhodnějšími maržemi a nižšími náklady vedlo k výraznému nárůstu zisku segmentu na 12,1 mil. € (2016: 8,6 mil. €).

V segmentu Digital & Web bylo dosaženo významného příchodu zakázek ve výši 85,7 mil. €. Při nižším obratu ve výši 68,3 mil. € (2016: 75,5 mil. €) stoupl stav zakázek z 92,3 mil. € na 93,6 mil. €. EBIT –2,8 mil. € (2016: –2,7 mil. €) byl zatížen –3,1 mil. € společností KBA-Flexotecnica. Optimalizační činnosti v italské dceřiné společnosti směřují k urychlení kurzu růstu na trhu budoucnosti s flexibilními obaly. Bez aktivit společnosti Flexotecnika se hospodářský výsledek u společnosti Digital & Web vyvíjel pozitivně.

I přes nárůst zakázek na potisk obalů nedosáhl nový obchod v segmentu Special s 216,3 mil. € hodnoty předchozího roku ve výši 269,5 mil. €, která byla ovlivněna většími zakázkami na tisk cenných papírů. S 189,2 mil. € zůstal obrat segmentu podmíněný expedicí ještě za loňským rokem (222,9 mil. €). Díky EBIT ve výši 14,6 mil. € byla dosažena potěšující marže ve výši 7,7 %. Hodnota předchozího roku ve výši 22,1 mil. € byla podpořena vysokým dorovnávacím efektem ve výši 4,9 mil. € z většího projektu tisku cenných papírů.

Podíl vlastního kapitálu stoupá na 32,6 %

I přes vyšší zálohy od odběratelů se cashflow z provozních činností pohybuje ve výši –20,0 mil. € pod hodnotou loňského roku –10,6 mil. €. K rozhodnému dni byly určující vzrostlé zásoby nutné pro realizaci obratu ve druhé polovině roku a zvýšené pohledávky zákazníků vzniklé nahromaděním expedic krátce před koncem pololetí. Vedle vyšších investičních plateb bylo volné cashflow ve výši –65,5 mil. € zatíženo prvními splátkami v hodnotě 32,4 mil. € na dílčí rozpouštění rezerv na důchodové zabezpečení. Díky likvidním prostředkům ve výši 127,5 mil. €, kdykoli vypověditelným cenným papírům v hodnotě 14,7 mil. € a vysokým hotovostním a avalovým úvěrům disponuje společnost Koenig & Bauer stabilním finančním základem. Podíl vlastního kapitálu se zvýšil v poměru k vyšší bilanční částce na 32,6 % (konec 2016: 31,1 %).

Počet pracovníků koncernu vzrostl k 30. červnu oproti předchozímu roku o 158 na 5.359 zaměstnankyň a zaměstnanců. Vedle procentuálního posílení personálu v expandujícím servisu a u nových aplikací pro trhy potisku obalů a digitálního tisku přispělo 71 zaměstnanců koupí společnosti KBA-Iberica Die Cutters ke vstupu na rostoucí trh perforace.

Guidance pro rok 2017 potvrzena

Díky stavu zakázek k závěru pololetí ve výši 620,5 mil. €, expandujícímu servisu, stoupající poptávce na trhu obalů a slibným zákaznickým projektům v oblasti tisku cenných papírů a digitálního tisku očekává představenstvo v průběhu roku narůstající dynamiku obratu s pozitivním efektem na výsledek. Pro rok 2017 usiluje management společnosti o organický nárůst obratu na 1,25 miliardy € a EBIT renditu kolem 6 %, pokud se konjukturální a politické rámcové podmínky pro další obchod významně nezhorší.

Pololetní zpráva je k dispozici ke stažení ve formátu PDF na https://www.kba.com/investor-relations/finanzberichte/

Důležité upozornění:

Tato tisková zpráva obsahuje výpovědi zaměřené na budoucnost, které jsou založeny na fundovaných předpokladech a odhadech vedení koncernu Koenig & Bauer AG. Přestože je vedení koncernu toho názoru, že jsou tyto předpoklady a odhady správné, mohou se skutečné budoucí výsledky a vývoj lišit z důvodu různých faktorů, které společnost nemůže ovlivnit. K těmto faktorům může patřit například změna hospodářské situace, směnných kurzů nebo změny v rámci polygrafie. Výhled neobsahuje žádné významné efekty a vlivy na portfolio se vztahem na právní a úřední záležitosti. Je navíc vytvořen v závislosti na pokračujícím růstu výnosu a bez rušivých krátkodobých změn na trhu. Společnost Koenig & Bauer AG nepřebírá záruku za to, že vývoj a skutečně dosažené výsledky budou identické s čísly a výpověďmi obsaženými v této tiskové zprávě.

 

Skupina

Koenig & Bauer 

30.06.2016

v mil. €

30.06.2017

v mil. €

Změna

Obrat
Sheetfed
Digital & Web

Special

Převod

553,9

291,7

  75,5

222,9

 -36,2

538,9

307,8

  68,3

189,2

 -26,4

-   2,7 %

+  5,5 %

-   9,5 %

- 15,1 %

 

Příchod zakázek
Sheetfed
Digital & Web

Special

Převod

618,8

290,8

  90,1

269,5

 -31,6

601,9

326,3

  85,7

216,3

 -26,4

-    2,7 %

+ 12,2 %

-    4,9 %

-  19,7 %

 

Stav objednávek
Sheetfed
Digital & Web

Special

Převod

639,8

281,9

  92,3

289,4

 -23,8

620,5

256,1

  93,6

285,2

 -14,4

-    3,0 %

-    9,2 %

+   1,4 %

-    1,5 %

 

EBIT
Sheetfed
Digital & Web

Special

Převod

  20,7

    8,6

   -2,7

  22,1

   -7,3

  16,3

  12,1

   -2,8

  14,6

   -7,6

 

 

 

 

 

Výsledek před zdaněním (EBT)

  17,8

  15,9

 

Výsledek koncernu

  17,2

  15,2

 

Výsledek ´a akcie v €

  1,05

  0,93

 

Zaměstnanci k 30.06.

z toho učni/praktikanti

5.201

    300

5.359

    289